Ktl-icon-tai-lieu

cài chìa khóa camry 2007

Được đăng lên bởi Minh Hiếu
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 441 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAMRY 2007 ACV 40L
KHÓA CỬA > HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHOÁ CỬA TỪ XA (w/o Hệ
thống mở khóa và khởi động thông minh) > ĐĂNG KÝ
GỢI Ý:



Đăng ký chế độ nhận dạng là cần thiết khi thay bộ điều khiển
khoá cửa hoặc bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa.
Dùng chế độ bổ sung chìa để giữ lại các mã đã được đăng ký
khi cần đăng ký một mã mới. Chế độ này được dùng khi bổ sung
thêm bộ điều khiển mới. Nếu số lượng mã đã đăng ký vượt quá
4, mã trước đó sẽ lần lượt bị xóa, bắt đầu từ mã đã đăng ký đầu
tiên.



Chức năng ghi xoá được dùng để xoá tất cả các mã nhận dạng
đã được đăng ký trước đó để đăng ký các mã nhận dạng mới.
Dùng chế độ này khi đổi bộ điều khiển hoặc bộ nhận tín hiệu
điều khiển cửa bằng chiếc mới.



Chế độ xác nhận được dùng để xác nhận xem xe có bao nhiêu
mã nhận dạng đã được đăng ký trước khi đăng ký bổ sung một
mã nhận dạng.



Chế độ vô hiệu hoá được dùng để xoá tất cả các mã đã đăng ký
và vô hiệu hoá chức năng khoá cửa từ xa. Hãy dùng chế độ này
khi mất điều khiển từ xa.



Tất cả các quy trình đăng ký phải được thực hiện đúng thứ tự
liên tục.

1. ĐĂNG KÝ MÃ NHẬN DẠNG (HOẠT ĐỘNG THƯỜNG)
a. Xe phải ở trong các điều kiện sau.
i.

Chìa khoá không nằm trong ổ khoá điện.

ii.

Chỉ mở cửa của người lái.

b. Thực hiện các thao tác sau để chọn chế độ mong muốn.

i.

Cắm và rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá điện 2 lần trong vòng 5
giây. (Kết thúc là rút ra)

ii.

Sau các thao tác trên, đóng và mở cửa của người lái 2 lần. (Kết
thúc là mở)
Sau đó cắm chìa khoá vào ổ khoá điện và rút nó ra.

GỢI Ý:
Hoàn thiện các quy trình này trong vòng 40 giây.
iii.
Sau các thao tác trên, đóng và mở cửa của người lái 2 lần. (Kết
thúc là mở)
Sau đó cắm chìa khoá vào ổ khoá điện và đóng cửa lại.
GỢI Ý:
Hoàn thiện các quy trình này trong vòng 40 giây.
c. Bật khoá điện từ LOCK đến ON và quay lại LOCK trong thời gian xấp
xỉ 1 giây lặp lại từ 1 đến 5 lần để chọn chế độ (xem hình vẽ). Sau đó
rút chìa ra khỏi ổ khoá điện.

GỢI Ý:
Hoàn thiện các quy trình này trong vòng 40 giây.
CHÚ Ý:

Nếu số lần thao tác ON-LOCK của khoá điện là 0, 4 hoặc 6 hay lớn
hơn, không có sự trả lời nào để thông báo là chế độ đã được chọn.
d. Sau khi chọn một chế độ, ECU thân xe chính tự động thực hiện thao
tác LOCK-UNLOCK cửa điện trong vòng 5 giây để thông báo chế độ
đã được chọn (xem hình vẽ).

GỢI Ý:




Trong chế độ xác nhận, thao tác LOCK-UNLOCK sẽ xuất
hiện một lần cho mỗi mã nhận dạng đã được đăng ký. Ví dụ, nếu
2 mã nhận dạng đã được đăng ký, thì thao tác LOCK-UNLOCK
sẽ xuất hiện 2 lần.
Trong chế độ xá...
CAMRY 2007 ACV 40L
KHÓA CỬA > HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHOÁ CỬA TỪ XA (w/o Hệ
thống mở khóa và khởi động thông minh) > ĐĂNG KÝ
GỢI Ý:
Đăng ký chế độ nhận dạng là cần thiết khi thay bộ điều khiển
khoá cửa hoặc bộ nhận tín hiệu điều khiển cửa.
Dùng chế độ bổ sung chìa để giữ lại các mã đã được đăng
khi cần đăng ký một mã mới. Chế độ này được dùng khi bổ sung
thêm bộ điều khiển mới. Nếu số lượng mã đã đăng ký vượt quá
4, mã trước đó sẽ lần lượt bị xóa, bắt đầu từ mã đã đăng ký đầu
tiên.
Chức năng ghi xoá được dùng để xoá tất cả các mã nhận dạng
đã được đăng ký trước đó để đăng ký các mã nhận dạng mới.
Dùng chế độ này khi đổi bộ điều khiển hoặc bộ nhận tín hiệu
điều khiển cửa bằng chiếc mới.
Chế độ xác nhận được dùng để xác nhận xem xe có bao nhiêu
mã nhận dạng đã được đăng ký trước khi đăng ký bổ sung một
mã nhận dạng.
Chế độ vô hiệu hoá được dùng để xoá tất cả các mã đã đăng ký
và vô hiệu hoá chức năng khoá cửa từ xa. Hãy dùng chế độ này
khi mất điều khiển từ xa.
Tất cả các quy trình đăng ký phải được thực hiện đúng thứ tự
liên tục.
1. ĐĂNG KÝ MÃ NHẬN DẠNG (HOẠT ĐỘNG THƯỜNG)
a. Xe phải ở trong các điều kiện sau.
i. Chìa khoá không nằm trong ổ khoá điện.
ii. Chỉ mở cửa của người lái.
b. Thực hiện các thao tác sau để chọn chế độ mong muốn.
cài chìa khóa camry 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cài chìa khóa camry 2007 - Người đăng: Minh Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
cài chìa khóa camry 2007 9 10 222