Ktl-icon-tai-lieu

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC

Được đăng lên bởi lehuutruong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2304 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phần I
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC
CHƯƠNG 1

Tổng Quan về CAD/CAM
1.1. Một số thuật ngữ và cụm từ viết tắt bằng TA


NC (Numerical control): Điều khiển bằng số.



CNC (Numerical control with integrated
computer): Điều khiển bằng số với sự tích hợp
của máy tính.

 FMS

(Flexible manufacturing system): Hệ
thống sản xuất linh hoạt.

 CAD

(Computer aided drawing /design): Thiết
kế (vẽ) với sự trợ giúp của máy tính.

 CAM

(Computer aided manufacturing): Sản
xuất với sự trợ giúp của máy tính.

 CIM

(Computer itegrated manufacturing with
planning, design and manufacturing): Hệ
thống sản xuất với sự tích hợp của máy tính
với chức năng lập kế hoạch, thiết kế va tự
động sản xuất.

1.2. Lịch sử phát triển của công nghệ CAD/CAM


Lịch sử phát triển của công nghệ CAD/CAM
liên quan trực tiếp với sự phát triển của công
nghệ máy tính. Một trong những dự án quan
trọng đầu tiên trong lĩnh vực đồ hoạ máy tính
là dự án triển khai ngôn ngữ APT tại Học
viện công nghệ Masschusetts vao giữa thập
kỷ 50 của thế kỷ thứ 20. Chữ APT la viết tắt
của thuật ngữ Automatically programed tools.
(Tạm hiểu là: Máy công cụ đ−ợc lập trình tự
động). .

 Dự

án này có quan hệ mật thiết với ý tưởng
triển khai một phương thức thuận tiện để
thông qua máy tính xác định các yếu tố hình
học phục vụ cho việc lập trình cho máy công
cụ điều khiển số. .

 Từ

những năm 60 của thế kỷ 20 nhiều tập đoàn
công nghiệp: General Motors, IBM, Lockheed
Georgia, Itek Corp… đã thực hiện các dự án về
đồ hoạ máy tính. Đến cuối thập kỷ 60 một số nhà
cung cấp hệ thống CAD/CAM đã được thành lập
trong đó phải kể đến hãng Calma vao năm 1968,
Applicon và Computervision vào năm 1969. Các
hãng này bán trọn gói theo kiểu chìa khoá trao
tay trong đó có hầu hết hoặc toàn bộ phần cứng
và phần mềm theo yêu cầu của khách hàng. Một
số hãng khác phát triển theo xu hướng cung cấp
phần mềm đồ hoạ như hãng Par Hanratti mà
công ty thành viên của nó đã cho ra đời
AD2000…



Có thể nói đây là một trong những người mở
đường tiêu biểu. Ngày nay CAD/CAM đã thực
sự trở thành một công nghệ có tốc độ phát triển
cực kỳ nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực khoa
học và công nghệ khác nhau và cũng thật khó
có thể liệt kê đầy đủ các hãng sản xuất và cung
cấp dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh vực này. Trong
lĩnh vực này phải kể đến một vài hãng quen
thuộc như Soft Desk nổi tiếng với phần mềm đồ
hoạ Autocad ra đời từ cuối năm 1982, hãng Gulf
Publishing với các phần mềm thiết kế máy,
hãng MTS với gói phần mềm MTS - CAD/CAM.

1.3. Khái niệm ...
Phần I
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC
CHƯƠNG 1
Tổng Quan về CAD/CAM
1.1. Một số thuật ngữ và cụm từ viết tắt bằng TA
NC (Numerical control): Điều khiển bằng số.
CNC (Numerical control with integrated
computer): Điều khiển bằng số với sự tích hợp
của máy tính.
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC - Người đăng: lehuutruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CAD/CAM-CNC 9 10 110