Ktl-icon-tai-lieu

Các Phương Pháp Sửa Chữa Vỏ Xe

Được đăng lên bởi Uong Tri
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 681 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương Trình Đào Tạo
Sửa Chữa Thân Xe Giai
Đoạn 1
Các Phương Pháp Sửa
Chữa Vỏ Xe
Tập 4
TOYOYA MOTOR VIET NAM

An Toàn Lao Động
• Sửa chữa chi tiết dạng
tấm bằng búa và đe tay
- Mũ và nút bịt tai
- Kính bảo hộ
- Đồng phục
- Găng tay & giầy bảo hộ

An Toàn Lao Động
• Sửa chữa chi tiết dạng tấm
bằng phương pháp hàn vòng
đệm
- Nút bịt tai
- Kính
- Khẩu trang
- Kính che mặt
- Đồng Phục
- Giầy bảo hộ & găng tay

Đánh giá mức độ hư hỏng

Đánh giá mức độ hư hỏng

Searching for Panel
Damage
Touch

Straight Edge

Phương pháp sửa chữa tấm
vỏ xe
Xe hư
hỏng
Hư hỏng nhẹ
Thay thế

Hư hỏng nặng
Sửa chữa

Dùng búa, đe tay
và gia nhiệt
Bả ma tít

Dùng phương pháp hàn
vòng đệm, gia nhiệt
Bả ma tít

Các Phương Pháp
Sửa Chữa
1) Phương pháp sửa chữa bằng
búa và đe tay
2) Phương pháp hàn vòng
đệm
3) Phương pháp xử lý nhiệt

Những Lưu Ý Khi Sửa Chữa
Phương pháp
sửa chữa

Khu vực hư
hỏng

Các ví dụ

1) Búa và đe tay

2) Máyhàn vòng

đệm

Những vùng có thể tiếp Những vùng không
cận được từ bên trong thể tiếp cận được từ
bên trong
•Phần vòm bánh xe
•Tai xe trước
của tai sau
•Tai xe sau
•Cửa trước và sau
•Tấm phía sau bên
dưới
•Phần giữa của trần
xe
•Nắp capô và khoang
hành lý

•Sườn xe dưới
•Trụ đỡ trước, sau, và
giữa
•Tấm ốp trần trước,
sau và hai bên
•Nắp capô và nắp
khoang hành lý

3) Xử lý nhiệt
Vùng có độ cứng bị
giảm
•Những tấm đã bị giãn

•Dùng kỹ thuật gõ trên
đe quá nhiều

Đe Phẳng

Độ Cong Bề Mặt Đầu Búa
Độ cong lớn

Lớn

Độ cong nhỏ

Nhỏ
Độ cong

Chọn đe

Mặt cong

Mặt phẳng

Kỹ thuật gõ trên đe
Búa

Thép tấm

Đe tay

Kỹ thuật gõ ngoài đe
Búa

Thép tấm

Đe tay

HÀN VÒNG ĐỆM

Sửa chữa bằng máy hàn
vòng đệm

Phương pháp kéo và
đánh búa

( Giống như phương pháp
Off-Dolly)

Vùng biến
dạng dẻo

Vùng biến
dạng dẻo

HÀN VÒNG ĐỆM
Positioning of Washers
10 mm

90
Lightly Press so the Panel
Doesn’t Distort

Weld each
Washer in a
Straight Line

Washer welding pulling method

Vị trí của xe
kéo

Hướng kéo

Lượng kéo

Điểm đánh
búa

Tháo

vòng đệm

Mài

Xử lý nhiệt

Kiểm tra vùng tôn bị giãn

Nguyên lý gia nhiệt
Vùng nóng đỏ và
mền ra

Vùng Lạnh

Nguyên lý xử lý nhiệt
Khi cấp nhiệt

Nóng
Nén lại

Khi làm lạnh
lạnh
Kéo ra

Nguyên lý xử lý nhiệt
Thanh thép bị giãn nở khi để tự do

Cooling and
Contracting

Thanh thép bị giãn nở khi cố định
hai đầu
Giãn nở nhưng bị khống chế hai
đầu
Khi làm mát
Khi gia nhiệt tại 1 điểm trên
tôn
Phần gia nhiệt bị giãn nở

Lực căng tạo ra khi làm lạnh

Khe hở

Copper Shrinking
Equipment

Shrinking
Method

Characteristics

Method

Spot...
Chương Trình Đào Tạo
Sửa Chữa Thân Xe Giai
Đoạn 1
TOYOYA MOTOR VIET NAM
Các Phương Pháp Sửa
Chữa Vỏ Xe
Tập 4
Các Phương Pháp Sửa Chữa Vỏ Xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các Phương Pháp Sửa Chữa Vỏ Xe - Người đăng: Uong Tri
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Các Phương Pháp Sửa Chữa Vỏ Xe 9 10 951