Ktl-icon-tai-lieu

các thiết bị vận chuyển

Được đăng lên bởi nhuquynhcntp
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 246 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ SINH HỌC
SẢN XUẤT TẾ BÀO VI SINH VẬT(SINH KHỐI) NHƯ LÀ SẢN PHẨM

Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh
Sinh viên: Lê Thị Dung



•

Nội dung chính

Công nghệ thu sinh khối vi sinh vật là các quá trình nuôi cấy các
chủng thuần khiết hoặc hỗn hợp vài chủng để thu được khối
lượng tế bào sau khi sinh trưởng.

...
QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ SINH HỌC
SẢN XUẤT TẾ BÀO VI SINH VẬT(SINH KHỐI) NHƯ LÀ SẢN PHẨM
Giáo viên: Nguyễn Thị Vân Anh
Sinh viên: Lê Thị Dung
các thiết bị vận chuyển - Trang 2
các thiết bị vận chuyển - Người đăng: nhuquynhcntp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
các thiết bị vận chuyển 9 10 678