Ktl-icon-tai-lieu

cảm biến tốc độ

Được đăng lên bởi thanhyen8990
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 704 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thành viên :Đỗ Quang Huy

Nguyễn Văn Hưng
Phạm Thanh Hùng


CẢM BIẾN TỐC ĐỘ

a)Giới thiệu
-Cảm biến trong tiếng anh gọi là “sensor” xuất phát từ chữ “sense” theo tiếng latinh
nghĩa là cảm nhận.Cảm nhận theo nghĩa rộng hơn nghĩa là thiết bị cảm nhận và đáng
ứng các tín hiệu và kích thích.
-Trong mô hình mạch điện,ta có thể coi cảm biến như một mạch hai cửa.Trong đó cửa
vào là biến trạng thái cần đo x,cửa ra là cửa đáng ứng y của bộ cảm biến với kích thích
đầu vào x.
-phương trình quan hệ:y=f(x) thường rất phức tạp.
-Bộ cảm biến đóng vai trò cảm nhận,đo đạc và đánh giá các thông số hệ thống.
-Bộ xử lý làm nhiệm vụ xử lý thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển quá trình.
-Cảm biến tốc độ là một loại cảm biến để đo tốc độ và chiều quay của máy,động
cơ,máy điện và nó hiển thị kết quả cho người điều khiển biết,đồng thời làm tình hiệu
phản hồi lúc hiệu chỉnh.
-Nó có vai tro quan trọng trong việc đo lường như đo tốc độ oto và moto,bô đồng bộ
tính tiền trong taxi,đo và hiển thị tốc độ trong máy phát.Hiện nay chúng được ứng
dụng rộng rãi.
b)Đo tốc độ tuyến tính


Nguyên lý đo :



Dựa vào cảm ứng điện từ



Dựa vào sai lệch dịch chuyển



Dựa vào dịch chuyển Doppler




CẢM BIẾN ĐO VẬN TỐC

Chuyển từ vận tốc tuyến tính sang vận tốc góc
Page
1

Khicuộndâydichuyểnhoặcnamchâmd
ichuyểnthìtừtrườngbiếnthiêntrongcu
ộndâyvàsinhramộthiệuđiệnthếcảmứn
g
e0= BLV
B:Cườngđộtừtrường
L:Chiềudàicuộndây
V:vậntốcdichuyển


Dựa vào sai lệch dịch chuyển

Page
2

Dựa vào dịch chuyển Doppler

Phátsóngtớivật,sauđónhậns
óngphảnhồi.Đobướcsóngph
ảnhồitínhravậntốc





Tốc độ kế điện từ

Tốc độ kế điện từ đo vận tốc góc

Page
3

Page
4



Tốc kế dòng xoay chiều

Page
5

Page
6



Tốc kế điện từ đo vận tốc dài

Page
7

Page
8





Đo vận tốc góc

Máy phát tốc – Tachogenerator

Tạo ra điện áp tỉ lệ với vận tốc góc của trục quay ngõ vào
»



DC: tạo ra một mức điện áp tỉ lệ với tốc độ.

Tốc độ kế xung

-Tốc kế xung thường có cấu tạo đơn giản,chắc chắn,chịu đựng tốt trong môi trường
độc hại,khả năng chống nhiễu và suy giảm tín hiệu cao,dễ biến đổi tín hiệu sang
dạng số.
Page
9



Từ trở biến thiên

Cấutạo:
-Đĩaquay
-Cuộndâycólõisắttừ
- Namchâmvĩnhcửu
-Đĩaquay
Hoạtđộng:
Khiđĩaquaykhehở biếnthiêntừtrởmạchtừbiếnthiên 
quacuộndâybiếnthiêntrongcuộndâyxuấthiệns.đ.đcảmứng(e) cótầnsố
(f)tỉlệvớitốcđộ quay (n): f=n.p(p:sốrăngtrênđĩa)

BiênđộEphụthuộchaiyếutố:
-Khoảngcáchgiữacuộndâyvàđĩaquay:khoảngcáchcànglớnEcàngnhỏ.
-Tốcđộquay:Tốcđộquaycànglớn, Ecànglớn.
...
 :


CẢM BIẾN TỐC ĐỘ
a)
-Cảm biến trong tiếng anh gọi là “sensor” xuất phát từ chữ “sense” theo tiếng latinh
nghĩa là cảm nhận.Cảm nhận theo nghĩa rộng hơn nghĩa là thiết bị cảm nhận và đáng
ứng các tín hiệu và kích thích.
-Trong mô hình mạch điện,ta có thể coi cảm biến như một mạch hai cửa.Trong đó cửa
vào là biến trạng thái cần đo x,cửa ra là cửa đáng ứng y của bộ cảm biến với kích thích
đầu vào x.
-phương trình quan hệ:y=f(x) thường rất phức tạp.
-Bộ cảm biến đóng vai trò cảm nhận,đo đạc và đánh giá các thông số hệ thống.
-Bộ xử lý làm nhiệm vụ xử lý thông tin và đưa ra tín hiệu điều khiển quá trình.
-Cảm biến tốc độ là một loại cảm biến để đo tốc độ và chiều quay của máy,động
cơ,máy điện và nó hiển thị kết quả cho người điều khiển biết,đồng thời làm tình hiệu
phản hồi lúc hiệu chỉnh.
-Nó có vai tro quan trọng trong việc đo lường như đo tốc độ oto và moto,bô đồng bộ
tính tiền trong taxi,đo và hiển thị tốc độ trong máy phát.Hiện nay chúng được ứng
dụng rộng rãi.
b) !"#$
%&!'
() *+!,
()-% ./  0
()./  0(11%23
CẢM BIẾN ĐO VẬN TỐC
40,5 #$-5 6 
Page
1
cảm biến tốc độ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cảm biến tốc độ - Người đăng: thanhyen8990
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
cảm biến tốc độ 9 10 306