Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp phát hiện E. coli trong thực phẩm

Được đăng lên bởi nguyenthiyenphuong1605
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 3547 lần   |   Lượt tải: 10 lần
[Type text]

[Type text]

[Type text]

Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ TP.HCM
Khoa Công Nghê Thực Phẩm


Đề tài:

-Tp.HCM tháng 11/2011Mục lục
Chương 1 : Tổng quan.................................................................................................4
I. Sơ lược về vi khuẩn E.coli........................................................................................4
1. Đặc điểm sinh học.....................................................................................................4
[Type text]

Page

[Type text]

[Type text]

[Type text]

1.1 Hình thái....................................................................................................................4
1.2 Tính chất nuôi cấy....................................................................................................4
1.3 Tính chất hóa sinh.....................................................................................................5
1.4 Kháng nguyên...........................................................................................................6
1.5 Phân loại....................................................................................................................6
2. Khả năng gây bệnh...................................................................................................7
3. Chẩn đoán vi sinh vật...............................................................................................12
3.1 Chẩn đoán trực tiếp...................................................................................................12
3.2 Chẩn đoán gián tiếp..................................................................................................12
4. Nguyên tắc điều trị và phòng bệnh.........................................................................13
4.1 Điều trị......................................................................................................................13
4.2 Phòng bệnh...............................................................................................................13
Chương II : Các phương pháp phát hiện E.coli........................................................14
I. Phương pháp truyền thống......................................................................................14
1. Định lượng E.coli bằng phương pháp MPN..........................................................14
1.1 Nguyên tắc.................................................................................................
[Type text] [Type text] [Type text]
Trường Đại Học Kỹ Thuật – Công Nghệ TP.HCM
Khoa Công Nghê Thực Phẩm

Đề tài:
-Tp.HCM tháng 11/2011-
Mục lục
Chương 1 : Tổng quan.................................................................................................4
I. Sơ lược về vi khuẩn E.coli........................................................................................4
1. Đặc điểm sinh học.....................................................................................................4
[Type text] Page
các phương pháp phát hiện E. coli trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp phát hiện E. coli trong thực phẩm - Người đăng: nguyenthiyenphuong1605
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
các phương pháp phát hiện E. coli trong thực phẩm 9 10 142