Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến lưu lượng khí nạp

Được đăng lên bởi Huỳnh Bảo Châu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 438 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điện - Điện tử
Ngày 12 Tháng 10 Năm 2010 05:43:59
Cảm biến lưu lượng khí nạp [16/01/2010]

Cảm biến lưu lượng khí nạp là một trong những cảm biến quan trọng nhất vì nó được sử
dụng trong EFI kiểu L để phát hiện khối lượng hoặc thể tích
không khí nạp.
>> Cảm biến áp suất đường ống nạp (Cảm biến chân không)
>> Cảm biến vị trí bướm ga
>> Cảm biến vị trí bàn đạp ga
>> Cảm biến nhiệt độ nước | Cảm biến nhiệt độ khí nạp
>> Cảm biến oxy (Cảm biến O2)
Tín hiệu của khối lượng hoặc thể tích của không khí nạp được
dùng để tính thời gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm cơ bản.

Cảm biến lưu lượng khí nạp chủ yếu được chia thành 2 loại, các cảm biến để phát hiện khối lượng
không khí nạp, và cảm biến đo thể tích không khí nạp, cảm biến đo khối lượng và cảm biến đo

lưu lượng không khí nạp có các loại như sau.
Cảm biến đo khối lượng khí nạp:
Kiểu dây sấy
Cảm biến đo lưu lượng khí nạp:
Kiểu cánh và kiểu gió xoáy quang học Karman
Hiện nay hầu hết các xe sử dụng cảm biến lưu lượng khí nạp khí kiểu dây nóng vì nó đo chính xác
hơn, trọng lượng nhẹ hơn và độ bền cao hơn.
1. Kiểu dây sấy
(1) Cấu tạo
Như trình bày ở hình minh họa, cấu tạo của cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu dây nóng rất đơn
giản.

Cảm biến lưu lượng khí nạp gọn và nhẹ như được thể hiện
trong hình minh họa ở bên trái là loại cắm phích được đặt vào đường không khí, và làm cho phần
không khí nạp chạy qua khu vực phát hiện. Như trình bày trong hình minh họa, một dây nóng và
nhiệt điện trở, được sử dụng như một cảm biến, được lắp vào khu vực phát hiện. Bằng cách trực
tiếp đo khối lượng không khí nạp, độ chính xác phát hiện được tăng lên và hầu như không có sức
cản của không khí nạp. Ngoài ra, vì không có các cơ cấu đặc biệt, dụng cụ này có độ bền tuyệt
hảo.
Cảm biến lưu lượng khí nạp được thể hiện trong hình minh hoạ cũng có một cảm biến nhiệt độ
không khí nạp gắn vào.
(2) Hoạt động và chức năng

Như thể hiện trong hình minh họa, dòng điện chạy vào dây sấy (bộ sấy) làm cho nó nóng lên. Khi
không khí chạy quanh dây này, dây sấy được làm nguội tương ứng với khối không khí nạp. Bằng
cách điều chỉnh dòng điện chạy vào dây sấy này để giữ cho nhiệt độ của dây sấy không đổi, dòng
điện đó sẽ tỷ lệ thuận với khối không khí nạp. Sau đó có thể đo khối lượng không khí nạp bằng
cách phát hiện dòng điện đó. Trong trường hợp của cảm biến lưu lượng khí nạp kiểu dây sấy,
dòng điện này được biến đổi thành một điện áp, sau đó được truyền đến ECU động cơ từ cực VG.
(3) Mạch đi...
Điện - Điện tử
Ngày 12 Tháng 10 Năm 2010 05:43:59
Cảm biến lưu lượng khí nạp [16/01/2010]
http://www.oto-hui.com/a787/cam-bien-luu-luong-khi-nap.html
Cảm biến lưu lượng khí nạp là một trong những cảm biến quan trọng nhất vì nó được sử
dụng trong EFI kiểu L để phát hiện khối lượng hoặc thể tích
không khí nạp.
>> Cảm biến áp suất đường ống nạp (Cảm biến chân không)
>> Cảm biến vị trí bướm ga
>> Cảm biến vị trí bàn đạp ga
>> Cảm biến nhiệt độ nước | Cảm biến nhiệt độ khí nạp
>> Cảm biến oxy (Cảm biến O2)
Tín hiệu của khối lượng hoặc thể tích của không khí nạp được
dùng để tính thời gian phun cơ bản và góc đánh lửa sớm cơ bản.
Cảm biến lưu lượng khí nạp chủ yếu được chia thành 2 loại, các cảm biến để phát hiện khối lượng
không khí nạp, và cảm biến đo thể tích không khí nạp, cảm biến đo khối lượng và cảm biến đo
Cảm biến lưu lượng khí nạp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến lưu lượng khí nạp - Người đăng: Huỳnh Bảo Châu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Cảm biến lưu lượng khí nạp 9 10 224