Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến thông minh

Được đăng lên bởi saobangtuoitho2012
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kỹ thuật cảm biến
Cảm biến thông minh

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Các dạng của CB thông minh
z
z
z
z
z
z

Hệ đo và ĐK các quá trình.
Hệ kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Hệ thực nghiệm khoa học.
Hệ chuẩn đoán kỹ thuật.
Hệ chuyên gia.
Robot thông minh.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Tiền đề cho sự phát triển:
z

z

z
z

Khả năng xử lý cao của các uP, giá thành rẻ,
chuẩn hoá giao tiếp.
Độ tin cậy đảm bảo, khả năng dự trữ an toàn làm
việc.
Các cảm biến đã phủ gần kín các đối tượng đo.
Lý thuyết về thông tin đo lường cho phép xử lý
thông tin đo thực hiện thông minh hoá.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Định nghĩa cảm biến thông minh:
Là CB mà có thể thực hiện các động tác
tự động mà con người yêu cầu.
Con người lập nhiệm vụ thư cho cảm biến
thông minh.
Thiết bị CB trong một chừng mực thông
minh hơn người nhưng nó không thể thông
minh hơn chuyên gia giỏi nhất.
Nạp thông minh cho thiết bị gọi là sự
thông minh hoá.
Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Quan hệ của cảm biến thông minh:
Người quan sát

Hệ thống

Cảm biến
thông minh

Ngoại cảnh

Đối tượng đo

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Với hệ thống:
z
z
z
z

Phối hợp với hệ thống thông qua Bus.
Thu thập số liệu
Tự động hoá hoạt động
Bảo vệ, ghi nhớ, cảnh báo...

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Với đối tượng đo:
z
z
z
z
z
z
z

Thích ứng được với các đối tượng đo khác nhau.
Tự động chọn thang đo.
Thay đổi cấu trúc đo
Chọn dải tần số.
Chọn độ phân giải.
Chọn sai số và cách xử lý.
Chọn phương pháp đo.
Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Đối với người sử dụng:
z
z
z
z
z

Giám sát, thu thập, điều khiển.
Phục vụ vận hành hệ thống.
Chuẩn đoán lỹ thuật.
Trợ giúp kỹ thuật.
Thuận tiện cho người sử dụng.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Với ngoại cảnh:
z
z

Bù các ảnh hưởng của ngoại cảnh.
Bù các sai số phụ: Sai số + tính
Sai số * tính
Sai số do thời gian
Sai số do vận hành
Sai số cơ học
......
Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Bản thân thiết bị đo
z

z
z
z

Nâng cao độ nhậy, ngưỡng nhậy, tuyến tính, bù
trễ.
Nâng cao độ chính xác.
Đặc tính động.
Đa chức năng hoá.

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông minh
z

Cấu trúc của CB thông minh
BP+HT

CB

Mạch đo

MUX

ADC

uP

I/O

Đào Đức Thịnh - BM Kỹ thuật đo và THCN

Cảm biến thông mi...
Đào Đức Thnh - BM K thut đo và THCN
K thut cm biến
Cm biến thông minh
cảm biến thông minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến thông minh - Người đăng: saobangtuoitho2012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
cảm biến thông minh 9 10 689