Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến

Được đăng lên bởi loc199421
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cảm biến

Cảm biến
Bởi:
Wiki Pedia
Bộ cảm biến là thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài và
biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến là một trong
ba thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển.
Có nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến hồng
ngoại,...

Các loại cảm biến
• Biến trở tuyến tính, biến trở góc quay dùng để chuyển đổi sự dịch chuyển thành
điện áp. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi kiểu điện cảm và điện dung... Nguyên
tắc chung để đo các đại lượng không điện như nhiệt độ, quang thông, lực, ứng
suất, kích thước, di chuyển, tốc độ... bằng phương pháp điện là biến đổi chúng
thành tín hiệu điện. Cấu trúc thiết bị đo gồm ba thành phần:
◦ Bộ phận chuyển đổi hay cảm biến, cơ cấu đo điện và các sơ đồ mạch
trung gian hay mạch gia ông tín hiệu ví dụ như mạch khuếch đại, chỉnh
lưu, ổn định. Cảm biến xenxin làm phần tử đo lường trong các hệ bám
sát góc quay, truyền chỉ thị góc quay ở cự ly xa mà không thực hiện
được bằng cơ khí.
◦ Biến áp xoay (quay) dùng để biến đổi điện áp của cuộn sơ cấp hoặc góc
quay của cuộn sơ cấp thành tín hiệu ra tương ứng với chúng. Biến áp
xoay sin, cos để đo góc quay của rôto, trên đặt cuộn sơ cấp, thành điện
áp tỉ lệ thuận với sin hay cos của góc quay đó. Biến áp xoay tuyến tính
biến đổi độ lệch góc quay của rôto thành điện áp tỉ lệ tuyến tính.
◦ Con quay 3 bậc tự do và con quay 2 bậc tụ do được sử dụng làm các bộ
cảm biến đo sai lệch góc và đo tốc độ góc tuyệt đối trong các hệ thống
ổn định đường ngắm của các dụng cụ quan sát và ngắm bắn.
• Cảm biến tốc độ - bộ mã hóa quang học là đĩa mã trên có khắc vạch mà ánh
sáng có thể đi qua được. Phía sau đĩa mã đặt phototransistor chịu tác dụng của
một nguồn sáng. Động cơ và đĩa mã được gắn đồng trục, khi quay ánh sáng
chiếu đến phototransistor lúc bị ngăn lại, lúc không bị ngăn lại làm cho tín hiệu
ở cực colecto là một chuỗi xung. Trên đĩa mã có khắc hai vòng vạch, ngoài A
trong B có cùng số vạch, nhưng lệch 90° (vạch A trước B là 90°). Nếu đĩa mã
quay theo chiều kim đồng hồ thì chuỗi xung B sẽ nhanh hơn chuỗi xung A là ½
1/2

Cảm biến

chu kỳ và ngược lại. Thiết bị đo tốc độ như DC Tachometer, AC Tachometer,
Optical Tachometer.
• Cảm biến nhiệt độ như Pt 56Ω, Pt 100Ω, Thermocouple…

Vai trò của cảm biến trong tự động hóa
Cảm biến có vai trò quan trọng trong các bài toán điều khiển quá trình nói riêng và trong
các hệ thống điều khiển tự động nói chung. - Là thiết bị có khả năng cảm nhận các tín
hi...
Cảm biến
Bởi:
Wiki Pedia
Bộ cảm biến thiết bị điện tử cảm nhận những thay đổi từ môi trường bên ngoài
biến đổi thành các tín hiệu điện để điều khiển các thiết bị khác. Cảm biến một trong
ba thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển.
nhiều loại cảm biến khác nhau như cảm biến nhiệt, cảm biến quang, cảm biến hồng
ngoại,...
Các loại cảm biến
Biến trở tuyến tính, biến trở góc quay dùng để chuyển đổi sự dịch chuyển thành
điện áp. Ngoài ra còn có thể chuyển đổi kiểu điện cảm và điện dung... Nguyên
tắc chung để đo các đại lượng không điện như nhiệt độ, quang thông, lực, ứng
suất, kích thước, di chuyển, tốc độ... bằng phương pháp điện là biến đổi chúng
thành tín hiệu điện. Cấu trúc thiết bị đo gồm ba thành phần:
Bộ phận chuyển đổi hay cảm biến, cơ cấu đo điện và các sơ đồ mạch
trung gian hay mạch gia ông tín hiệu ví dụ như mạch khuếch đại, chỉnh
lưu, ổn định. Cảm biến xenxin làm phần tử đo lường trong các hệ bám
sát góc quay, truyền chỉ thị góc quay ở cự ly xa mà không thực hiện
được bằng cơ khí.
Biến áp xoay (quay) dùng để biến đổi điện áp của cuộn sơ cấp hoặc góc
quay của cuộn sơ cấp thành tín hiệu ra tương ứng với chúng. Biến áp
xoay sin, cos để đo góc quay của rôto, trên đặt cuộn sơ cấp, thành điện
áp tỉ lệ thuận với sin hay cos của góc quay đó. Biến áp xoay tuyến tính
biến đổi độ lệch góc quay của rôto thành điện áp tỉ lệ tuyến tính.
Con quay 3 bậc tự do và con quay 2 bậc tụ do được sử dụng làm các bộ
cảm biến đo sai lệch góc và đo tốc độ góc tuyệt đối trong các hệ thống
ổn định đường ngắm của các dụng cụ quan sát và ngắm bắn.
Cảm biến tốc độ - bộ mã hóa quang học là đĩa mã trên có khắc vạch mà ánh
sáng có thể đi qua được. Phía sau đĩa mã đặt phototransistor chịu tác dụng của
một nguồn sáng. Động cơ và đĩa mã được gắn đồng trục, khi quay ánh sáng
chiếu đến phototransistor lúc bị ngăn lại, lúc không bị ngăn lại làm cho tín hiệu
ở cực colecto là một chuỗi xung. Trên đĩa mã có khắc hai vòng vạch, ngoài A
trong B có cùng số vạch, nhưng lệch 90° (vạch A trước B là 90°). Nếu đĩa mã
quay theo chiều kim đồng hồ thì chuỗi xung B sẽ nhanh hơn chuỗi xung A là ½
Cảm biến
1/2
Cảm biến - Trang 2
Cảm biến - Người đăng: loc199421
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cảm biến 9 10 313