Ktl-icon-tai-lieu

cách xác định photpho, sắt trong mẫu nước thải

Được đăng lên bởi kimthuyvan1993
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1526 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GVHD: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh
1

Phân tích công cụ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG
Bộ Môn ƯDCDLH & VLNN

----------

BÁO CÁO

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG CỤ 1

GVHD:

Lớp DA11HH

Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh

SVTH:
1
2
3

Thạch Thanh Thảo
Thạch Hoàng Sương
Nguyễn Hữu Nhật Thảo

Trà Vinh, Tháng 12/2014

Nhóm: II-3

1

GVHD: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh
1

Phân tích công cụ

NHẬN XÉT

............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................
GVHD: Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh Phân tích công cụ
1
Nhóm: II-3 1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA HÓA HỌC ỨNG DỤNG
Bộ Môn ƯDCDLH & VLNN
----- -----
BÁO CÁO
THỰC HÀNH PHÂN TÍCH CÔNG CỤ 1
GVHD:
Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh
Lớp DA11HH
SVTH:
1 Thạch Thanh Thảo
2 Thạch Hoàng Sương
3 Nguyễn Hữu Nhật Thảo
Trà Vinh, Tháng 12/2014
cách xác định photpho, sắt trong mẫu nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cách xác định photpho, sắt trong mẫu nước thải - Người đăng: kimthuyvan1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
cách xác định photpho, sắt trong mẫu nước thải 9 10 103