Ktl-icon-tai-lieu

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

Được đăng lên bởi phantam12x3a
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1065 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh
văn bản trong AutoCAD
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa

Trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ
Để tạo một đối tượng văn bản trong bản vẽ AutoCAD thông thường ta tiến hành theo
các bước sau:
• Tạo kiểu chữ cho văn bản bằng lệnh Style
• Nhập ký tự hoặc đoạn văn bản bằng lệnh Text (hoặc MText)
• Hiệu chỉnh nội dung văn bản thể hiện bằng lệnh Ddedit
Đoạn văn bản trong Autotcad cũng là một đối tượng (tương đương các đối tượng Line,
Arc, Rectangle...) do vậy cũng có thể được sao chép, cắt dán tương tự như các đối tượng
khác của Autotcad. Điều đó cũng có nghĩa là văn bản trong AutoCAD đều được hiểu
như các đối tượng đồ hoạ do đó nếu trong bản vẽ có chứa quá nhiều văn bản thì khi thực
hiện các lệnh thu phóng sẽ bị chậm, để khắc phục tình trang đó Autotcad cho phép sử
dụng lệnh Qtext để thay thế các dòng chữ (đoạn văn bản) bằng một một khung hình chữ
nhật.

Lệnh STYLE
Lệnh đặt kiểu chữ
- Từ Formatmenu, chọn Text Style...
- Command line: Stylehoặc -Style
Lệnh này gọi đến hộp thoại hình 1 qua đó người sử dụng có thể chọn Font chữ, cỡ chữ
cùng các tham số khác để định dạng văn bản sẽ viết ra màn hình AutoCAD.

1/9

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

Hộp thoại Text Style

Từ hộp thoại hình 1 người sử dụng cũng có thể tạo ra các kiểu chữ định sẵn (Tieu de;
Ghi chu; Bảng v.v...) bằng cách :
• Bấm chọn
để hiện cửa sổ nhập tên. Tại đó nhập vào tên của kiểu
chữ cần khai báo (ví dụ nhập vào chữ Tieu de - hình bên dưới) rồi bấm phím
OK để trở về.

• Font Name : chọn Font chữ của kiểu định tạo (ví dụ chọn Font .VnTimeH)
• Font Style : kiểu chữ thể hiện (bình thường, chữ đậm, chữ nghiêng...)
• Height : chiều cao của ô chữ. Nếu nhập trị số chiều cao =0 (mặc định) thì mỗi
khi đánh lệnh Text hoặc MText sẽ có lời nhắc yêu cầu nhập chiều cao ô chữ sẽ
xuất hiện. Nếu trị số Height được nhập vào tại đay là trị số >0 thì kể từ đây mọi
ký tự viết ra màn hình đều có cùng chiều cao là Height.
• Upside down : dòng chữ đối xứng theo phương ngang
• Backwards : dòng chữ đối xứng theo thẳng đứng
• Width factor : hệ số nén chữ theo phương ngang. Nếu hệ số là <1 chữ sẽ bị
nén lại, ngược lại chữ sẽ được giãn rộng ra theo phương ngang.
• Oblique Angle : độ nghiêng của dòng chữ so với phương ngang.
2/9

↵

Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD

Trong trường hợp ta nhập lệnh –Style thì thay vì xuất hiện hộp thoại hình 1 các tham
số được yêu cầu nhập vào tự dòng nhắc.

Lệnh TEXT, DTEXT
Lệnh viết chữ tr...
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh
văn bản trong AutoCAD
Bởi:
Công Ty tin học Hài Hòa
Trình tự nhập văn bản vào trong bản vẽ
Để tạo một đối tượng văn bản trong bản vẽ AutoCAD thông thường ta tiến hành theo
các bước sau:
Tạo kiểu chữ cho văn bản bằng lệnh Style
Nhập ký tự hoặc đoạn văn bản bằng lệnh Text (hoặc MText)
Hiệu chỉnh nội dung văn bản thể hiện bằng lệnh Ddedit
Đoạn văn bản trong Autotcad cũng một đối tượng (tương đương các đối tượng Line,
Arc, Rectangle...) do vậy cũng có thể được sao chép, cắt dán tương tự như các đối tượng
khác của Autotcad. Điều đó cũng nghĩa văn bản trong AutoCAD đều được hiểu
như các đối tượng đồ hoạ do đó nếu trong bản vẽ có chứa quá nhiều văn bản thì khi thực
hiện các lệnh thu phóng sẽ bị chậm, để khắc phục tình trang đó Autotcad cho phép sử
dụng lệnh Qtext để thay thế các dòng chữ (đoạn văn bản) bằng một một khung hình chữ
nhật.
Lệnh STYLE
Lệnh đặt kiểu chữ
- Từ Formatmenu, chọn Text Style...
- Command line: Stylehoặc -Style
Lệnh này gọi đến hộp thoại hình 1 qua đó người sử dụng thể chọn Font chữ, cỡ chữ
cùng các tham số khác để định dạng văn bản sẽ viết ra màn hình AutoCAD.
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD
1/9
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD - Người đăng: phantam12x3a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các lệnh ghi và hiệu chỉnh văn bản trong AutoCAD 9 10 811