Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp sản xuất lưu huỳnh

Được đăng lên bởi strongboy_dk01
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 2 lần
[CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT LƯU HUỲNH] May 13, 2014

ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
KHOA DẦU KHÍ
LỚP KT LỌC-HÓA DẦU

Các phương pháp sản
xuất lưu huỳnh
Lưu huỳnh, ứng dụng và phương pháp sản xuất lưu huỳnh được sử
dụng phổ biến nhất hiện nay.

THỰC HIỆN:







Phạm Lê Huyền Phương
Tống Thị Thơm
Phạm Thế Sự
Trần Ngọc Cường
Nguyễn Minh Tuấn

GVHD:

TS. DƯƠNG CHÍ TRUNG

5/13/2014
NHÓM 8

Page 0

[CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT LƯU HUỲNH] May 13, 2014

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, việc loại bỏ lưu huỳnh và các hợp chất của chúng chiếm một vị
trí quan trọng trong quá trình xử lý và chế biến dầu và khí trên toàn thế giới. Việc
thu hồi lưu huỳnh không có ý nghĩa thương mại đối với các doanh nghiệp nhưng
nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xử lý lưu huỳnh trước khi thải ra môi
trường nhằm bảo vệ môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hàm lượng
lưu huỳnh có trong hợp chất trước khi thải ra môi trường.
Bên cạnh đó, trong ngành công nghiệp dầu mỏ đang có xu hướng tối đa hóa
sản phẩm với một nguồn nguyên, nhiên liệu tối thiểu do đó việc thu hồi lưu
huỳnh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm giàu nguồn nguyên liệu đầu
vào phục vụ cho các quá trình sản xuất cần sử dụng đến lưu huỳnh như sản xuất
acid sulphuric, lưu hóa cao su, chất tẩy rửa...
Hơn nữa, ở nhiều quốc qia trên thế giới pháp luật về môi trường yêu cầu
ngày càng cao về hàm lượng thu hồi lưu huỳnh từ các quá trình thu hồi tại các
nhà máy.
Trong phạm vi bài tiểu luận này chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu, giới thiệu
về phương pháp thu hồi lưu huỳnh bằng phương pháp Claus với hàm lượng lưu
huỳnh được thu hồi lên đến 99,8 – 99,9 %.
Do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức chuyên môn nên việc thực hiện
tiểu luận này không tránh khỏi sai sót về nội dung cũng như hình thức, do đó
nhóm thực hiện kính mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc nhằm để
có thể thực hiện tốt hơn trong những bài tiểu luận sau.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

NHÓM 8

Page 1

[CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT LƯU HUỲNH] May 13, 2014

Mục lục
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1
I.

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LƯU HUỲNH .............................................. 3
A.

LỊCH SỬ CỦA LƯU HUỲNH .............................................................. 3

B.

TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA LƯU HUỲNH ......................................... 3

C.

TÍNH CHẤT HÓA HỌC ....................................................................... 4
1. Hydrosulfides H2S ...........................
[
C PHƯƠNG PHÁP S
N XU
T LƯU HU
NH
]
May 13, 2014
NHÓM 8 Page 0
Các phương pháp sản
xut lưu hunh
u huỳnh, ứng dụng và phương pháp sản xuất lưu huỳnh được sử
dụng phổ biến nhất hiện nay.
5/13/2014
ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM
KHOA DẦU KHÍ
LỚP KT LỌC-HÓA DẦU
THC HIN:
Phạm Lê Huyền Phương
Tống Thị Thơm
Phạm Thế Sự
Trần Ngọc Cường
Nguyễn Minh Tuấn
GVHD:
TS. DƯƠNG CHÍ TRUNG
Các phương pháp sản xuất lưu huỳnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp sản xuất lưu huỳnh - Người đăng: strongboy_dk01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Các phương pháp sản xuất lưu huỳnh 9 10 46