Ktl-icon-tai-lieu

các loại khuôn

Được đăng lên bởi ptnhi09
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3405 lần   |   Lượt tải: 49 lần
GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

098 44 99 008

nguyendinhthangckm@gmail.com
K

Giới Thiệu Về Các Loại
Khuôn

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 7

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

098 44 99 008

nguyendinhthangckm@gmail.com
K

1. Khái niệm khuôn mẫu trong công nghệ ép phun.
Khuôn là một thiết bị trong công nghệ ép phun dùng để tạo hình
dáng sản phẩm.
Khuôn có hai nửa khuôn, mỗi nửa gắn vào mỗi tấm thớt khuôn trên
máy ép:
– Nửa khuôn gắn vào thớt cố định gọi là khuôn cái – Core.
– Nửa khuôn gắn vào thớt di động gọi là khuôn đực – Cavity.
Có 2 loại khuôn cơ bản: Khuôn 2 tấm và khuôn 3 tấm.
2. Giới thiệu về khuôn 2 tấm.
Khuôn 2 tấm là khuôn có các kênh dẩn cùng nằm trên một mặt
phẳng. Khuôn hai tấm là loại khuôn phổ biến nhất. So với khuôn ba
tấm thì khuôn hai tấm đơn giản hơn, rẻ hơn và có chu kỳ ép phun
ngắn hơn.

Hình A1.1 – Đặc điểm khuôn 2 tấm
Các thành phần của khuôn 2 tấm gồm:

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 8

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

098 44 99 008

nguyendinhthangckm@gmail.com
K

Hình A1.2 – Các thành phần của khuôn 2 tấm
– Khuôn 2 tấm có kênh dẫn nguội:
+ Đối với khuôn hai tấm có một lòng khuôn thì không cần đến
kênh dẫn nhựa mà nhựa sẽ điền đầy trực tiếp vào lòng
khuôn thông qua bạc cuống phun.
+ Đối với khuôn hai tấm có nhiều lòng khuôn thì ta cần quan
tâm đến việc thiết kế kênh dẫn và miệng phun sao cho
nhựa có thể điền đầy các lòng khuôn cùng lúc.

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 9

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

098 44 99 008

nguyendinhthangckm@gmail.com
K

Hình A1.3 – Khuôn 2 tấm có kênh dẫn nguội
– Khuôn 2 tấm có kênh dẫn nóng:

Hình A1.4 – Khuôn 2 tấm có kênh dẫn nóng
Với loại khuôn này, nhựa luôn ở trạng thái chảy lỏng do được gia
nhiệt trong hệ thống kênh dẫn nóng (hot runner), vật phun ra
không có kênh nhựa kèm theo nên giảm được lượng nhựa dư
thừa.Tuy nhiên giá thành cho một bộ khuôn trang bị hệ thống
kênh dẫn nóng rất đắt tiền nên chỉ dùng nó cho những sản phẩm
có yêu cầu kĩ thuật cao.

Expert Moldbase Extenslon5.0

Page 10

GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES

098 44 99 008

nguyendinhthangckm@gmail.com
K

3. Giới thiệu về khuôn 3 tấm.
Khuôn 3 tấm là khuôn mà các kênh dẫn nhựa không cùng nằm trên
cùng một mặt phẳng. So với khuôn hai tấm thì hệ thống kênh dẫn
của khuôn ba tấm được đặt trên tấm thứ hai song song với mặt
phân khuôn chính. Chính nhờ tấm thứ hai này mà kênh dẫn và
cuống phun có thể được rời ra khỏi sản phẩm khi mở khuôn (tự cắt
đuôi keo).

Hình A1.5 – Đặc điểm của khuôn 3 tấm

Hình A1.6 – Các kết cấu của khuôn 3 tấm

Expert ...
K
GREYSTONE DATA TECHNOLOGIES
nguyendinhthangckm@gmail.com
098 44 99 008
E x p e r t M o l d b a s e E x t e n s l o n 5 . 0
Page 7
Gii Thiu V Các Loi
Khuôn
các loại khuôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại khuôn - Người đăng: ptnhi09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
các loại khuôn 9 10 614