Ktl-icon-tai-lieu

cách tính nồng độ

Được đăng lên bởi tuandao00
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 16821 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Hóa Học Việt Nam
Nguồn: Chembuddy
Dịch: Thái Phú Khánh Hòa

Các Phương Pháp
Tính Toán Nồng Độ

Mục lục
Nồng độ là gì?............................................................................................................................... 1
Nồng độ phần trăm khối lượng.................................................................................................. 1
Các đơn vị tính ppm, ppb, ppt, ppq...........................................................................................1
Nồng độ phần trăm khối lượng – thể tích.................................................................................2
Nồng độ phần trăm về thể tích................................................................................................... 2
Có vấn đề gì khi sử dụng đến nồng độ phần trăm hay không?............................................ 3
Nồng độ Phân tử gam.................................................................................................................. 3
Nồng độ chuẩn.............................................................................................................................. 3
Nồng độ mol khối lượng..............................................................................................................4
Phần mol........................................................................................................................................ 4
Chuyển đổi từ nồng độ phần trăm khối lượng sang nồng độ mol thể tích......................... 5
Chuyển đổi từ nồng độ phần trăm sang nồng độ mol khối lượng....................................... 6
Pha loãng và trộn dung dịch....................................................................................................... 7
Các ký hiệu đã dùng trong bài này............................................................................................ 9
Phụ chú...........................................................................................................................................9
Bảng tóm tắt một số công thức tính toán nồng độ.................................................................10

Nồng độ là gì?
Nồng độ là một cách mô tả thành phần của hỗn hợp. Trong khi đó, hầu hết chúng ta
đều dùng nồng độ để mô tả các dung dịch chất lỏng, khái niệm nồng độ có thể dùng
cho các hỗn hợp bất kỳ, chứ không chỉ dùng cho các hỗn hợp chất lỏng. Thành phần các
kim loại trong hợp kim cũng được tính theo tỉ lệ phần trăm tương tự như thành phần
của các chất...
Hóa Học Việt Nam
Nguồn: Chembuddy
Dịch: Thái Phú Khánh Hòa
Các Phương Pháp
Tính Toán Nồng Độ
cách tính nồng độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách tính nồng độ - Người đăng: tuandao00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
cách tính nồng độ 9 10 978