Ktl-icon-tai-lieu

CÁc loại rơle trong hệ thống điện

Được đăng lên bởi Doan Van Cuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 5 lần
RƠLE BẢO VỆ HTĐ:

TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG
ĐIỆN
1. Công dụng và các yêu cầu của rơle:
a- Công dụng:
Trong quá trình vận hành hệ thống điện có thể xuất hiện tình trạng sự cố và
chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Các sự cố thường kèm theo hiện
tượng dòng điện tăng khá cao và điện áp giảm thấp. Các thiết bị có dòng điện
tăng cao chạy qua có thể bị đốt nóng quá mức cho phép và bị hỏng. Khi điện áp
giảm thấp, các hộ tiêu thụ không thể làm việc bình thường và tính ổn định của
các máy phát làm việc song song và của toàn hệ thống bị giảm. Các chế độ làm
việc không bình thường làm cho điện áp, dòng điện và tần số lệch khỏi giới hạn
cho phép. Nếu để kéo dài tình trạng này, có thể xuất hiện sự cố. Muốn duy trì
hoạt động bình thường của hệ thống và các hộ tiêu thụ khi xuất hiện sự cố, cần
phát hiện càng nhanh càng tốt chỗ sự cố và cách ly nó ra khỏi phần tử bị hư
hỏng, nhờ vậy phần còn lại duy trì được hoạt động bình thường, đồng thời giảm
mức
độ
hư
hại
của
phần
tử
bị
sự
cố.
Chỉ có thiết bị tự động bảo vệ mới có thể thực hiện tốt được yêu cầu trên, thiết
bị này gọi là bảo vệ rơle.
Bảo vệ rơle sẽ theo dõi liên tục tình trạng và chế độ làm việc của tất cả các
phần tử trong hệ thống điện. Khi xuất hiện sự cố, bảo vệ rơle phát hiện và cắt
phần tử hư hỏng nhờ máy cắt điện. Khi xuất hiện chế độ làm việc không bình
thường, bảo vệ rơle sẽ phát tín hiệu và tùy thuộc yêu cầu, có thể tác động khôi
phục chế độ làm việc bình thường hoặc báo tín hiệu cho nhân viên trực.
b - Các yêu cầu cơ bản đối với bảo vệ rơle:
* Tính chọn lọc:
Tính chọn lọc là khả năng phân biệt các phần tử hư hỏng và bảo vệ chỉ cắt
các phần tử đó.
Ví dụ trong sơ đồ bảo vệ như hình 1, khi ngắn mạch tại điểm N1, máy cắt
MC3 là máy cắt gần chỗ sự cố nhất phải cắt. Nhờ vậy các phụ tải khác vẫn được
cung cấp điện. Khi ngắn mạch tại điểm N2, đường dây sự cố A2-B2 được cắt ra
nhờ các máy cắt MC1 và MC2, còn đường dây A1-B1 vẫn làm việc, vì vậy toàn
bộ các hộ tiêu thụ vẫn được cung cấp điện.
Tính chọn lọc là yêu cầu cơ bản nhất của bảo vệ rơle để đảm bảo cung cấp
điện an toàn liên tục. Nếu bảo vệ tác động không chọn lọc, sự cố có thể lan
rộng.
* Tác động nhanh:
Bảo vệ phải tác động nhanh để kịp thời cô lập các phần tử hư hỏng thuộc
phạm vi bảo vệ nhằm:
+ Đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
+ Giảm ảnh hưởng của điện áp thấp (khi ngắn mạch) lên các phụ tải.

+ Giảm tác hại của dòng điện ngắn mạch đối với thiết bị. Bảo vệ tác động
nhanh phải có thời gian tác động nhỏ hơn 0,1 giây.
* Độ nhạy:
Bảo vệ...
RƠLE BẢO VỆ HTĐ:
TÀI LIỆU CƠ BẢN VỀ RƠLE BẢO VỆ HỆ THỐNG
ĐIỆN
1. Công dụng và các yêu cầu của rơle:
a- Công dụng:
Trong quá trình vận hành hệ thống điện có thể xuất hiện tình trạng sự cố và
chế độ làm việc bất thường của các phần tử. Các sự cố thường kèm theo hiện
tượng dòng điện tăng khá cao điện áp giảm thấp. Các thiết bị dòng điện
tăng cao chạy qua có thể bị đốt nóng quá mức cho phép và bị hỏng. Khi điện áp
giảm thấp, các hộ tiêu thụ không thể làm việc bình thường tính ổn định của
các máy phát làm việc song song của toàn hệ thống bị giảm. Các chế độ làm
việc không bình thường làm cho điện áp, dòng điện và tần số lệch khỏi giới hạn
cho phép. Nếu để kéo dài tình trạng này, thể xuất hiện sự cố. Muốn duy trì
hoạt động bình thường của hệ thống các hộ tiêu thụ khi xuất hiện sự cố, cần
phát hiện càng nhanh càng tốt chỗ s cố cách ly ra khỏi phần tử bị
hỏng, nhờ vậy phần còn lại duy trì được hoạt động bình thường, đồng thời giảm
mức độ hại của phần tử bị sự cố.
Chỉ thiết b tự động bảo vệ mới thể thực hiện tốt được yêu cầu trên, thiết
bị này gọi là bảo vệ rơle.
Bảo vệ rơle sẽ theo dõi liên tục tình trạng chế độ làm việc của tất cả các
phần tử trong hệ thống điện. Khi xuất hiện sự cố, bảo vệ rơle phát hiện cắt
phần tử hỏng nhờ máy cắt điện. Khi xuất hiện chế độ làm việc không bình
thường, bảo vệ rơle sẽ phát tín hiệu tùy thuộc yêu cầu, thể tác động khôi
phục chế độ làm việc bình thường hoặc báo tín hiệu cho nhân viên trực.
b - Các yêu cầu cơ bản đối với bảo vệ rơle:
* Tính chọn lọc:
Tính chọn lọc khả năng phân biệt các phần tử hỏng bảo vệ chỉ cắt
các phần tử đó.
dụ trong đồ bảo vệ n hình 1, khi ngắn mạch tại điểm N1, máy cắt
MC3 là máy cắt gần chỗ sự cố nhất phải cắt. Nhờ vậy các phụ tải khác vẫn được
cung cấp điện. Khi ngắn mạch tại điểm N2, đường dây sự cố A2-B2 được cắt ra
nhờ các máy cắt MC1 và MC2, còn đường dây A1-B1 vẫn làm việc, vì vậy toàn
bộ các hộ tiêu thụ vẫn được cung cấp điện.
Tính chọn lọc yêu cầu bản nhất của bảo vệ rơle để đảm bảo cung cấp
điện an toàn liên tục. Nếu bảo vệ tác động không chọn lọc, sự cố thể lan
rộng.
* Tác động nhanh:
Bảo vệ phải tác động nhanh để kịp thời lập các phần tử hỏng thuộc
phạm vi bảo vệ nhằm:
+ Đảm bảo tính ổn định của hệ thống.
+ Giảm ảnh hưởng của điện áp thấp (khi ngắn mạch) lên các phụ tải.
CÁc loại rơle trong hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁc loại rơle trong hệ thống điện - Người đăng: Doan Van Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CÁc loại rơle trong hệ thống điện 9 10 984