Ktl-icon-tai-lieu

Các vi mạch thông dụng

Được đăng lên bởi 14cdta1
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 1611 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG I: CÁC HỌ VI MẠCH SỐ THÔNG DỤNG
Bài 1: Hệ thống số
Bài 2: Đại số Boole và ứng dụng
Bài 3: Vi mạch số họ TTL
Bài 4: Vi mạch số học CMOS
Bài 5: Sử dụng cổng logic
Bài 6: Giao tiếp TTL và CMOS

BÀI 1: HỆ THỐNG SỐ
1.1.Giới thiệu chung về hệ thống số và qui uớc của hệ thống số
1.1.1 Hệ thống tương tự (Analog System)
Là thiết bị thao tác các đại lượng vật lý được biểu diễn dưới dạng tương tự. Trong
hệ thống tương tự các đại lượng có thể thay đổi trong một khoảng giá trị liên tục. Một
vài hệ thống tương tự thường gặp như: bộ khuếch đại âm tần, thiết bị thu phát băng từ,
…Tín hiệu tương tự được minh hoạ bằng hình 1.1

Hình 1.1
1.1.2 Hệ thống số (digital system)
Là tập hợp các thiết bị được thiết kế để thao tác thông tin logic hay đại lương
vật lý được biểu diển dưới dạng số, tức là những đại lượng chỉ có giá trị rời rạc. Đây
thường là các hệ thống điện tử nhưng đôi khi cũng có hệ thống từ, cơ hay khí nén. Một
vài hệ thống kỹ thuật số ta thường gặp là: máy vi tính, máy tính tay, thiết bị nghe nhìn
số và hệ thống điện thoại. Tín hiệu số được minh họa như hình 1.2

Hình 1.2
Mạch số có nhiều ưu điểm hơn so với mạch tương tự do đó mạch số ngày càng
có nhiều ứng dụng trong ngành điện tử, cũng như trong hầu hết các lĩnh vực khác.
Một số ưu điểm của kỹ thuật số:
- Thiết bị số dễ thiết kế hơn
Giáo viên biên soạn: Trần Đức A

1

- Thông tin được lưu trữ và truy cập dễ dàng và nhanh chóng
- Tính chính xác và độ tin cậy cao
- Có thể lập trình hệ thống hoạt động của hệ thống kỹ thuật số.
- Mạch số ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu, có khả năng tự lọc nhiễu,tự phát hện sai và sửa
sai.
- Nhiều mạch số có thể được tích hợp trên một chíp IC.
- Độ chính xác và độ phân giải cao.
Nhược điểm của kỹ thuật số
Hầu hết các đại lượng vật lý có bản chất tương tự, và chính những đại lượng này
thường là đầu vào và đầu ra được một hệ thống theo dõi, xử lý và điều khiển. Như vậy
muốn sử dụng kỹ thuật số khi làm việc với đầu vào và đầu ra dạng tương tự ta phải
thực hiện sự chuyển đổi từ dạng tương tự sang dạng số, sau đó xử lý thông tin số từ
ngõ vào và chuyển ngược lại từ dạng số đã xử lý sang dạng tương tự, đây là một
nhược điểm lớn của kỹ thuật số.
Để sử dụng được hệ thồng kỹ thuật số đối với đầu vào và đầu ra là dạng tương tự ta
cần thực hiện các bước sau đây:
Biến đổi thông tin đầu vào dạng tương tự thành dạng số
Xử lý thông tin số
Biến đổi đầu ra dạng số về lại dạng tương tự
Để hiểu được quá trình chuyển đổi đó ta xem ví dụ minh họa hình 1.3 sau:

Theo sơ đồ khối ở hình 1.3 thì nhiệt độ dư...
CHƯƠNG I: CÁC HỌ VI MẠCH SỐ THÔNG DỤNG
Bài 1: Hệ thống số
Bài 2: Đại số Boole và ứng dụng
Bài 3: Vi mạch số họ TTL
Bài 4: Vi mạch số học CMOS
Bài 5: Sử dụng cổng logic
Bài 6: Giao tiếp TTL và CMOS
BÀI 1: HỆ THỐNG SỐ
1.1.Giới thiệu chung về hệ thống số và qui uớc của hệ thống số
1.1.1 Hệ thống tương tự (Analog System)
thiết bị thao tác các đại lượng vậtđược biểu diễn dưới dạng tương tự. Trong
hệ thống tương tự các đại lượng thể thay đổi trong một khoảng giá trị liên tục. Một
vài hệ thống tương tự thường gặp như: bộ khuếch đại âm tần, thiết bị thu phát băng từ,
…Tín hiệu tương tự được minh hoạ bằng hình 1.1
Hình 1.1
1.1.2 Hệ thống số (digital system)
tập hợp các thiết bị được thiết kế để thao c thông tin logic hay đại lương
vật được biểu diển dưới dạng số, tức những đại lượng chỉ giá trị rời rạc. Đây
thường là các hệ thống điện tử nhưng đôi khi cũng có hệ thống từ, cơ hay khí nén. Một
vài hệ thống kỹ thuật số ta thường gặp là: máy vi tính, máy tính tay, thiết bị nghe nhìn
số và hệ thống điện thoại. Tín hiệu số được minh họa như hình 1.2
Hình 1.2
Mạch số nhiều ưu điểm hơn so với mạch tương tự do đó mạch số ngày càng
có nhiều ứng dụng trong ngành điện tử, cũng như trong hầu hết các lĩnh vực khác.
Một số ưu điểm của kỹ thuật số:
- Thiết bị số dễ thiết kế hơn
Giáo viên biên soạn: Trần Đức A 1
Các vi mạch thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vi mạch thông dụng - Người đăng: 14cdta1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Các vi mạch thông dụng 9 10 700