Ktl-icon-tai-lieu

cách khắc phục sự cố máy nén khí

Được đăng lên bởi Where Love Begins
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 183 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT

Sự cố

Nguyên Nhân
Bộ điều khiển không
hiển thị.
Ngừng
nhiệt

Lỗi khởi động

máy

do

quá

Ngừng máy do quá áp
suất

Quá tải động cơ

Lưu lượng khí nén
thấp

Nhiệt độ đầu nén
cao

Bộ lọc khí bị nghẽn
Bộ tách dầu bị nghẽn
Van cấp khí bị hỏng
Rò khí
Van xả khí mở
Thông số bộ điều khiển
không đúng
Bộ tản nhiệt giải nhiệt
kém
Nhiệt độ môi trường
cao
Van khí vào bị lỗi
Mức dầu thấp
Sai loại dầu cung cấp
Bộ lọc dầu bị nghẽn
Bộ tách dầu bị nghẽn

Dầu tiêu hao nhiều

Van nhiệt bị lỗi
Bị nghẽn đường dầu
hồi
Bình tách dầu bị lỗi
Sai loại dầu cung cấp
Rò dầu

Cách khắc phục
Kiểm tra điện áp nguồn
Bật CB nguồn hoặc CB trong hệ
thống điện của máy nén khí.
Kiểm tra nhiệt độ đầu nén
Kiểm tra nhiệt độ môi trường
Kiểm tra nhiệt độ khí nén / dầu
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
Kiểm tra áp suất khí nén (van
khí vào bình nén phải mở)
Kiểm tra cảm biến áp suất
Kiểm tra thông số bộ điều
khiển.
Áp suất máy nén quá cao
Kiểm tra chất lượng và mức
dầu
Kiểm tra rờ - le nhiệt.
Vệ sinh/Thay mới
Thay mới
Sửa chữa hoặc thay mới
Kiểm tra và sửa chữa
Đóng van xả khí
Liên hệ nhà sản xuất
Kiểm tra và vệ sinh
Kiểm tra hệ thống giải nhiệt
Sửa chữa hoặc thay thế
Kiểm tra và châm thêm
Kiểm tra và thay đúng
Thay mới và kiểm tra chất
lượng dầu
Thay mới và kiểm tra chất
lượng dầu
Thay mới
Làm sạch đường dầu hồi
Thay mới
Kiểm tra và thay đúng
Kiểm tra và sửa chữa

CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

1/ CÁC SỰ CỐ HIỂN THỊ TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN: Áp dụng cho Deap Sea – model 7220 & 7320

Sự cố/ hiển thị
Engine under speed Gen.
under frequency (Tốc độ
và tần số máy phát
thấp)
Engine over speed Gen.
over frequency (Tốc độ
và tần số máy phát cao)
Gen. under voltage
(Điện áp máy phát thấp)
Gen. over current (Dòng
điện máy phát quá tải )
Battery under voltage
(Điện áp bình điện thấp)
Fuel level low (Mức
nhiên liệu thấp)
Main under voltage
(Điện áp lưới thấp)
Main over voltage (Điện
áp lưới cao)
Main under frequency
(Tần số điện lưới thấp)
Gen phase seq wrong
(Ngược thứ tự pha)
Gen short circuit (Máy
phát ngắn mạch)
Negative phase
sequency (Dòng điện 3
pha không cân bằng)
Coolant temp high
(Nhiệt độ nước cao)
Emergency stop (Dừng
khẩn cấp)
Oil presure low (Áp lực
nhớt thấp)

Nguyên nhân
Bộ điều tốc của động cơ
bị hỏng
Quá tải động cơ
Bị nghẹt lọc nhiên liệu

Cách khắc phục
Kiểm tra sửa chữa hoặc
thay mới
Giảm tải sử dụng
Thay thế lọc nhiên liệu
mới

Bộ điều tốc của động cơ
bị hỏng

Kiểm tra sửa chữa hoặc
thay mới

Hỏng mạch điều chỉnh
điện áp AVR

Thay mạch AV...
CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT
Sự cố Nguyên Nhân Cách khắc phục
Lỗi khởi động
Bộ điều khiển không
hiển thị.
Kiểm tra điện áp nguồn
Bật CB nguồn hoặc CB trong h
thống điện của máy nén khí.
Ngừng máy do quá
nhiệt
Kiểm tra nhiệt độ đầu nén
Kiểm tra nhiệt độ môi trường
Kiểm tra nhiệt độ khí nén / dầu
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ
Ngừng máy do quá áp
suất
Kiểm tra áp suất khí nén (van
khí vào bình nén phải mở)
Kiểm tra cảm biến áp suất
Kiểm tra thông số bộ điều
khiển.
Quá tải động cơ Áp suất máy nén quá cao
Kiểm tra chất lượng mức
dầu
Kiểm tra rờ - le nhiệt.
Lưu lượng khí nén
thấp
Bộ lọc khí bị nghẽn Vệ sinh/Thay mới
Bộ tách dầu bị nghẽn Thay mới
Van cấp khí bị hỏng Sửa chữa hoặc thay mới
Rò khí Kiểm tra và sửa chữa
Van xả khí mở Đóng van xả khí
Thông số bộ điều khiển
không đúng
Liên hệ nhà sản xuất
Nhiệt độ đầu nén
cao
Bộ tản nhiệt giải nhiệt
kém
Kiểm tra và vệ sinh
Nhiệt độ môi trường
cao
Kiểm tra hệ thống giải nhiệt
Van khí vào bị lỗi Sửa chữa hoặc thay thế
Mức dầu thấp Kiểm tra và châm thêm
Sai loại dầu cung cấp Kiểm tra và thay đúng
Bộ lọc dầu bị nghẽn Thay mới và kiểm tra chất
lượng dầu
Bộ tách dầu bị nghẽn Thay mới và kiểm tra chất
lượng dầu
Van nhiệt bị lỗi Thay mới
Dầu tiêu hao nhiều
Bị nghẽn đường dầu
hồi
Làm sạch đường dầu hồi
Bình tách dầu bị lỗi Thay mới
Sai loại dầu cung cấp Kiểm tra và thay đúng
Rò dầu Kiểm tra và sửa chữa
CÁCH KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1/ CÁC SỰ CỐ HIỂN THỊ TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN: Áp dụng cho Deap Sea – model 7220 & 7320
cách khắc phục sự cố máy nén khí - Trang 2
cách khắc phục sự cố máy nén khí - Người đăng: Where Love Begins
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
cách khắc phục sự cố máy nén khí 9 10 913