Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến và ứng dụng

Được đăng lên bởi zengoeki
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Cơ khí
Bộ môn: Cơ điện tử

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Cảm biến và ứng dụng
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 20
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến và
các mạch đo thường gặp, các khái niệm, kiến thức về đo lường các đại lượng điện, nhằm
giúp sinh viên biết phân tích chuyển đổi các đại lượng không điện và ứng dụng cảm biến
trong các hệ thống cơ điện tử cũng như các phương pháp xử lý tín hiệu.
Phần thực hành: Sinh viên tìm hiểu sơ đồ các Kit cảm biến KL 620 và dùng thiết
bị Elvis hoặc mạch vi điều khiển Atemega 32 để đọc kết quả và hiển thị lên LCD hoặc
máy tính.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Chuẩn cảm biến
2. Đo nhiệt độ
3. Đo tốc độ quay
4. Đo vị trí và dịch chuyển
5. Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu
6. Đo áp suất
7. Đo lực
8. Đo độ biến dạng
9. Thực hành cảm biến
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Chuẩn cảm biến
Nội dung
Kiến thức
1. Khái niệm và phân loại cảm biến
2. Các thông số cơ bản của cảm biến
3. Sai số của phép đo

Mức độ
2
3
3

4. Độ tuyến tính của cảm biến
5. Chuẩn đơn giản
6. Chuẩn nhiều lần
Thái độ
1. Chuẩn cảm biến là bước quan trọng trong việc thiết kế, chế tạo và
sử dụng cảm biến
2. Các cảm biến cần phải định kỳ chuẩn lại trong khi sử dụng
Kỹ năng
3. Xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác cảm biến
4. Chuẩn được cảm biến

3
3
3

3
3

Chủ đề 2: Đo nhiệt độ
Nội dung
Kiến thức
1. Thang nhiệt độ
2. Đo nhiệt độ bằng điện trở
3. Đo nhiệt độ bằng cặp nhiệt
4. Đo nhiệt độ bằng diode
5. Đo nhiệt độ bằng transitor
Thái độ
1. Nhiệt độ là đại lượng cần xác định trong rất nhiều hệ thống sản
xuất và đời sống
2. Cần có các biện pháp khử nhiễu để chống sai số
Kỹ năng
1. Lựa chọn loại cảm biến nhiệt độ phù hợp với mục đích công việc
2. Thiết kế và chế tạo mạch đo
3. Vẽ được sơ đồ giải thuật đo

Mức độ
2
3
3
3
3

3
3
3

Chủ đề 3: Đo tốc độ quay
Nội dung
Kiến thức
1. Cảm biến đo tốc độ quay điện từ loại nam châm đứng yên
2. Cảm biến đ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa: Cơ khí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bộ môn: Cơ điện tử
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần: Cảm biến và ứng dụng
Mã học phần:…………………………………………………………………………….
Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử
Đào tạo trình độ: Đại học
Giảng dạy cho các ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: Cơ điện tử
Phân bổ thời gian trong học phần:
- Nghe giảng lý thuyết: 25
- Làm bài tập trên lớp: 0
- Thảo luận: 20
- Thực hành, thực tập: 15
- Tự nghiên cứu: 180
2. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần cung cấp cho người học nguyên hoạt động của các loại cảm biến
các mạch đo thường gặp, các khái niệm, kiến thức về đo lường các đại lượng điện, nhằm
giúp sinh viên biết phân tích chuyển đổi các đại lượng không điện và ứng dụng cảm biến
trong các hệ thống cơ điện tử cũng như các phương pháp xử lý tín hiệu.
Phần thực hành: Sinh viên tìm hiểu sơ đồ các Kit cảm biến KL 620 và dùng thiết
bị Elvis hoặc mạch vi điều khiển Atemega 32 để đọc kết quả hiển th lên LCD hoặc
máy tính.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Chuẩn cảm biến
2. Đo nhiệt độ
3. Đo tốc độ quay
4. Đo vị trí và dịch chuyển
5. Đo vận tốc, lưu lượng và mức chất lưu
6. Đo áp suất
7. Đo lực
8. Đo độ biến dạng
9. Thực hành cảm biến
3.2. Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần
Chủ đề 1: Chuẩn cảm biến
Nội dung Mức độ
Kiến thức
1. Khái niệm và phân loại cảm biến
2. Các thông số cơ bản của cảm biến
3. Sai số của phép đo
2
3
3
Cảm biến và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến và ứng dụng - Người đăng: zengoeki
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Cảm biến và ứng dụng 9 10 64