Ktl-icon-tai-lieu

cách dùng vi sử lí

Được đăng lên bởi Anh To Con
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 756 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang chủ:
E-mail: info@icdrec.edu.vn
Điện thoại: (84-8).37242171 (84-8).37242172

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
VI ĐIỀU KHIỂN 8-bit
SG8V1

© 2013 ICDREC

SG8V1 – Hướng dẫn sử dụng

1

Nội dung

Nội dung
Nội dung........................................................................................................................................... 2
Mục lục hình .................................................................................................................................... 6
Mục lục bảng.................................................................................................................................... 8
Danh Mục Thuật Ngữ và Từ Viết Tắt.............................................................................................. 9
1. Giới thiệu ................................................................................................................................... 12
1.1. Sơ đồ chân ........................................................................................................................... 14
1.2. Sơ đồ khối ........................................................................................................................... 17
2. Kiến trúc pipeline ....................................................................................................................... 18
2.1. Các bước thực hiện lệnh ..................................................................................................... 18
2.2. Kiến trúc pipeline 3 tầng ..................................................................................................... 18
2.3. Cách tính số chu kỳ thực hiện lệnh ..................................................................................... 19
3. Chế độ tiết kiệm năng lượng (IDLE Mode) ............................................................................... 22
3.1. Mô tả ................................................................................................................................... 22
3.2. Thanh ghi báo trạng thái CPU - CPUSTA ......................................................................... 24
3.3. Bộ đếm chương trình (PC) .................................................................................................. 24
3.4. Stack .................................................................................................................................... 24
3.4.1. Truy xuất giá trị mới nhất của Stack (TS: Top of Stack) .....
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách dùng vi sử lí - Người đăng: Anh To Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
cách dùng vi sử lí 9 10 989