Ktl-icon-tai-lieu

Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản 

Được đăng lên bởi Dangdu Ke
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1879 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản 
Phần 3 Động cơ bước
•
•
•
•
•
•

 
Giới thiệu 
Động cơ biến thiên từ trở 
Động cơ hỗn hợp và nam châm vĩnh cửu đơn cực 
Dẫn động từ trở và đơn cực trong thực tế 
Động cơ lưỡng cực và cầu H 
Mạch dẫn động lưỡng cực trong thực tế  
 

 
 

Giới thiệu 
Phần này của giáo trình trình bày về mạch dẫn động khâu cuối của động cơ 
bước. Mạch này tập trung vào một mạch phát đơn, đóng ngắt dòng điện trong 
cuộn dây của động cơ, đồng thời điều khiển chiều dòng điện. Mạch điện được 
nối trực tiếp với cuộn dây và cấp nguồn của động cơ, mạch được điều khiển bởi 
một hệ thống số quyết định khi nào công tắc đóng hay ngắt.  
Phần này cũng nói đến các loại động cơ, từ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ 
biến  thiên  từ  trở  đến  mạch  cầu  H  để  điều  khiển  động  cơ  nam  châm  vĩnh  cửu 
lưỡng cực. Mỗi loại mạch dẫn động được minh họa bằng ví dụ cụ thể, tuy nhiên 
những ví dụ này không phải là một catalog đầy đủ các mạch điều khiển có sẵn 
trên thị trường, những thông tin này cũng không phải để thay thế bảng dữ liệu 
về chi tiết của nhà sản xuất. 
 
Phần này chỉ đưa ra mạch điều khiển đơn giản nhất của từng loại động cơ. Tất 
cả  các  mạch  đều  được  giả  thiết  rằng  nguồn  cung  cấp  một  điện  áp  không  vượt 
quá điện áp ngưỡng của động cơ, điều này giới hạn hiệu suất của động cơ. Phần 
kế  tiếp  ‐  mạch  dẫn  động  có dòng  giới hạn  ‐  sẽ  đề  cập  đến  các  mạch  dẫn  động 
hiệu suất cao trong thực tế. 
 

Động cơ biến từ trở 
Bộ điều khiển điển hình của động cơ bước biến từ trở dựa theo nguyên tắc như 
trên Hình 3.1:  

1

Hình 3.1 

 

 
Trên  Hình 3.1, các  hộp ký  hiệu cho công  tắc,  bộ điều  khiển  (controller  ‐ không 
thể hiện trên hình) chịu trách nhiệm cung cấp tín hiệu điều khiển đóng mở công 
tắc  tại  từng  thời  điểm  thích  hợp  để  quay  động  cơ.  Trong  nhiều  trường  hợp, 
chúng ta phải thiết kế bộ điều khiển, có thể là một máy tính hoặc một mạch điều 
khiển giao tiếp lập trình được, với phần mềm trực tiếp phát tín hiệu điều khiển 
đóng mở, nhưng trong một số trường hợp khác mạch điều khiển được thiết kế 
kèm theo động cơ, và đôi khi được cho miễn phí. 
 
 
Cuộn dây, lõi solenoid của động cơ hoặc các chi tiết tương tự đều là các tải cảm 
ứng. Như vậy, dòng điện qua cuộn dây không thể đóng ngắt tức thời mà không 
làm áp tăng vọt đột ngột. Khi công tắc điều khiển cuộn dây đóng, cho dòng điện 
đi qua, làm dòng điện tăng chậm. Khi công tắc mở, sự tăng mạnh điện áp có thể 
làm hư công tắc trừ khi ta biết cá...
1
Cácmchđiukhinđộngcơbướccơbn
Phn3Độngcơbước
Giithiu
Độngcơbiếnthiêntừtrở
Độngcơhnhpnamchâmvĩnhcuđơncc
Dnđộngtừtrởđơncctrongthctế
ĐộngcơlưỡngcccuH
Mchdnđộnglưỡngcctrongthctế
Giithiu
Phnnàycagiáotrìnhtrìnhbàyvềmchdnđộngkhâucuicađộngcơ
bước.Mchnàytptrungvàomtmchphátđơn,đóngngtdòngđintrong
cundâycađộngc
ơ,đồngthiđiukhinchiudòngđin.Mchđinđược
nitrctiếpvicundâycpnguncađộngcơ,mchđượcđiukhinbi
mt
hệthngsốquyếtđịnhkhinàocôngtcđónghayngt.
Phnnàycũngnóiđếncácloiđộngcơ,từmchđincơbnđiukhinđộngcơ
biếnthiêntừtrởđếnmch
cuHđđiukhinđngcơnamchâmvĩnhcu
lưỡngcc.Miloimchdnđngđưcminhhabngdụcụth,tuynhiên
nhngdụnàykhôngphi
mtcatalogđyđcácmchđiukhinsn
trênthịtrường,nhngthôngtinnàycũngkhôngphiđthaythếbngdữliu
vềchitiếtcanhàsnxut.
Phnnàychỉđư
aramchđiukhinđơnginnhtcatngloiđngcơ.Tt
cảcácmchđuđưcgiảthiếtrngnguncungcpmtđinápkhôngvượt
quáđin
ápngưỡngcađộngcơ,điunàygiihnhiusutcađộngcơ.Phn
kếtiếp‐mchdnđngdònggiihn‐sẽđềcpđếncácmchdnđng
hiusutcaotrongthctế.
Độngcơbiếntừtrở
Bộđiukhinđinhìnhcađộngcơbướcbiếntừtrởdatheonguyêntcnhư
trênHình3.1:
Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản  - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản  - Người đăng: Dangdu Ke
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Các mạch điều khiển động cơ bước cơ bản  9 10 563