Ktl-icon-tai-lieu

Các sự cố công trình xây dựng

Được đăng lên bởi volekiemkhach
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các sự cố công trình nền đường ô tô xây dựng trên vùng đất yếu và các
nguyên nhân
1. Các sự cố công trình nền đường ô tô xảy ra trong những năm gần đây
Nền đường ô tô qua vùng đất yếu thường là nền đắp bằng đất hoặc cát, có chiều cao đắp
trên mặt đất tự nhiên khoảng 2.0 đến 10m (ở đầu các cầu vượt và các công trình vượt
sông thường được đắp cao 8 đến 10m). Đất yếu được hiểu là đất có cường độ chống cắt
kém, khả năng biến dạng lớn (độ rỗng tự nhiên lớn), có thể có nguồn gốc khoáng vật ( sét
trầm tích trong nước) hoặc nguồn gốc hữu cơ (đất than bùn…). Lý thuyết và thực tiễn
kinh điển đều đã cho thấy: các công trình nền đắp trên đất yếu như vậy thường gặp 2 loại
sự cố lún sụp - trượt trồi (do cường độ chống cắt của đấ yếu phía dưới không đủ chịu
được tải trọng đắp) và lún kéo dài (do quá trình cố kết của đất yếu kéo dài). Lún sụp trượt trồi dẫn đến phá hỏng hoàn toàn cấu tạo nền đắp khiến phải đào bỏ và đắp lại. Còn
lún kéo dài thì cấu tạo nền đắp cơ bản vẫn được duy trì , mà chỉ ảnh hưởng đến cao độ
nền, dẫn đến phải bù phụ trong quá trình đưa đường vào khai thác sử dụng.
Dưới đây miêu tả một số các sự cố điển hình thuộc hai loại trên đã xảy ra trong những
năm gần đây ở miền Bắc. Các sự cố điển hình được miêu tả ở bảng 1 dưới đây:
Bảng 1. Các sự cố lún sụp trượt trồi
Vị trí và
thời điểm
xảy ra sự cố
I. Km0+620
phía Nam
cầu
vượt
đường sắt
trên tuyến
mới qua cầu
Hoàng
Long. Thời
điểm xảy ra
sự cố: 8 –
11h,ngày
19/3/1999

Điều kiện địa
chất

Giải pháp thiết kế và thi
công

-Lớp 1: bùn
hữu cơ dày 4,2
÷7.4cm;
C=
0,12kg/cm2.

- Nền đắp cao 7,5m đến
9m, rộng 12,5 taluy 1:1
(taluy được tăng cường
bằng lưới địa kỹ thuật
- Lớp 2: sét mỗi bên 5,5m với
xám vàng nửa khoảng cách các lớp lưới
cứng đến cứng theo chiều cao là 1,5m)
có C= 0.25kg/ - Xử lý bấc thấm sâu
cm2 và φ = 15” 14.5m, khoảng cách bấc
theo chiều ngang 1.2m
và theo chiều dọc 1.04m.
- Thay đất bằng 1m cát
đệm rồi rải vải địa kỹ
thuật loại sợi dệt; trên
vải lại rải cát thoát nước
dày 0,5m.
- Tốc độ đắp nền đất trên
đệmcát:

Miêu tả sự cố

Nguyên nhân và
biện pháp khắc
phục

-Đắp đến chiều
cao 6,8m (chưa
đến cao độ thiết
kế) thì xẩy ra lún
sụt.

- Số liệu đo lún
tháng 1/1999 đã đạt
tới 104mm/ngày.

- Khe nứt phát
hiện trên một
đoạn dài 140m,
đến 11h thì lún
sụt 1,8 – 2,0m,
bề rộng khe nứt
vỡ tới 1,6 – 1,8m
sâu suốt thân
nền.

tăng quá nhanh
vượt tốc độ cố kết
cần thiết.

