Ktl-icon-tai-lieu

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì

Được đăng lên bởi bichnhung987
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--------------------

Bộ môn Công nghệ bao bì và Đóng gói thực phẩm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ
TIÊU CHUẨN VỆ SINH
VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ

NHÓM 13
GVBM: ĐỖ VĨNH LONG

NHÓM 13
TRẦN NGUYỄN YẾN LINH 2005100037
PHẠM TRẦN QUỲNH NHƯ

2005100066

MAI THỊ NGỌC BÍCH

2005100096

PHẠM THỊ LUÂN TRIẾT

2005100069

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

2005100043

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 2005100375

I

• TỔNG QUAN
• CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG

II

III

IV

BAO BÌ

• TIÊU CHUẨN VỆ SINH VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ
• KẾT LUẬN

CHƯƠNG I:
TỔNG QUAN
Bao bì thực phẩm

Chất lượng bao bì TP

Các yếu tố ảnh hưởng

1.1 BAO BÌ THỰC PHẨM

“Bao bì là loại vật chứa đựng, bao bọc thực phẩm thành đơn vị để bán. Bao bì có thể bao gồm
nhiều lớp bao bọc, có thể phủ kín hoàn toàn hay chỉ bao bọc một phần sản phẩm”.
Đặc tính của bao bì thực phẩm thể hiện qua ba chức năng quan trọng:



Đảm bảo số lượng và chất lượng thực phẩm.



Thông tin, giới thiệu sản phẩm, thu hút người tiêu dùng.



Thuận tiện trong phân phối, lưu kho, quản lý và tiêu dùng.

1.2 CHẤT LƯỢNG BAO BÌ THỰC PHẨM

Bao bì chất lượng là bao bì vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa cung cấp đầy đủ và chính xác
thông tin cho người tiêu dùng, đồng thời, thuận tiện cho việc vận chuyển, lưu kho của nhà sản xuất và các kênh
phân phối.

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì thực phẩm là:



Vật liệu làm bao bì đảm bảo An toàn vệ sinh Thực phẩm.



Công nghệ chế tạo bao bì.



Độ sạch của bao bì trước khi chiết rót sản phẩm.



Sự nhiễm hóa chất từ bao bì vào thực phẩm.

CHƯƠNG II:
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT
LƯỢNG BAO BÌ

2.1 VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ

Một số yêu cầu chung về vật liệu làm bao bì:



Đảm bảo tính chất cảm quan của sản phẩm nguyên vẹn từ khi chế biến cho đến lúc sử dụng.



Phù hợp với từng loại sản phẩm và phương pháp chế biến sản phẩm.



Đảm bảo thực phẩm chứa đựng trong bao bì không bị hư hỏng do môi trường xung quanh và chính bản thân

bao bì.



Giá trị bao bì thực phẩm phải tương ứng với giá trị thực phẩm chứa trong bao bì. Không để bao bì làm tăng

giá thành sản phẩm.



Vật liệu dễ gia công và chế tạo.



Bảo vệ môi trường, khả năng tái chế cao.

2.1 VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ

Được sản xuất từ rất nhiều loại nguyên liệu khác
nhau.
Để thuận tiện cho việc kiểm soát cũng như
đảm bảo chất lượng bao bì, nhà nước đã có
rất nhiều quy định về vật liệu làm

Nguyên liệu chế tạo bao bì không đảm bảo chất
lượng

bao bì.

2.2...
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
--------------------
Bộ môn Công nghệ bao bì và Đóng gói thực phẩm
NHÓM 13
GVBM: ĐỖ VĨNH LONG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHẤT LƯỢNG BAO BÌ VÀ
TIÊU CHUẨN VỆ SINH
VẬT LIỆU LÀM BAO BÌ
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì - Người đăng: bichnhung987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bao bì và tiêu chuẩn vệ sinh vật liệu làm bao bì 9 10 512