Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp gia công đặc biệt

Được đăng lên bởi Do Nhuan
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ TẠO MẪU NHANH
THÀNH TỰU VÀ TRIỂN VỌNG
PGS.TS Đặng Văn Nghìn
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng

NỘI DUNG
I. Giới thiệu chung
1.
2.
3.
4.

Làm như thế nào để tạo được mẫu phức tạp.
Phân loại các phương pháp tạo mẫu nhanh.
Tình hình nghiên cứu.
Tốc độ phát triển.

II. Những thành tựu công nghệ
III. Triển vọng thế kỷ 21.

1. Làm như thế nào để tạo được mẫu phức tạp.

I.

SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN

Các công nghệ tạo mẫu nhanh
Công nghệ

Nguyên lý làm việc

Vật liệu

SLA

Sử dụng tia laser 
làm đông đặc 
Polymer nhạy 
quang

Polymer nhạy 
quang
(tính độc hại cao)

SLS

Sử dụng tia laser 
để thiêu kết vật 
liệu

Bột kim loại, bột 
thạch cao,…

LOM

Dụng cụ cắt các 
tấm cứng theo 
biên dạng, sau đó 
dán từng lớp lại 
với nhau

Giấy, tấm gỗ

FDM

Vật liệu được đùn 
qua đầu gia nhiệt, 
Sáp, nhựa ABS, …
sau đó đông dặc 
tạo hình

Sơ đồ nguyên lý

Stereo Lithography Appratus (SLA)

Selective Laser Sintering (SLS)

• Có thể sử dụng cho cả
nhựa nhiệt dẻo và kim
loại.
• Sử dụng Laser thiêu kết
• Lớp có độ dày < 0,1 mm
• Được thương mại hóa
bởi 3DSystem & EOS

Selective Laser Sintering (SLS)

Laminated Object Manufacturing (LOM)

Laminated Object Manufacturing (LOM)

Fused Deposition Modeling (FDM)

• Phát minh bởi S. Scott 
Crump vào năm 1989
và được thương mại 
hóa vào năm 1992
bởi Stratasys Inc.

Fused Deposition Modeling (FDM)

Three dimensional Printing (3D printing)

ƒ Tạo ra các lớp cắt theo phương
pháp in phun 2D và liên kết chúng
lại với nhau để tạo nên vật thể.

Three dimensional Printing (3D printing)

II. Những thành tựu công nghệ
• Phân loại
ƒ Theo dạng vật liệu
ƒ Theo nguồn laser

• Phạm vi ứng dụng
• Tình hình nghiên cứu:
ƒ Trong nước
ƒ Ngoài nước

Phân loại

1.
•
•
•
2.
•
•
3.

Theo dạng vật liệu có thể chia ra như:
Vật liệu dạng lỏng: SLA, SOUP
Vật liệu dạng khối, rắn, tấm cứng: FDM, LOM.
Vật liệu dạng bột: SLS, EOS, 3D printing.
Theo nguồn laser có thể chia ra 2 loại:
Sử dụng nguồn laser: SLA, SLS,…
Không sử dụng nguồn laser: FDM, 3D printing,…
3D printer

Phân loại 3D printer
Kỹ thuật

3D Printers

Dop on 
demand 
printing

Tên công nghệ

Tên công ty

Polyjet

Objet Geometries  EdenTM260
Ltd.,
Thermojet
InvisionTM 3D printer

Muti‐Jet Modeling 
Dop On Dop (phun  (MJM)

3D systems

trực tiếp)
Solidscape
3D plotting

Metal 3DP
Drop On Bed
(phun gián đoạn)

Continuous 
deposition 
Continuous  (phun liên tục)
printing

Máy
Eden™330

Three dimensional 
printing (3DPrinting)

Sanders design 
international
Extrude home 
(proMetal)
Z co...
PGS.TS Đặng VănNghìn
VinCơ hcvàTin hc ng dng
CÔNG NGH TO MU NHANH
THÀNH TU VÀ TRIN VNG
các phương pháp gia công đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp gia công đặc biệt - Người đăng: Do Nhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
các phương pháp gia công đặc biệt 9 10 179