Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến điện dung và đo khoảng cach

Được đăng lên bởi hoanggiang2345
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỬ NGHIỆM MÁY XÂY DỰNG

XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CẢN CẮT
Nội dung:
 Cắt đất & các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cắt đất.
 Cơ sở lý thuyết của phương pháp.
 Công việc trước khi tiến hành thử nghiệm.
 Phương pháp xác định hệ số cắt theo Vetrop.
 Phương pháp xác định hệ số cắt theo Khacov.

MỤC ĐÍCH CỦA THỬ NGHIỆM
 Việc thiết kế và chế tạo những bộ phận công
tác được coi là tối ưu của máy làm đất & sự
lựa chọn hợp lý chế độ làm việc của chúng gắn
liền với quá trình xác định lực cản cắt đất cùng
những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đó.
 Hệ số cản cắt là thông số ảnh hưởng trực tiếp
đến trở lực cắt đất.

CẮT  ĐẤT  LÀ  GÌ 
 Cắt đất là quá trình cơ học tách khỏi đất tự nhiên
những thể tích đất nhất định.
 Quá trình đó kèm theo biến dạng đàn hồi như quá
trình nén, gẫy... & kèm theo chuyển động qua lại
của các phần tử đất với nhau & giữa đất với bề
mặt các bộ phận công tác.
 Quá trình cắt đất là sự biến dạng với sự phá vỡ các
cấu trúc của đất, làm tơi các thể tích đất được tách
ra, và làm lèn chặt các thể tích đất khác.

CÁC  LỰC  TÁC  DỤNG TRONG
QUÁ  TRÌNH CẮT  ĐẤT
 Lực cản khi cắt đất P cắt
 Lực cản khi dịch chuyển khối phoi đất ở phía trước
dụng cụ cắt PF
 Lực cản sinh ra trong quá trình đưa dụng cụ cắt vào
đất, giữ đất hay lực dịch chuyển khối phoi đất Pch
 Masat giữa dụng cụ cắt & đất Pms
=> P = P cắt + PF + Pch + Pms

CÁC  THÔNG SỐ
QUÁ TRÌNH CẮT ĐẤT
Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN QUÁ TRÌNH CẮT ĐẤT
Do tính chất ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình nên
các thử nghiệm đều phải xét đến một cách cụ thể.
 Cắt đất là quá trình vật lý phức tạp, đặc tính của nó
phụ thuộc vào phương pháp cắt đất, thông số hình
học của bộ công tác, tính chất & trạng thái của đất.
 Các tính chất của đất ảnh hưởng đến quá trình cắt bao
gồm: Thành phần cấp phối, trọng lượng riêng, độ tơi
xốp đặc trưng bởi hệ số tơi, độ ẩm, độ dẻo, độ dính
bết, hệ số ma sát giữa đất với đất – giữa đất với thiết
bị cắt.

CƠ SỞ LÝ  THUYẾT  CỦA THỬ 
NGHIỆM

 Trong số các lý thuyết về quá trình cắt phổ biến nhất
là lý thuyết của GORACHKIN và DOMBROVSKI.
 Theo đó lực cản cắt tỷ lệ thuận với tiết diện của lớp
đất được tách ra khỏi đất tự nhiên theo công thức
sau:
Pc = K.F

(2-1)

Pc - Trở lực cắt (KG)
K - Hệ số cản cắt (KG/cm2)
F - Diện tích của tiết diện lớp đất được tách khỏi đất.

Pc = K.F

(2-1)

 không thuộc vào thành phần & trạng thái của đất,
vào hình dáng & kích thước của bộ phận công tác.
⇒Vì thế hệ số ...
THỬ NGHIỆMY XÂY DỰNG
Nội dung:
Cắt đất & các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cắt đất.
Cơ sở lý thuyết của phương pháp.
Công việc trước khi tiến hành thử nghiệm.
Phương pháp xác định hệ số cắt theo Vetrop.
Phương pháp xác định hệ số cắt theo Khacov.
XÁC Đ NH H S C N C T
cảm biến điện dung và đo khoảng cach - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến điện dung và đo khoảng cach - Người đăng: hoanggiang2345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
cảm biến điện dung và đo khoảng cach 9 10 763