Ktl-icon-tai-lieu

Cách nối vá gỗ trong hoạt động tu bổ di tích

Được đăng lên bởi thenguyendt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Composite

Phần mục
tiêu tâm

Chốt
Nạo vét hết
gỗ mục
Lõi gỗ mới

Tiêu tâm

Nạo vét hết
gỗ mục

Composite

Lõi gỗ mới

Mang

Lõi (cốt)

Lõi (cốt)

Mang
Xẻ tách lõi/mang

Phần cốt nối mới

Composite

Cốt sẽ được nối

Cốt cũ

Chốt

Bulông cố định
Vít ép
Khung ép

h <= 2D

h <= 2D

h > 2D

h <= 2D

Chốt

Vết nứt

Cá

Gỗ mục

Composite
Đục bỏ hết gỗ hỏng
Gỗ khảm

Đinh (chốt)

h2

h1

h

b

l
L

l0

h

l0

L

b1

b0

b1

...
Phần mục
tiêu tâm
Tiêu tâm
Nạo vét hết
gỗ mục
Nạo vét hết
gỗ mục
Composite
Chốt
Lõi gỗ mới
Composite
Lõi gỗ mới
Cách nối vá gỗ trong hoạt động tu bổ di tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách nối vá gỗ trong hoạt động tu bổ di tích - Người đăng: thenguyendt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cách nối vá gỗ trong hoạt động tu bổ di tích 9 10 791