Ktl-icon-tai-lieu

các loại truyền động cơ khí

Được đăng lên bởi Nguyen Cong Trinh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 2114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
General Mechanical Engineering

3.01

C.3 CÁC LOẠI TRUYỀN ĐỘNG
TRONG CƠ KHÍ

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

3.02

§1. Khá
Khái niệ
niệm chung
- Có 2 loạ
loại chuyể
chuyển động cơ bản trong cơ khí
khí
+ Chuyể
Chuyển động quay quanh một trụ
trục
+ Chuyể
Chuyển động tịnh tiế
tiến theo một phương
- Hai chuyể
ể
n
đ
ộ
ng
cơ
b
ản trên rất dễ thự
chuy
thực hiệ
hiện trên thự
thực tế
- Tất cả các chuyể
chuyển động phứ
phức tạp đều đượ
được thự
thực hiệ
hiện dựa vào việ
việc phố
phối
hợp hai chuyể
chuyển động cơ bản nói trên
- Ví dụ: gia công mặt cầu

- Chú
Chú ý nếu đổi chiề
chiều trong chuyể
chuyển động tịnh tiế
tiến → sinh ra lực quá
quán tính lớn
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

1

General Mechanical Engineering

3.03

§2. Các loạ
loại truyề
truyền động
I. Truyề
Truyền chuyể
chuyển động quay
- Truyề
Truyền chuyể
chuyển động quay từ trụ
trục này sang trụ
trục khá
khác
- Yêu cầu tỉ số truyề
truyền cố định
- Một vài hình thứ
thức truyề
truyền chuyể
chuyển động quay

Trụ
Trục vít - Bánh vít

BR côn thẳ
thẳng BR trụ
trụ răng nghiêng BR trụ
trụ ché
chéo

Bộ truyề
truyền xích ống con lăn
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Bộ truyề
truyền đai thang
Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

3.04

II. Biế
Biến chuyể
chuyển động quay thà
thành chuyể
chuyển động tịnh tiế
tiến
Vít - Đai ốc

Bánh răng - Thanh răng

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

2

General Mechanical Engineering

3.05

Cơ cấu tay quay - con trượ
trượt
1

2

3

B

C

e

ω1
A

B1

B2

Động cơ đốt trong

Máy dập trụ
trục khủ
khủy

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

3.06

Mâm cặp ba chấ
chấu

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

3

General Mechanical Engineering

3.07

III. Phố
Phối hợp các chuyể
chuyển động quay và chuyể
chuyển động tịnh tiế
tiến

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

General Mechanical Engineering

Nguyen Tan Tien - Phan Hoang Long

3.08

IV. Trụ
Trục quay
- Trụ
Trục dùng đỡ các tiế
tiết máy quay như bánh răng,
răng, đĩa xích,
ch, …; để truyề
truyền
moment xoắ
xoắn hoặ
hoặc để thự
thực hiệ
hiện cả hai nhiệ
nhiệm vụ trên

-...
1
C.3 C
C.3 C
Á
Á
C LO
C LO
I TRUY
I TRUY
N Đ
N Đ
NG
NG
TRONG CƠ KH
TRONG CƠ KH
Í
Í
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
3.01
3.01
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
§
§
1.
1.
Kh
Kh
á
á
i
i
ni
ni
m
m
chung
chung
General Mechanical Engineering
General Mechanical Engineering
3.02
3.02
-
-
C
C
ó
ó
2
2
lo
lo
i
i
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
b
b
n
n
trong
trong
kh
kh
í
í
+
+
Chuy
Chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
quay
quay
quanh
quanh
m
m
t
t
tr
tr
c
c
+
+
Chuy
Chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
t
t
nh
nh
ti
ti
ế
ế
n
n
theo
theo
m
m
t
t
phương
phương
-
-
Hai
Hai
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
b
b
n
n
trên
trên
r
r
t
t
d
d
th
th
c
c
hi
hi
n
n
trên
trên
th
th
c
c
t
t
ế
ế
-
-
T
T
t
t
c
c
c
c
á
á
c
c
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
ph
ph
c
c
t
t
p
p
đ
đ
u
u
đư
đư
c
c
th
th
c
c
hi
hi
n
n
d
d
a
a
v
v
à
à
o
o
vi
vi
c
c
ph
ph
i
i
h
h
p
p
hai
hai
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
c
c
ơ
ơ
b
b
n
n
n
n
ó
ó
i
i
trên
trên
-
-
V
V
í
í
d
d
:
:
gia
gia
công
công
m
m
t
t
c
c
u
u
-
-
Ch
Ch
ú
ú
ý
ý
n
n
ế
ế
u
u
đ
đ
i
i
chi
chi
u
u
trong
trong
chuy
chuy
n
n
đ
đ
ng
ng
t
t
nh
nh
ti
ti
ế
ế
n
n
sinh
sinh
ra
ra
l
l
c
c
qu
qu
á
á
n
n
t
t
í
í
nh
nh
l
l
n
n
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan
Nguyen Tan
Tien
Tien
-
-
Phan
Phan
Hoang Long
Hoang Long
các loại truyền động cơ khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại truyền động cơ khí - Người đăng: Nguyen Cong Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
các loại truyền động cơ khí 9 10 202