Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến áp suất

Được đăng lên bởi Bi Bụi
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 3482 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chào mừng thầy giáo và
các bạn đến với bài thảo
luận của nhóm chúng tôi

NHÓM 3:
1.Võ Thị Nhàn
51131116
2.Lê Thanh Nhân
51131100 (làm power point)
3.Nguyễn Thành Nhân 51131102
4.Bùi Thị Cẩm Nhung 51131075 (thuyết trình)
5.Phạm Thị Nhung
51131085
6.Bùi Văn Niên
51131127
7.Nguyễn Thị Hàn Ni
51131125
8.Lương Thị Ngọc Diểm Phi 51131146
9.Hồ Thị Kim Phượng
51131209
2

3

I. Áp suất và nguyên lý đo áp suất
II. Tìm hiểu về áp kế vi sai.
III. Cảm biến áp suất dựa trên phép đo
biến dạng
IV. Ứng dụng của cảm biến áp suất
V.

Các tiêu chí lựa chọn một thiết bị đo áp
suất

4

LỜI MỞ ĐẦU
• Đo áp suất là một trong những
chức năng đo cơ bản nhất trong
bất cứ ngành công nghiệp nào.Từ
một nhà máy lọc dầu đến một
chiếc xe ủi đất, việc đo áp suất
khí nén, lưu chất thủy lực, chất
lỏng trong các quy trình, hơi nước
hoặc vô số các môi trường trung
gian khác là chuyện xảy ra hằng
ngày và đóng vai trò then chốt đối
với tất cả các cách thức điều
khiển

-Kết quả là, ở đâu ta củng bắt gặp các thiết bị đo
áp suất, và có vô số cách lựu chọn cho
bạn.Mặc dù củng có một số ngoại lệ song việc
tổng kết lại các công nghệ đo áp suất theo các
thuật ngữ nói chung có thể đóm lại những ứng
dụng tốt hơn.

I/ Áp suất và nguyên lý đo áp suất
1. Định nghĩa :
• Áp suất là đại lượng có giá trị bằng tỉ số giữa
lực tác dụng vuông góc lên một mặt với diện
tích của nó.
dF
• Công thức:

P =

P: áp suất
F: lực tác dụng
S: tiết diện

dS

7

• Đối với các chất lỏng, khí hoặc hơi ( gọi chung
là chất lưu), áp suất là một thông số quan trọng
xác định trạng thái nhiệt động học của chúng
• Trong công nghiệp, việc đo áp suất chất lưu có
ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo an toàn thiết
bị, cũng như giúp cho việc kiểm tra và điều
khiển hoạt động của máy móc thiết bị có sử
dụng chất lưu.
8

Trong hệ đơn vị quốc tế (SI), đơn vị áp suất là
Pascal: 1 Pascal là áp suất tạo bởi một lực có
độ lớn bằng 1N phân bố đồng đều trên một
diện tích 1m2 theo hướng pháp tuyến

9

10

2. Nguyên lý đo áp suất
• Đối với chất lưu không chuyển động, áp suất
chất lưu là áp suất tĩnh
• Do vậy, đo áp suất chất lưu thực chất là xác
định lực tác dụng lên một diện tích thành bình.
Đối với chất lưu không chuyển động chứa trong
một ống hở đặt thẳng đứng, áp suất tĩnh tại một
điểm M cách bề mặt tự do một khoảng h được
xác định theo công thức:
11

12

• Để đo áp suất tĩnh có thể tiến hành
bằng các phương pháp sau:
+ Đo áp suất chất lưu qua một lỗ được khoan
trên thành bình nhờ cảm biến thích hợp
+ Đo trực tiếp biến dạng của thành bình do...
Chào mừng thầy giáo và
các bạn đến với bài thảo
luận của nhóm chúng tôi
cảm biến áp suất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến áp suất - Người đăng: Bi Bụi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
cảm biến áp suất 9 10 574