Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp tách chiết acid nucleotid

Được đăng lên bởi nguyennguyet1310
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các phương pháp tách chiết axit nucleic

Các phương pháp tách chiết
axit nucleic
Bởi:
Bùi Chí Bửu
Mọi nghiên cứu và ứng dụng của công nghệ gen đều được bắt đầu từ việc thu nhận một
lượng axit nucleic tinh sạch. Mối quan tân đầu tiên của kỹ thuật tách chiết axit nucleic là
thu nhận được các phân tử này ở trạng thái nguyên vẹn, không bị phân hủy bởi tác nhân
cơ học, tác nhân hóa học và enzyme như RNase, DNase.

Phương pháp tách chiết DNA vi khuẩn
DNA có kích thước lớn, mọi việc chiết tách cần phải tránh mọi tác nhân cơ học, hoá học
tới phân tử DNA này.
Việc tách DNA từ tế bào vi khuẩn được chia làm bốn bước cơ bản
Nuôi cấy và thu sinh khối
Tùy từng loại vi khuẩn mà người nghiên cứu chuẩn bị môi trường và điều kiện nuôi cấy
khác nhau như nhiệt độ, độ pH, và điều kiện dinh dưỡng thích hợp cho sự phát triển của
vi khuẩn.
Tách tế bào ra khỏi dịch nuôi cấy bằng cách ly tâm và làm sạch tế bào. Thông thường
khoảng 1.000ml dịch nuôi cấy li tâm và thu lấy khoảng 10ml cặn vi khuẩn.
Phá vỡ màng tế bào và giải phóng các thành phần bên trong
Axít nucleic được giải phóng ra khỏi màng tế bào bằng phương pháp hóa học và sinh
học để thu dịch chiết tế bào.
Enzyme lysozyme là một enzyme có trong lòng trắng trứng hoặc phage T4, có khả năng
phá vỡ thành phần trùng hợp của thành tế bào. EDTA (TrilonB) tạo phức với Mg +2 dạng
hòa tan và làm vỡ thành tế bào. Đồng thời EDTA ngăn không cho enzyme trong tế bào
phân hủy DNA. Người ta còn có thể phá vỡ màng tế bào và giải phóng DNA ra khỏi liên
kết histon bằng chất tẩy rửa SDS (Sodium Derecyl Sylfat) hoặc enzyme protease.
1/6

Các phương pháp tách chiết axit nucleic

Các chất phá vỡ màng này làm li giải màng, tách rời các phần tử lipit và gây ra sự gẫy
màng tế bào.
Làm sạch DNA từ dịch chiết tế bào
Loại bỏ các thành phần không mong muốn như protein, lipit và các thành phần khác
bằng kết tủa phân đoạn. Mẫu được lắc mạnh trong hệ dung môi phenol-chloroform để
biến tính, kết tủa protein và giải phóng axít nucleic vào dung dịch lỏng. Protein bị biến
tính sẽ tách ra khỏi pha nước có chứa DNA sẽ được tách ra nhờ ly tâm. Dịch nổi gồm
axit nucleic và nước được hút ra và tiếp tục phân hủy RNA bằng enzyme RNase. Sau
đó, tách DNA và nước để thực hiện bước phân tích tiếp theo.
Thu hồi DNA dạng đặc
Mục đích của bước này là thu DNA dạng cô đặc, nhằm bảo vệ chúng khỏi sự phân hủy
của enzyme. Có 2 phương pháp kết tủa
Kết tủa DNA trong etanol với sự có mặt Na+ nồng độ cao, nhiệt độ thấp, tỷ lệ giữa
etanol và mẫu phân tích là 3:1.
Kết tủa trong izopropa...
Các phương pháp tách chiết
axit nucleic
Bởi:
Bùi Chí Bửu
Mọi nghiên cứu và ứng dụng của công nghệ gen đều được bắt đầu từ việc thu nhận một
lượng axit nucleic tinh sạch. Mối quan tân đầu tiên của kỹ thuật tách chiết axit nucleic
thu nhận được các phân tử này ở trạng thái nguyên vẹn, không bị phân hủy bởi tác nhân
cơ học, tác nhân hóa học và enzyme như RNase, DNase.
Phương pháp tách chiết DNA vi khuẩn
DNA có kích thước lớn, mọi việc chiết tách cần phải tránh mọi tác nhân cơ học, hoá học
tới phân tử DNA này.
Việc tách DNA từ tế bào vi khuẩn được chia làm bốn bước cơ bản
Nuôi cấy và thu sinh khối
Tùy từng loại vi khuẩn mà người nghiên cứu chuẩn bị môi trường và điều kiện nuôi cấy
khác nhau như nhiệt độ, độ pH, và điều kiện dinh dưỡng thích hợp cho sự phát triển của
vi khuẩn.
Tách tế bào ra khỏi dịch nuôi cấy bằng cách ly tâm làm sạch tế bào. Thông thường
khoảng 1.000ml dịch nuôi cấy li tâm và thu lấy khoảng 10ml cặn vi khuẩn.
Phá vỡ màng tế bào và giải phóng các thành phần bên trong
Axít nucleic được giải phóng ra khỏi màng tế bào bằng phương pháp hóa học sinh
học để thu dịch chiết tế bào.
Enzyme lysozyme là một enzyme có trong lòng trắng trứng hoặc phage T4, có khả năng
phá vỡ thành phần trùng hợp của thành tế bào. EDTA (TrilonB) tạo phức với Mg
+2
dạng
hòa tan và làm vỡ thành tế bào. Đồng thời EDTA ngăn không cho enzyme trong tế bào
phân hủy DNA. Người ta còn có thể phá vỡ màng tế bào và giải phóng DNA ra khỏi liên
kết histon bằng chất tẩy rửa SDS (Sodium Derecyl Sylfat) hoặc enzyme protease.
Các phương pháp tách chiết axit nucleic
1/6
các phương pháp tách chiết acid nucleotid - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các phương pháp tách chiết acid nucleotid - Người đăng: nguyennguyet1310
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
các phương pháp tách chiết acid nucleotid 9 10 444