- Trong 10 ngày đầu
tháng 3 tốc độ đắp
- 8 h sáng (phát tăng nhanh hẳn hơn
hiện các khe nứt các tháng trước
dọc và ngang 3 (180cm/10 ngày);
-...
Các sự cố công trình nền đường ô tô xây dựng trên vùng đất yếu và các
nguyên nhân
1. Các sự cố công trình nền đường ô tô xảy ra trong những năm gần đây
Nền đường ô qua vùng đất yếu thường nền đắp bằng đất hoặc cát, chiều cao đắp
trên mặt đất tự nhiên khoảng 2.0 đến 10m (ở đầu c cầu vượt các công trình vượt
sông thường được đắp cao 8 đến 10m). Đất yếu được hiểu đất cường độ chống cắt
kém, khả năng biến dạng lớn (độ rỗng tự nhiên lớn), có thể có nguồn gốc khoáng vật ( sét
trầm tích trong nước) hoặc nguồn gốc hữu (đất than bùn…). thuyết thực tiễn
kinh điển đều đã cho thấy: các công trình nn đắp trên đất yếu như vậy thường gặp 2 loại
sự cố lún sụp - trượt trồi (do cường độ chống cắt của đấ yếu pa dưới không đủ chịu
được tải trọng đắp) lún kéo dài (do quá trình cố kết của đất yếu kéo dài). Lún sụp -
trượt trồi dẫn đến phá hỏng hoàn toàn cấu tạo nền đắp khiến phải đào bỏ đắp lại. Còn
lún kéo dài thì cấu tạo nền đắp bản vẫn được duy trì , chỉ ảnh hưởng đến cao đ
nền, dẫn đến phải bù phụ trong quá trình đưa đường vào khai thác sử dụng.
Dưới đây miêu tả một số các sự cố điển hình thuộc hai loại trên đã xảy ra trong những
năm gần đây ở miền Bắc. Các sự cố điển hình được miêu tả ở bảng 1 dưới đây:
Bảng 1. Các sự cố lún sụp trượt trồi
Vị trí và
thời điểm
xảy ra sự cố
Điều kiện địa
chất
Giải pháp thiết kế và thi
công
Miêu tả sự cố
Nguyên nhân và
biện pháp khắc
phục
I. Km0+620
phía Nam
cầu vượt
đường sắt
trên tuyến
mới qua cầu
Hoàng
Long. Thời
điểm xảy ra
sự cố: 8
11h,ngày
19/3/1999
-Lớp 1: bùn
hữu dày 4,2
÷7.4cm; C=
0,12kg/cm
2
.
- Lớp 2: t
xám vàng nửa
cứng đến cứng
có C= 0.25kg/
cm
2
và φ = 15”
- Nền đắp cao 7,5m đến
9m, rộng 12,5 taluy 1:1
(taluy được tăng cường
bằng lưới địa kỹ thuật
mỗi bên 5,5m với
khoảng cách các lớp lưới
theo chiều cao là 1,5m)
- Xử bấc thấm sâu
14.5m, khoảng cách bấc
theo chiều ngang 1.2m
và theo chiều dọc 1.04m.
- Thay đất bằng 1m cát
đệm rồi rải vải địa kỹ
thuật loại sợi dệt; trên
vải lại rải cát thoát ớc
dày 0,5m.
- Tốc đđắp nn đất trên
đệmcát:
Tháng 11/1998 đắp cao
-Đắp đến chiều
cao 6,8m (chưa
đến cao độ thiết
kế) thì xẩy ra lún
sụt.
- 8 h sáng (phát
hiện các khe nứt
dọc ngang 3
-4mm)
- Khe nứt phát
hiện trên một
đoạn dài 140m,
đến 11h thì lún
sụt 1,8 2,0m,
bề rộng khe nứt
vỡ tới 1,6 1,8m
sâu suốt thân
nền.
- Hai bên ruộng
lúa bị đẩy trồi lên
- Số liệu đo lún
tháng 1/1999 đã đạt
tới 104mm/ngày.
- Trong 10 ngày đầu
tháng 3 tốc đ đắp
tăng nhanh hẳn hơn
các tháng trước
(180cm/10 ngày);
Nguyên nhân: đắp
tăng quá nhanh
vượt tốc độ cố kết
cần thiết.
Giải pháp xử lý:
+ Đào bỏ nền lún
sụp
+Đổi taluy đắp từ
1:1 sanbg 1:2.
+ Dùng bệ phản áp
Các sự cố công trình xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các sự cố công trình xây dựng - Người đăng: volekiemkhach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các sự cố công trình xây dựng 9 10 350