Ktl-icon-tai-lieu

Các phương pháp xác định phân tử lượng trung bình của polyme

Được đăng lên bởi nhib1204312
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 752 lần   |   Lượt tải: 4 lần
chương 7

dung dịch polyme
7.1. Bản chất của dung dịch polyme
Dung dịch polyme có ý nghĩa rất lớn trong kỹ thuật, ứng dụng thực tế và trong nghiên
cứu. Rất nhiều trường hợp polyme được sử dụng dưới dạng dung dịch như sơn, vecni, keo
dán ...; nhiều loại sợi và màng mỏng được gia công dưới dạng dung dịch polyme. Quá trình
dẻo hoá polyme thực chất là quá trình hoà tan các chất thấp phân tử không bay hơi vào
polyme với mục đích làm tăng tính mềm dẻo của polyme, làm giảm nhiệt độ thuỷ tinh hoá và
nhiệt độ chảy. Trong lĩnh vực nghiên cứu, biến tính, chuyển hoá hoá học polyme thường được
tiến hành trên đối tượng dung dịch polyme.
Vào những năm đầu của sự phát triển ngành hoá học các hợp chất cao phân tử, các nhà
hoá học đã sai lầm khi cho rằng dung dịch polyme là dung dịch keo, nghĩa là hệ dị thể có bề
mặt phân cách tướng. Dựa trên một số tính chất khác thường của dung dịch polyme như độ
nhớt rất cao, phân tử polyme không có khả năng khuếch tán qua màng bán thấm, các nhà hoá
học chất keo đã xây dựng nên thuyết mixen của dung dịch polyme. Theo thuyết này thì các
phân tử polyme trong dung dịch tập hợp lại thành các mixen, mỗi mixen bao gồm từ 40 - 50
phân tử. Các mixen được xem như những tinh thể trong dung dịch tạo thành tướng riêng biệt.
Hiện nay, bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được rằng dung dịch polyme là
dung dịch thực.
Dung dịch thực phải là hệ đồng thể, bền vững về mặt nhiệt động học, quá trình hoà tan
phải là quá trình tự diễn biến. Dung dịch thực luôn luôn ở trạng thái cân bằng, cho nên nồng
độ của nó không phụ thuộc thời gian. Sự cân bằng của hệ chỉ phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ
và nồng độ chất tan. Sự cân bằng có thể đạt được bằng bất cứ con đường nào, ví dụ pha loãng
rồi lại cô đặc, làm lạnh rồi lại đun nóng ... cuối cùng hệ vẫn trở về trạng thái cân bằng ban
đầu. Nói tóm lại các quá trình xảy ra trong hệ là hoàn toàn thuận nghịch. Sự thuận nghịch là
dấu hiệu cơ bản nhất để xem xét dung dịch có phải là dung dịch thực hay không. Dung dịch
polyme hoàn toàn có tính chất thuận nghịch, vậy nó phải là dung dịch thực chứ không phải là
dung dịch keo.
7.2. Khả năng hoà tan của polyme - Sự trương
Các polyme có khả năng hoà tan trong các dung môi thấp phân tử, dung dịch hình
thành sau khi đạt được cân bằng về nhiệt động, các đại phân tử polyme được phân bố cùng
với các phân tử dung môi giống như dung dịch của các chất thấp phân tử thông thường. Tuy
nhiên, do kích thước lớn của đại phân tử nên dung dịch polyme có những tính chất khác
thường so với dung d...
chương 7
dung dịch polyme
7.1. Bản chất của dung dịch polyme
Dung dịch polyme ý nghĩa rất lớn trong kỹ thuật, ứng dụng thực tếtrong nghiên
cứu. Rất nhiều trường hợp polyme được sử dụng dưới dạng dung dịch như sơn, vecni, keo
dán ...; nhiều loại sợi màng mỏng được gia công dưới dạng dung dịch polyme. Quá trình
dẻo hoá polyme thực chất quá trình hoà tan các chất thấp phân tử không bay hơi vào
