Ktl-icon-tai-lieu

Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia công

Được đăng lên bởi Anh Hoang
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 980 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Bộ Môn Quá Trình Thiết Bị Công Nghệ Hóa – Thực Phẩm

Bài tập nhóm môn Kĩ Thuật Hóa Học Đại Cương

Đề Tài : Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và
các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia
công

Giảng viên hướng dẫn : TS Cao Thị Mai Duyên
Nhóm sinh viên thực hiện :
1 : Nguyễn Đức Bình – 20125903
2 : Nguyễn Quốc Mạnh – 20126004
3 : Trần Thị Anh

–

20125898

Lời Nói Đầu






Dầu mỏ được con người biết đến từ thời cổ xưa , đến thế
kỉ XVIII dầu mỏ được sử dụng làm nhiên liệu để dốt cháy ,
thắp sáng . Sang thế kỉ XIX dầu được coi như là nguồn nhiên
liệu chính của mọi nhiên liệu giao thông và cho nền kinh tế
quốc dân . Hiện nay , dầu mỏ đã trở thành nguồn năng lượng
quan trọng nhất của mọi quốc gia trên thế giới ( khoảng 65 –
70% năng lượng trên thế giới là đi từ dầu mỏ ) .Bên cạnh đó ,
hướng sử dụng mạnh mẽ và có hiệu quả nhất của dầu mỏ là
làm nguyên liệu cho công nghiệp tổng hợp hóa dầu : sản xuất
cao su , chất dẻo , tơ sợi tổng hợp , các chất hoạt động bề mặt
, phân bón …. thậm chí cả protein .
Ở việt nam , dầu khí đã được phát hiện và ngày
26/6/1986 , tấn dầu đầu tiên đã được khai thác tại mỏ dầu
bạch hổ . Tiếp theo nhiều mỏ dầu khí ở thềm lục địa phía
nam đã đi vào khai thác như mỏ Đại Hùng , mỏ Rồng , mỏ
Rạng Đông , các mỏ khí như Lan Tây , Lan Đỏ …
Năm 1994 chúng ta đã khai thác được 6,7 triệu tấn dầu ,
năm 1995 đã khai thác được 7,5 triệu tấn , năm 1997 chúng
ta đã khai thác tới 10,1 triệu tấn dầu không kể khí .

Mục Lục
I - Các sản phẩm chế biến dầu .
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nhiên liệu hóa lỏng
Nhiên liệu lỏng – xăng
Nhiên liệu lỏng – điêzen
Nhiên liệu lỏng – nhiên liệu phản lực .
Dầu nhờn

II - Các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia
công .
2.1 Ổn định dầu nguyên khai .
2.2 Tách muối khoáng .
2.3 Tách nước .
2.4 Các phương pháp khác .

I - Các sản phẩm chế biến dầu .

- Các sản phẩm chế biến dầu là :

+ Nhiên liệu lỏng : xăng , dầu diezen , xăng máy bay , dầu hỏa
dân dụng , nhiên liệu đốt lò(FO) …
+ Khí hóa lỏng : LPG Khí hóa lỏng - khí gas hay còn gọi đầy
đủ là khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (Liquefied Petroleum Gas)
có thành phần chính là propan C3H8 và butan C4H10. ,
LNG .
+ Các sản phẩm khác : dầu nhờn , bitum , cốc dầu mỏ , mỡ bôi
trơn , asphan ,….
+ Các sản phẩm hóa dầu : PE , PVC , Phenol , TPX , propilen ….
1.1


Nhiên liệu hóa lỏng .
Khí tự nhiên là hỗn hợp của các khí hidrocacbon và không
hidrocacbon , hình thành trong các lớp xốp phía dưới long đất .

Thành phần chính của khí tự nhiên là metan ( >90%) , ngoài ra
còn m...
Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội
Bộ Môn Quá Trình Thiết Bị Công Nghệ Hóa – Thực Phẩm
Bài tập nhóm môn Kĩ Thuật Hóa Học Đại Cương
Đề Tài : Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và
các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia
công
Giảng viên hướng dẫn : TS Cao Thị Mai Duyên
Nhóm sinh viên thực hiện :
1 : Nguyễn Đức Bình – 20125903
2 : Nguyễn Quốc Mạnh – 20126004
3 : Trần Thị Anh – 20125898
Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia công - Người đăng: Anh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ và các phương pháp chuẩn bị dầu mỏ để gia công 9 10 317