Ktl-icon-tai-lieu

CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS

Được đăng lên bởi tanben93-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_____@Vũ Văn Bến_CK1_K7_Haui@_____
CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS

Draw (vẽ )
1.L:vẽ đường thẳng+TAN vẽ tiếp tuyến.
2.C:vẽ đường tròn.
+2P:vẽ đường tròn đi qua 2 điểm.
+3P:vẽ đường tròn đi qua 3 điểm.
2.DO:vẽ hình vành khăn.
3.EL:vẽ hình elip.
4.A:vẽ cung tròn.
5.H:vẽ mặt cắt.
6.REC:vẽ hình chữ nhật.
7.F + R:bo tròn góc.
8.CHA:vát mép cạnh.
9.O:vẽ đối tượng // cho trước.
10.POL:vẽ đa giác.
+ I:vẽ đa giác nội tiếp.
+ C:vẽ đa giác ngoại tiếp.
11.SPL:vẽ đường cong bất kỳ.
12.PL:vẽ cùng 1 đối tượng.
13.MVSETUP:tạo khung bản vẽ.
14.LE:tạo đường dẫn chú thích.
15.ML:tạo ra các đường thẳng //.
16.ST:tạo các kiểu ghi văn bản.

Modify (chỉnh sửa )
1.MI:vẽ đối xứng.
2.M:di chuyển đối tượng.
3.CO/CP:sao chép đối tượng.
4.E:xóa đối tượng đã chọn.
5.TR + enter 1 lần:cắt qua 1 đối tượng đã
chọn.
+ enter 2 lần:cắt từng đối tượng.
6.RO:quay đối tượng.
7.SC:phóng to hay thu nhỏ đối tượng.
8.AR:tạo dãy.
9.LA:tạo lớp đối tượng.
10.OS:bật chế độ bắt điểm.
11.F8:bật chế độ vuông góc.
12.DAL:ghi kích thước thẳng.
13.DAN:ghi kích thước góc.
14.DRA:ghi kích thước bán kính.
15.DLI:ghi kích thước thẳng đứng hay nằm
ngang.
16.DDI:ghi kích thước đường kính.
17.T/MT:tạo ra 1 đoạn văn bản.
18.D:tạo kiểu kích thước.
19.EX:kéo dài đối tượng đến đối tượng khác.
20.BR:xén 1 phần giữa 2 điểm chọn.
21.ED:hiệu chỉnh kích thước.
22.HE:hiệu chỉnh mặt cắt.
23.X:phá vỡ đối tượng.

+Để phục hồi các lệnh trong cad: Vào OP enter + profilies + Reset.
Hà Nội 2014
©Các tiêu chuẩn bản vẽ:
-

Bản vẽ A0: 1189x841
Bản vẽ A1: 594x841

-

Bản vẽ A2: 594x420
Bản vẽ A3: 297x420
Bản vẽ A4: 297x210

...
_____@Vũ Văn Bến_CK1_K7_Haui@_____
CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS
Draw (vẽ )
1.L:vẽ đường thẳng+TAN vẽ tiếp tuyến.
2.C:vẽ đường tròn.
+2P:vẽ đường tròn đi qua 2 điểm.
+3P:vẽ đường tròn đi qua 3 điểm.
2.DO:vẽ hình vành khăn.
3.EL:vẽ hình elip.
4.A:vẽ cung tròn.
5.H:vẽ mặt cắt.
6.REC:vẽ hình chữ nhật.
7.F + R:bo tròn góc.
8.CHA:vát mép cạnh.
9.O:vẽ đối tượng // cho trước.
10.POL:vẽ đa giác.
+ I:vẽ đa giác nội tiếp.
+ C:vẽ đa giác ngoại tiếp.
11.SPL:vẽ đường cong bất kỳ.
12.PL:vẽ cùng 1 đối tượng.
13.MVSETUP:tạo khung bản vẽ.
14.LE:tạo đường dẫn chú thích.
15.ML:tạo ra các đường thẳng //.
16.ST:tạo các kiểu ghi văn bản.
Modify (chỉnh sửa )
1.MI:vẽ đối xứng.
2.M:di chuyển đối tượng.
3.CO/CP:sao chép đối tượng.
4.E:xóa đối tượng đã chọn.
5.TR + enter 1 lần:cắt qua 1 đối tượng đã
chọn.
+ enter 2 lần:cắt từng đối tượng.
6.RO:quay đối tượng.
7.SC:phóng to hay thu nhỏ đối tượng.
8.AR:tạo dãy.
9.LA:tạo lớp đối tượng.
10.OS:bật chế độ bắt điểm.
11.F8:bật chế độ vuông góc.
12.DAL:ghi kích thước thẳng.
13.DAN:ghi kích thước góc.
14.DRA:ghi kích thước bán kính.
15.DLI:ghi kích thước thẳng đứng hay nằm
ngang.
16.DDI:ghi kích thước đường kính.
17.T/MT:tạo ra 1 đoạn văn bản.
18.D:tạo kiểu kích thước.
19.EX:kéo dài đối tượng đến đối tượng khác.
20.BR:xén 1 phần giữa 2 điểm chọn.
21.ED:hiệu chỉnh kích thước.
22.HE:hiệu chỉnh mặt cắt.
23.X:phá vỡ đối tượng.
+Để phục hồi các lệnh trong cad: Vào OP enter + profilies + Reset.
Hà Nội 2014
©Các tiêu chuẩn bản vẽ:
- Bản vẽ A0: 1189x841
- Bản vẽ A1: 594x841
CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS - Trang 2
CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS - Người đăng: tanben93-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÁC LỆNH TRONG AUTOCADS 9 10 743