polyme với mục đích làm tăng tính mềm dẻo của polyme, làm giảm nhiệt độ thuỷ tinh hoá và
nhiệt độ chảy. Trong lĩnh vực nghiên cứu, biến tính, chuyển hoá hoá học polyme thường được
tiến hành trên đối tượng dung dịch polyme.
Vào những năm đầu của sự phát triển ngành hoá học các hợp chất cao phân tử, các nhà
hoá học đã sai lầm khi cho rằng dung dịch polyme dung dịch keo, nghĩa hệ dị thể bề
mặt phân cách tướng. Dựa trên một số tính chất khác thường của dung dịch polyme như độ
nhớt rất cao, phân tử polyme không có khả năng khuếch tán qua màng bán thấm, các nhà hoá
học chất keo đã xây dựng nên thuyết mixen của dung dịch polyme. Theo thuyết y thì các
phân tử polyme trong dung dịch tập hợp lại thành các mixen, mỗi mixen bao gồm từ 40 - 50
phân tử. Các mixen được xem như những tinh thể trong dung dịch tạo thành tướng riêng biệt.
Hiện nay, bằng thực nghiệm người ta đã chứng minh được rằng dung dịch polyme
dung dịch thực.
Dung dịch thực phải là hệ đồng thể, bền vững về mặt nhiệt động học, quá trình hoà tan
phải quá trình tự diễn biến. Dung dịch thực luôn luôn trạng thái cân bằng, cho nên nồng
độ của không phụ thuộc thời gian. Sự cân bằng của hệ chỉ phụ thuộc vào áp suất, nhiệt độ
và nồng độ chất tan. Sự cân bằng có thể đạt được bằng bất cứ con đường nào, ví dụ pha loãng
rồi lại đặc, làm lạnh rồi lại đun nóng ... cuối cùng hệ vẫn trở về trạng thái cân bằng ban
đầu. Nói tóm lại các quá trình xảy ra trong hệ hoàn toàn thuận nghịch. Sự thuận nghịch
dấu hiệu bản nhất để xem xét dung dịch phải dung dịch thực hay không. Dung dịch
polyme hoàn toàn tính chất thuận nghịch, vậy phải là dung dịch thực chứ không phải là
dung dịch keo.
7.2. Khả năng hoà tan của polyme - Sự trương
Các polyme khả năng hoà tan trong các dung môi thấp phân tử, dung dịch hình
thành sau khi đạt được cân bằng về nhiệt động, các đại phân tử polyme được phân bố cùng
với các phân tử dung môi giống như dung dịch của các chất thấp phân tử thông thường. Tuy
nhiên, do kích thước lớn của đại phân tử nên dung dịch polyme những tính chất khác
thường so với dung dịch các chất thấp phân tử, đáng chú ý nhất đó là dung dịch polyme có độ
nhớt rất lớn so với dung dịch các chất thấp phân tử có cùng nồng độ.
Cũng như các hợp chất thấp phân tử, polyme không thể hoà tan trong tất cả các dung
môi, thậm chí polyme không thể hoà tan được trong dung môi nào, dụ cho đến nay
người ta vẫn chưa tìm được dung môi để hoà tan polytetrafloetylen (-CF
2
-CF
2
-)
n
. Quá trình
hoà tan của polyme một số đặc tính khác thường như tốc độ hoà tan chậm, quá trình hoà
tan phải thông qua giai đoạn trương.
7.2.1. Sự trương có giới hạn
Khi cho polyme vào dung môi, do các phân tử dung môi kích thước độ linh
động lớn nên thể thấm sâu vào các khoảng trống giữa các mạch polyme làm tăng thể tích
1
Các phương pháp xác định phân tử lượng trung bình của polyme - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các phương pháp xác định phân tử lượng trung bình của polyme - Người đăng: nhib1204312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các phương pháp xác định phân tử lượng trung bình của polyme 9 10 126