Ktl-icon-tai-lieu

Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển

Được đăng lên bởi tuan-nguyen-anh1
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 3330 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Industrial Automation

courtesy ABB

2. Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển
2.1

Cảm biến và thiết bị chấp hành

2008 June, HK

2.1.1. Khái niệm

2.1. Cảm biến và các thiết bị chấp hành
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Chức năng
2.1.3 Mô hình mạch
2.1.4 Các đặc trưng cơ bản
2.1.5 Cấu trúc chung của cảm biến thông minh
2.1.6 Đo nhiệt độ
2.1.7 Đo lưu lượng
2.1.8 Đo áp suất và mức
2.1.9 Đo các đại lượng cơ học
2.1.10 Thiết bị chấp hành
2.2. Thiết bị điều khiển
2.3. Các bộ điều khiển lôgic khả trình

Industrial Automation

2/52

Page 1

2.1 Instrumentation

2.1.1. Khái niệm
-Thiết bị đo- cảm biến:
Thu thập thông tin, đo đạc, theo dõi sự biến thiên các biến
trạng thái của quá trình.
-Thiết bị chấp hành:
Biến đổi tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển thành sự điều
chỉnh vật lý nhằm thay đổi đầu vào của quá trình.
Thị phần thiết bị của các nhà sản xuất

Emerson (Fisher-Rosemount): 27 %
Invensys: 4-5%
ABB: 4-5%
Honeywell: 3-4%
Industrial Automation

3/52

2.1 Instrumentation

2.1.2. Chức năng
- Cảm biến cảm nhận, đo đạc và đánh
giá thông số hệ thống.
- Bộ điều khiển tính toán xử lý thông
tin đưa ra tín hiệu điều khiển.
- Cơ cấu chấp hành thực hiện các yêu
cầu điều khiển quá trình.

Industrial Automation

4/52

Page 2

2.1 Instrumentation

2.1.3. Mô hình mạch
Coi cảm biến như một mạng 2
cửa.
- Cửa vào là biến quá trình cần
đo V.

- Cửa ra là giá trị đo được M.

- Phương trình mô tả quan hệ:

M= f(V)

Industrial Automation

5/52

2.1 Instrumentation

2.1.4. Các đặc trưng cơ bản

Industrial Automation

6/52

Page 3

2.1 Instrumentation

Industrial Automation

7/52

2.1 Instrumentation

b. Các tín hiệu và các chuẩn
Chuẩn điện học thông dụng nhất được dùng để truyền tín hiệu là
dùng một tín hiệu dòng điện từ 4- 20 mA

Industrial Automation

8/52

Page 4

2.1 Instrumentation

c. Dải đo, ngưỡng nhạy và khả năng phân ly
- Dải đo ( span, full scal, range) của một giá trị đo được
xác định bởi giá trị đo lớn nhất và nhỏ nhất:
D= Xmax-Xmin

Industrial Automation

9/52

2.1 Instrumentation

- Ngưỡng nhạy: khi x giảm thì Y cũng giảm theo nhưng
với Δx < ε thì không thể phân biệt được ΔY

- Khả năng phân ly (Resolution):
Vì các thiết bị đo khác nhau có độ nhạy khác nhau,
nên để so sánh tính nhạy của thiết bị người ta dùng
khái niệm khả năng phân ly của thiết bị
D X - Xmin
R = = max
ε
ε
Với D = Xmax – Xmin là thang đo (thường Xmin = 0)

Industrial Automation

10/52

Page 5

2.1 Instrumentation

e. Độ chính xác và sai số
- Độ chính xác là giá trị đo được
gần nhất với giá ...
Page 1
2. Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển
2.1 Cảm biến và thiết bị chấp hành
courtesy ABB
2008 June, HK
Industrial Automation
2/52 2.1 InstrumentationIndustrial Automation
2.1.1. Khái niệm
2.1. Cảm biến và c thiết bị chấp hành
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Chức năng
2.1.3 hình mạch
2.1.4 Các đặc trưng cơ bản
2.1.5 Cấu trúc chung của cảm biến thông minh
2.1.6 Đo nhiệt độ
2.1.7 Đo lưu lượng
2.1.8 Đo áp suất và mức
2.1.9 Đo các đại lượng cơ học
2.1.10 Thiết b chấp hành
2.2. Thiết bị điều khiển
2.3. Các bộ điều khiển lôgic khả trình
Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển - Người đăng: tuan-nguyen-anh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Các thiết bị đo lường, thiết bị chấp hành và điều khiển 9 10 437