Ktl-icon-tai-lieu

Cách chọn tủ bù theo tiêu chuẩn quốc tế

Được đăng lên bởi mrkopio
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 626 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÁCH CHỌN TỤ BÙ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (IEC)
I.Tại sao cần cải thiện hệ số công suất:
1.

Giảm giá thành tiền điện:

- Nâng cao hệ số công suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật và kinh tế,
nhất là giảm tiền điện.
- Trong giai đoạn sủ dụng điện có giới hạn theo qui định. Việc tiêu thụ năng
lượng phản kháng vượt quá 40% năng lượng tác dụng (tgφ > 0,4: đây là giá trị thoã
thuận với công ty cung cấp điện) thì người sử dụng năng lượng phản kháng phải trả
tiền hàng tháng theo giá hiện hành.
- Do đó, tổng năng lượng phản kháng được tính tiền cho thời gian sử dụng sẽ
là:
kVAr ( phải trả tiền ) = KWh ( tgφ – 0,4)
- Mặc dù được lợi về giảm bớt tiền điện, người sử dụng cần cân nhắc đến yếu
tố phí tổn do mua sắm, lắp đặt bảo trì các tụ điện để cải thiện hệ số công suất.
2.

Tối ưu hoá kinh tế - kỹ thuật

- Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụng máy biến áp, thiết bị đóng
cắt và cáp nhỏ hơn V.V…đồng thời giảm tổn thất điện năng và sụt áp trong mạng
điện.
- Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hoá các phần tử cung cấp điện. Khi ấy
các thiết bị điện không cần định mức dư thừa. Tuy nhiên để đạt được kết quả tốt
nhất, cần đặt tụ cạnh cạnh từng phần tử của thiết bị tiêu thụ công suất phản kháng.
Cải thiện hệ số công suất

- Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần một bộ tụ điện làm nguồn
phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi là bù công suất phản
kháng.
-Tải mang tính cảm có hệ số công suất thấp sẽ nhận thành phần dòng điện
phản kháng từ máy phát đưa đến qua hệ thống truyền tải phân phối. Do đó kéo theo
tốn thất công suất và hiện tượng sụt áp.
- Khi mắc các tụ song song với tải, dòng điện có tính dung của tụ sẽ có cùng
đường đi như thành phần cảm kháng của dòng tải. vì vậy hai dòng điện này sẽ triệt
tiêu lẫn nhau IC = IL. Như vậy không còn tồn tại dòng phản kháng qua phần lưới
phía trước vị trí đặt tụ.
- Đặc biệt ta nên tránh định mức động cơ quá lớn cũng như chế độ chạy
không tải của động cơ. Lúc này hệ số công suất của động cơ rất nhỏ (0,17) do lượng
công suất tác dụng tiêu thụ ở chế độ không tải rất nhỏ.

II. Các thiết bị bù công suất:
1. Bù trên lưới điện áp
Trong mạng lưới hạ áp, bù công suất được thực hiện bằng :
-

Tụ điện với lượng bù cố định (bù nền).
Thiết bị điều chỉnh bù tự động hoặc một bộ tụ cho phép điều chỉnh liên
tục theo yêu cầu khi tải thay đổi.

Chú ý : Khi công suất phản kháng cần bù vượt quá 800KVAr và tải có tính liên
tục và ổn định, việc lắp đặt bộ tụ ở phía trung áp thường có hiệu quả kinh tế tốt
hơn.
2. Tụ bù nề...
CÁCH CHỌN TỤ BÙ THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ (IEC)
I.Tại sao cần cải thiện hệ số công suất:
1.
Giảm giá thành tiền điện:
- Nâng cao hệ scông suất đem lại những ưu điểm về kỹ thuật kinh tế,
nhất là giảm tiền điện.
- Trong giai đoạn sdụng điện giới hạn theo qui định. Việc tiêu thụ năng
lượng phản kháng vượt q40% năng lượngc dụng (tgφ > 0,4: đây là giá trị thoã
thuận với công ty cung cấp điện) thì người sử dụng ng lượng phản kháng phải trả
tiền hàng tháng theo giá hiện hành.
- Do đó, tổng năng lượng phản kháng được tính tiền cho thời gian sdụng sẽ
là:
kVAr ( phải trả tiền ) = KWh ( tgφ0,4)
- Mặc được lợi về giảm bớt tiền điện, người sử dụng cần cân nhắc đến yếu
tố phí tổn do mua sắm, lắp đặt bảo trì các tụ điện để cải thiện hệ số công suất.
2.
Tối ưu hoá kinh tế - kỹ thuật
- Cải thiện hệ số công suất cho phép người sử dụngy biến áp, thiết bị đóng
cắt cáp nhỏ hơn V.V…đồng thời giảm tổn thất điện năng sụt áp trong mạng
điện.
- Hệ số công suất cao cho phép tối ưu hoá các phần tử cung cấp điện. Khi y
các thiết bị điện không cần định mức thừa. Tuy nhiên đđạt được kết quả tốt
nhất, cần đặt tụ cạnh cạnh từng phần tử của thiết bị tiêu thụ công suất phản kháng.
Cải thiện hệ số công suất
- Để cải thiện hệ số công suất của mạng điện, cần một bộ tụ điện làm nguồn
phát công suất phản kháng. Cách giải quyết này được gọi công suất phản
kháng.
-Tải mang tính cảm có hệ số ng suất thấp sẽ nhận thành phần dòng điện
phản kháng từ máy phát đưa đến qua hệ thống truyền tải phân phối. Do đó kéo theo
tốn thất công suất và hiện tượng sụt áp.
- Khi mắc các tụ song song với tải, dòng điện tính dung của tụ sẽ cùng
đường đi như thành phần cảm kháng của dòng tải. vậy hai dòng điện này sẽ triệt
tiêu lẫn nhau I
C
= I
L
. Như vậy không còn tồn tại dòng phản kháng qua phần lưới
phía trước vị trí đặt tụ.
- Đặc biệt ta nên tránh định mức động quá lớn cũng như chế độ chạy
không tải của động cơ. Lúc này hệ số công suất của động cơ rất nhỏ (0,17) do lượng
công suất tác dụng tiêu thụ ở chế độ không tải rất nhỏ.
Cách chọn tủ bù theo tiêu chuẩn quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách chọn tủ bù theo tiêu chuẩn quốc tế - Người đăng: mrkopio
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cách chọn tủ bù theo tiêu chuẩn quốc tế 9 10 335