Ktl-icon-tai-lieu

Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện xoay chiều

Được đăng lên bởi linhnv889
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 539 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện
xoay chiều
Việc kiểm tra thông số kỹ thuật định kỳ cho động cơ điện
xoay chiều của Máy nén khí (nói riêng) và Động cơ điện
xoay chiều (nói chung) hết sức quan trọng và cần thiết, nó
giúp cho người sử dụng giảm thiểu tối đa những rủi ro như:
chập điện, cháy động cơ...Từ những thông số kỹ thuật được
kiểm tra đó giúp cho người sử dụng có những phát hiện
sớm những nguy cơ tiềm ẩn và có kế hoạch bảo dưỡng phù
hợp làm tăng tuổi thọ cho Động cơ và an toàn cho người vận hành. Ngoài ra, Động
cơ điện xoay chiều 3 pha điện hạ thế lắp ráp xong, khi chạy thử cũng cần kiểm tra
các thông số kỹ thuật như: điện trở cách điện, dòng điện không tải và có tải, tốc độ
làm việc .v.v..
1. Kiểm tra cách điện bằng Mega ôm kế 500V (hoặc 1000V nếu là động cơ mới)
+ Giữa các pha với vỏ máy
+ Giữa các pha với nhau (phải tháo điểm nối chung để 6 dây nằm riêng ra). Tiêu
chuẩn đạt tử 0,5 Mega ôm trở lên là động cơ ( hạ thế) có thể cho chạy được. Những
động cơ cách điện tốt đo thực tế thường từ 20Mega ôm đến vô cực. Nếu khi đo số
chì của đồng hồ dưới 0,3 Mega ôm là động cơ bị ẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật,
phải sấy lại cho khô. Trường hợp kim đồng hồ vọt lên chỉ số 0 là động cơ đã bị hỏng
(chạm mát, chạm pha) phải tháo ra sửa hoặc quấn lại.
2. Kiểm tra động cơ điện khi chạy thử không tải và có tải bằng Ampe kế kiểu
kìm.
Dòng điện của 3 pha phải bằng nhau; cho chạy không tải trước, dòng điện không
được vượt quá mức độ quy định ở bảng 4-1. Sau đó cho chạy động cơ mang tải đo
dòng điện tải ở bất kì pha nào cũng không được vượt quá trị số định mức ghi trên
nhãn của động cơ. Nếu có thể thì kiểm tra cả tốc độ không tải và tốc độ định mức
khi tải nặng (tham khảo ở bảng 4-2 khi động cơ mất nhãn).
Bảng 4-2: Dòng điện không tải của động cơ không đồng bộ 3 pha
Công suất kW

Dòng điện không tải (%) so với Iđm ở các tốc độ

(vòng/phút )
0,1-0,4
0,5-1
1,1-5
5,1-10
10,1-25
25,1-30

3000
55
40
35
25
20
18

1500
70
55
50
45
40
35

1000
80
60
55
50
45
40

750

600

60
55
50
45

60
55
50

Chú thích
+ Trong bảng là giá trị trung bình, dòng điện đo được khi không tải không cao hơn

mức độ này là động cơ tốt; nếu cao hơn quy định thì có thể là do quấn sai, thiếu
vòng dây, đấu dây sai; khe hở không khí không đều, bi hoặc bạc bị mòn;gia công cơ
khí lắp ráp kém.
+ Các động cơ đặc biệt sử dụng ở cần cẩu; máy nâng, hạ thì trị số dòng điện không
tải phải lấy cao 1,3-1,4 lần.
Bảng 4-2: Tốc độ quay của động cơ không đồng bộ 3 pha
Số đôi cực P

Số cực 2P

1
2
3
4
5

2
4
6
8
...
Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện
xoay chiều
Việc kiểm tra thông số kỹ thuật định kỳ cho động điện
xoay chiều của Máy nén khí (nói riêng) Động điện
xoay chiều (nói chung) hết sức quan trọng cần thiết, nó
giúp cho người sử dụng giảm thiểu tối đa những rủi ro như:
chập điện, cháy động cơ...Từ những thông số kỹ thuật được
kiểm tra đó giúp cho người sử dụng những phát hiện
sớm những nguy cơ tiềm ẩn và có kế hoạch bảo dưỡng p
hợp làm tăng tuổi thọ cho Động an toàn cho người vận hành. Ngoài ra, Động
điện xoay chiều 3 pha điện hạ thế lắp ráp xong, khi chạy thử cũng cần kiểm tra
các thông số kỹ thuật như: điện trở cách điện, dòng điện không tải tải, tốc độ
làm việc .v.v..
1. Kiểm tra cách điện bằng Mega ôm kế 500V (hoặc 1000V nếu là động cơ mới)
+ Giữa các pha với vỏ máy
+ Giữa các pha với nhau (phải tháo điểm nối chung để 6 dây nằm riêng ra). Tiêu
chuẩn đạt tử 0,5 Mega ôm trở lênđộng cơ ( hạ thế) có thể cho chạy được. Những
động ch điện tốt đo thực tế thường từ 20Mega ôm đến cực. Nếu khi đo số
chì của đồng hồ dưới 0,3 Mega ôm động bị ẩm không đạt yêu cầu kỹ thuật,
phải sấy lại cho khô. Trường hợp kim đồng hồ vọt lên chỉ số 0 là động cơ đã bị hỏng
(chạm mát, chạm pha) phải tháo ra sửa hoặc quấn lại.
2. Kiểm tra đng điện khi chạy thử không tải có tải bằng Ampe kế kiểu
kìm.
Dòng điện ca 3 pha phải bằng nhau; cho chạy không tải trước, dòng điện không
được vượt quá mức đ quy định bảng 4-1. Sau đó cho chạy động mang tải đo
dòng điện tải bất pha nào cũng không được vượt quá trị số định mức ghi trên
nhãn của động cơ. Nếu thể thì kiểm tra cả tốc độ không tải tốc độ định mức
khi tải nặng (tham khảo ở bảng 4-2 khi động cơ mất nhãn).
Bảng 4-2: Dòng điện không tải của động cơ không đồng bộ 3 pha
Công suất kW
Dòng điện không tải (%) so với Iđm ở các tốc độ
(vòng/phút )
3000 1500 1000 750 600
0,1-0,4 55 70 80
0,5-1 40 55 60
1,1-5 35 50 55 60
5,1-10 25 45 50 55 60
10,1-25 20 40 45 50 55
25,1-30 18 35 40 45 50
Chú thích
+ Trong bảng là giá trị trung bình, dòng điện đo được khi không tải không cao hơn
Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện xoay chiều - Trang 2
Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện xoay chiều - Người đăng: linhnv889
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cách kiểm tra thông số kỹ thuật động cơ điện xoay chiều 9 10 222