Ktl-icon-tai-lieu

Các mẫu câu hỏi tốt nghiệp trường Kiến Trúc Hà Nội

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?
•Gió nội : Là gió sinh ra trong lòng công trình do sự chênh lệch áp lực nhiệt và áp lực khí
động bốc lên mái.
•Gió ngoại : Là gió từ bên ngoài tác động trực tiếp lên bề mặt ngoài kết cấu moment cho
khung làm uốn cột.
2.Khi tính tải gió có cần tính gió động không ? (có hai thành phần gió tĩnh và gió
động)
•Tính gió động khi tính các công trình trụ, tháp, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành
lang băng tải, các giàn giá lộ thiên, các nhf nhiều tầng trên 40m, các khung nhà công
nghiệp một tầng một nhịp có độ cao trên 36m tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5 (điều
6.11 tiêu chuẩn VN 2737 – 1995)
3.Phương pháp kiểm tra độ thẳng đứng của nhà khi thi công ?
Có ba phương pháp kiểm tra
•Kiểm tra bằng máy kinh vĩ, máy dọc quang học :
Máy kinh vĩ : Sai số cho phép là : 0.8 (mm/m) trong phạm vi = 50 grad
Máy dọc quang học : Sai số cho phép là : 0.5 (mm/m) trong phạm vi < 100m
•Thước đo độ nghiêng : Sai số cho phép là : 3(mm) < 2 (m)
•Quả dọi : Sai số cho phép là : 3 (mm), cao từ 2-6 (m)
4.Ưu, khuyết điểm của sàn gạch bọng & sàn panen ?
•Ưu điểm :
-Thoả mãn một phần yêu cầu công nghiệp hoá sản xuất & cơ giới hoá thi công, chế tạo,
sản xuất.
-Nâng cao được hiệu suất lao động, tăng tốc độ thi công.
-Tiết kiệm được ván khuôn, nâng cao chất lượng cấu kiện, cải thiện được điều kiện lao
động của công nhân.
-Đối với sàn gạch bọng có thể đảm bảo được độ cứng lớn và liên kết tốt cho sàn.
•Khuyết điểm :
-Độ cứng không bằng sàn toàn khối, cho nên đối với sàn panen cần có biện pháp gia cố,
nhất là ở vị trí giáp nối.
-Đối với sàn gạch bọng vẫn còn quá trình thi công ướt nên vẫn bị hạn chế về thời tiết.
5.Hãy nêu cách chống nứt ô văng ?
•Dùng hoá chất si ka … để dán kín khe nứt, xây tay đỡ ô văng, đập ra đổ lại nếu không
xử lý được và không còn khả năng làm việc.
6.Khi nào dùng sàn panen, khi nào dùng sàn toàn khối ?
•Sàn panen được dùng cho mặt bằng có kích thước chuẩn, có điều kiện thi công cơ giới

thường dùng trong các nhà công nghiệp.
•Sàn toàn khối được dùng cho các loại nhà có mặt bằng không theo một quy tắc nhất
định, nhỏ hoặc nhà có yêu cầu đặc biệt dùng cho nhà dân dụng.
7.Trong nhà làm việc 1 phương và 2 phương, kích thước cột làm việc thế nào cho
hợp lý ?
•Chọn kích thước chữ nhật, hình vuông, kích thước cạnh lớn theo phương có moment lớn
nhất, hoặc để an toàn ta có thể chọn cột vuông kích thước lấy theo moment lớn nhất.
8.Tại sao khi tính toán phải tính gió theo phương vuông góc với trục nhà ?
•Khi tính vuông ...
1.Xác định gió nội và gió ngoại khác nhau như thế nào ?
•Gió nội : Là gió sinh ra trong lòng công trình do sự chênh lệch áp lực nhiệt và áp lực khí
động bốc lên mái.
•Gió ngoại : Là gió từ bên ngoài tác động trực tiếp lên bề mặt ngoài kết cấu moment cho
khung làm uốn cột.
2.Khi tính tải gió có cần tính gió động không ? (có hai thành phần gió tĩnh và gió
động)
•Tính gió động khi tính các công trình trụ, tháp, ống khói, cột điện, thiết bị dạng cột, hành
lang băng tải, các giàn giá lộ thiên, các nhf nhiều tầng trên 40m, các khung nhà công
nghiệp một tầng một nhịp có độ cao trên 36m tỉ số độ cao trên nhịp lớn hơn 1,5 (điều
6.11 tiêu chuẩn VN 2737 – 1995)
3.Phương pháp kiểm tra độ thẳng đứng của nhà khi thi công ?
Có ba phương pháp kiểm tra
•Kiểm tra bằng máy kinh vĩ, máy dọc quang học :
Máy kinh vĩ : Sai số cho phép là : 0.8 (mm/m) trong phạm vi = 50 grad
Máy dọc quang học : Sai số cho phép là : 0.5 (mm/m) trong phạm vi < 100m
•Thước đo độ nghiêng : Sai số cho phép là : 3(mm) < 2 (m)
•Quả dọi : Sai số cho phép là : 3 (mm), cao từ 2-6 (m)
4.Ưu, khuyết điểm của sàn gạch bọng & sàn panen ?
•Ưu điểm :
-Thoả mãn một phần yêu cầu công nghiệp hoá sản xuất & cơ giới hoá thi công, chế tạo,
sản xuất.
-Nâng cao được hiệu suất lao động, tăng tốc độ thi công.
-Tiết kiệm được ván khuôn, nâng cao chất lượng cấu kiện, cải thiện được điều kiện lao
động của công nhân.
-Đối với sàn gạch bọng có thể đảm bảo được độ cứng lớn và liên kết tốt cho sàn.
•Khuyết điểm :
-Độ cứng không bằng sàn toàn khối, cho nên đối với sàn panen cần có biện pháp gia cố,
nhất là ở vị trí giáp nối.
-Đối với sàn gạch bọng vẫn còn quá trình thi công ướt nên vẫn bị hạn chế về thời tiết.
5.Hãy nêu cách chống nứt ô văng ?
•Dùng hoá chất si ka … để dán kín khe nứt, xây tay đỡ ô văng, đập ra đổ lại nếu không
xử lý được và không còn khả năng làm việc.
6.Khi nào dùng sàn panen, khi nào dùng sàn toàn khối ?
•Sàn panen được dùng cho mặt bằng có kích thước chuẩn, có điều kiện thi công cơ giới
Các mẫu câu hỏi tốt nghiệp trường Kiến Trúc Hà Nội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các mẫu câu hỏi tốt nghiệp trường Kiến Trúc Hà Nội - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Các mẫu câu hỏi tốt nghiệp trường Kiến Trúc Hà Nội 9 10 804