Ktl-icon-tai-lieu

các loại cảm biến lưu lượng

Được đăng lên bởi thom-nguyen1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 5258 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - ™-----

CÁC LOẠI CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG

Tháng 08-2010

Các loại cảm biến lưu lượng

1.

Vinamain.com

CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG

1.1. Vận tốc dòng chảy và lưu lượng
Nhiều dụng cụ đo đã được phát triển để đo lưu lượng; nó là một trong những chủ đề phức
tạp nhất trong điều khiển quá trình. Trong mục này, chúng ta tìm hiểu những ví dụ về các
cảm biến lưu lượng sử dụng các nguyên lý sau đây:
§ Áp suất sai lệch (chênh áp - Differential Pressure)
§ Tạo độ xoáy (Vortex/Swir generation)
§ Từ trường (Electromagnetic)

§ Thế chỗ (Positive displacement)
§ Tua bin
§ Cảm biến khối lượng (Mass)
§ Nhiệt
Một trong những công dụng phổ biến nhất của cảm biến lưu lượng là xác định lưu lượng
của vật liệu qua đường ống với kích thước biết trước. Nhớ rằng lưu lượng là lượng chất
lỏng, chất dạng vữa, khí hoặc thậm chí cả chất rắn dạng bột đi qua trong một khoảng thời
gian xác định.
Máy đo lưu lượng có thể đo:
1. Lưu lượng thể tích – là thể tích trên một đơn vị thời gian như gallons trên phút
(gal/min, gpm) hoặc feet khối trên phút (ft3/min)
2. Lưu lượng khối lượng - là khối lượng trên một đơn vị thời gian như pounds trên
giây (lb/sec) hoặc pounds trên phút (lb/min)
3. Vận tốc dòng chảy – là khoảng cách trên một đơn vị thời gian như feet trên phút
(ft/min)
Mối quan hệ cơ bản giữa lưu lượng và vận tốc là:
Lưu lượng thể tích = Vận tốc x diện tích tiết diện ngang của đường ống
Trong hình 1, chúng ta thấy đường kính của hai ống có kích thước khác nhau ảnh hưởng
như thế nào đến vận tốc dòng chảy khi xét cùng lưu lượng.

Bảo trì công nghiệp Việt Nam

Page 2

Các loại cảm biến lưu lượng

Vinamain.com

Hình 1
1.2. Các yếu tố xem xét
Mối quan hệ giữa áp suất và vận tốc
ận
Tổng năng lượng của bất cứ dòng ch lỏng nào cũng được tạo nên từ 3 th
òng chất
ừ thành phần: áp
suất, vận tốc và độ cao. Số lượng của mỗi th
ợng
thành phần có thể thay đổi, nhưng tổng năng
ưng t
lượng vẫn không đổi trừ khi năng l
ợng
lượng bị lấy đi hay thêm vào chất lỏng. Ví dụ, một tách
ất
nước khi nằm trên đỉnh của tòa nhà vẫn không có áp suất hoặc vận tốc, nhưng nó có độ
òa
vẫn
nh
cao lớn. Nếu nó bị đổ ra ngoài, ch lỏng sẽ trao đổi năng lượng của độ cao cho vận tốc.
ài, chất
ợng
Khi nó chạm vào đất, nó không c vận tốc hoặc độ cao nhưng nó tác động một lực lớn
ất,
còn
ộng
vào mặt đất do năng lượng của vận tốc đ chuyển đổi thành áp suất. Khi lực va chạm đã
ợng
đã
ất.
đ
được truyền tới đất, nước thực chất không c năng lượng nữa.
ớc
còn
Dòng chất lỏng chảy qua đường ống tác...
BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Vinamain.com
----- ˜ - & - -----
CÁC LOẠI CẢM BIẾN LƯU LƯỢNG
Tháng 08-2010
các loại cảm biến lưu lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại cảm biến lưu lượng - Người đăng: thom-nguyen1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
các loại cảm biến lưu lượng 9 10 136