Ktl-icon-tai-lieu

Các nguyên nhân gây hư hỏng đồ hộp

Được đăng lên bởi Tĩnh Tâm
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 276 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Institute of Biotechnology and Food Technology (IBF)

Nguyên nhân gây hư
hỏng đồ hộp
CDTP10K
Nhóm: 5

Phụ lục
1.Khái nhiệm
2.Đồ hộp hư hỏng do vi sinh
3.Đồ hộp hư hỏng do các hiện tượng hóa
học
4.Đồ hộp hư hỏng do các ảnh hưởng cơ
lý

1.Khái niệm
Đồ hộp hư hỏng hay mất phẩm chất là
các hộp chứa thực phẩm đã biến chất, có thể
làm hại đến sức khỏe người sử dụng hoặc
các bao bì có những biến đổi làm ảnh hưởng
xấu đến giá trị dinh dưỡng và giá trị thương
phẩm của đồ hộp.

2.1 nguyên nhân
2.1.1 Do thanh trùng không đủ chế độ
Các đồ hộp thanh trùng không đủ chế độ tức là chưa đủ nhiệt
độ và thời gian thanh trùng cần thiết. Các vi sinh vật trong đồ hộp ấy
còn sống, phát triển làm sản phẩm bị chua, đồ hộp bị mất phẩm chất
có thể tạo thành các chất khí làm phồng hộp.
Việc thanh trùng không đủ chế độ có thể do thiếu sót của
công nhân vận hành : quá trình vận hành thiết bị thanh trùng không
đúng qui tắc, lượng không khí còn lại nhiều trong thiết bị thanh
trùng, làm nhiệt kế và áp kế chỉ không còn tương ứng với nhau nữa.
Khi xếp hộp vào giỏ và xếp giỏ và thiết bị thanh trùng không đúng
qui tắc, sẽ làm cản trở sự truyền nhiệt và đối lưu, cũng làm cho đồ
hộp không đạt đủ chế độ thanh trùng.
Có một số đồ hộp do bị nhiễm trùng quá nhiều do thiết bị và
do các quá trình chế biến trước khi thanh trùng gây ra, ta không phát
hiện được mà vẫn tiến hành thanh trùng theo công thức qui định,
cũng coi như thanh trùng không đủ chế độ

2.1.2 Do làm nguội không thích hợp
Các vi sinh vật ưa nhiệt làm hỏng đồ
hộp, phát triển nhanh chóng ở nhiệt độ khoảng
49 - 71oC. Vì vậy nếu không làm nguội nhanh
đồ hộp đến nhiệt độ thấp dưới khoảng nhiệt độ
đó, thì các vi sinh vật có thể phát triển làm hư
hỏng đồ hộp.

2.1.3 Do mối ghép bị hở
Hiện tượng này cũng xảy ra khá phổ
biến trong sản xuất đồ hộp. Đồ hộp bị hở có thể
do máy ghép nắp làm việc không đúng qui tắc,
hay các mối hàn dọc của bao bì không được
kín. Khi thanh trùng do áp suất trong đồ hộp
tăng lên quá mức, làm hở các mối ghép, vi sinh
vật nhiễm vào (nguồn nhiễm vi sinh vật chủ
yếu vào đồ hộp bị hở là nước dùng để làm
nguội đồ hộp sau khi thanh trùng) phát triển
làm hỏng đồ hộp.

2.1.4 Do nhiễm vi sinh vật gây hư hỏng trước khi
thanh trùng
Hiện tượng này xảy ra khi thực hiện không đúng
qui trình kỹ thuật và chế độ vệ sinh thực phẩm, làm cho vi
sinh vật xâm nhập và phát triển ở thực phẩm trong thời
gian chế biến. Thời gian từ lúc vào hộp đến lúc ghép kín và
mang đi thanh trùng quá lâu. Ở nhiệt...
Nguyên nhân gây hư
hỏng đồ hộp
CDTP10K
Nhóm: 5
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THỰC PHẨM
Institute of Biotechnology and Food Technology (IBF)
Các nguyên nhân gây hư hỏng đồ hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nguyên nhân gây hư hỏng đồ hộp - Người đăng: Tĩnh Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các nguyên nhân gây hư hỏng đồ hộp 9 10 666