Ktl-icon-tai-lieu

Các thiết bị lắng dùng trong thực phẩm

Được đăng lên bởi vothily-cntp
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 6 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn: KĨ THUẬT THỰC PHẨM 1

Tên đề tài:

Lớp: Thứ 5, Tiết 7-8, phòng B203
GVHD: Võ Văn Sim
Tên SV thực hiện
Võ Thị Ly

MSSV
3006120130

TP.HCM - Tháng 4/2014

PHỤ LỤC

Kĩ thuật thực phẩm
LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………….
NỘI DUNG:
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giới thiệu chung
Quá trình ly tâm
Phân loại máy ly tâm
Cơ sở khoa học của quá trình ly tâm
Thiết bị ly tâm
Các thiết bị lắng dùng trong ngành thực phẩm
Thiết bị ly tâm lắng
Thiết Bị Lắng Liên Tục
Thiết bị Ly Tâm Lắng Nằm Ngang Tháo Bã Bằng Vít
Xoắn
Thiết bị Ly Tâm Lắng Phân Ly Dạng Đĩa
Thiết bị Ly Tâm Siêu Tốc Loại Ống
Thiết bị Ly Tâm Lắng Tự Động Có Dao Tháo Cặn

LỜI MỞ ĐẦU
2

Kĩ thuật thực phẩm

Ở Việt Nam, các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, mặc dù mới
được hình thành được khoảng vài chục năm nay nhưng đang nhận được sự
đầu tư rất lớn cả về mặt trí tuệ lẫn tài chính từ các nguồn trong nước hay nước
ngoài. Các sản phẩm được sản xuất ra ngày càng nhiều và ngày càng đa dạng
về chủng loại, và phong phú về chất lượng. Do vậy, các quy trình chế biến
sản xuất cũng như các máy móc thiết bị ngày càng được cơ giới hoá tự động
hoá, nhằm tạo ra những sản phẩm tốt nhất cho người tiêu dùng và phục vụ
xuất khẩu.
Trong quá trình học môn “kĩ thuật thực phẩm” chúng em đã được tìm hiểu
về các thiết bị lắng, nhưng với đề tài là “thiết bị lắng dùng trong thực phẩm”
trong bài báo cáo này chúng em xin được trình bài về thiết bị lắng dùng trong
thực phẩm theo những kiến thức đã học và tìm hiểu qua sách.
Trong đó, thiết bị lắng dùng trong thực phẩm thường ở dạng ly tâm, nên
chúng em sẽ tìm hiểu về các thiết bị ly tâm lắng dùng trong quá trình chế biến
thực phẩm.

I. Giới thiệu chung
1. Quá trình ly tâm

Ly tâm (centrifugation) là một quá trình phần riêng các cấu tử có khối
lượng riêng khác nhau trong một hỗn hợp lỏng không đồng nhất dưới tác
3

Kĩ thuật thực phẩm
dụng của lực ly tâm. Mẫu đem vào ly tâm thường có dạng nhũ tương hoặc
huyền phù.
Trong quá trình ly tâm lắng và lọc, nguyên liệu chuyển động quay cùng
với rôto của máy. Lực ly tâm sẽ làm cho các cấu tử có khối lượng riêng khác
nhau phân lớp theo hướng của gia tốc trường lực. Thành phần có khối lượng
riêng lớn nhất sẽ tập trung ở vùng xa tâm nhất, còn phần có khối lượng riêng
nhỏ nhất tập trung ở tâm của rôto.
Tùy theo cấu tạo bề mặt rôto mà quá trình ly tâm tiến hành theo nguyên
tắc lọc ly tâm hay lắng ly tâm. Do đó cũng có hai loại máy ly tâm: máy ly tâm
lắn...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn: KĨ THUẬT THỰC PHẨM 1
Tên đề tài:
Tên SV thực hiện MSSV
Võ Thị Ly 3006120130
TP.HCM - Tháng 4/2014
PHỤ LỤC
Lớp: Thứ 5, Tiết 7-8, phòng B203
GVHD: Võ Văn Sim
Các thiết bị lắng dùng trong thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các thiết bị lắng dùng trong thực phẩm - Người đăng: vothily-cntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Các thiết bị lắng dùng trong thực phẩm 9 10 619