Ktl-icon-tai-lieu

Cảm biến vị trí

Được đăng lên bởi rita_dady
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Cảm biến vị trí
biến áp vi sai tuyến tính và xoay
GVHD: TS Hoàng Quang Chính
Học viên: Nguyễn Công Nam

1

Tổng quan đo vị trí và dịch chuyển



Cảm biến vị trí: là thiết bị dùng để xác định vị trí
vật lý của vật so với một điểm chuẩn. Thông tin
có thể là khoảng cách dài, một góc ….

2

Tổng quan đo vị trí và dịch chuyển


Phân loại
Cảm biến vị trí được chia ra làm nhiều loại











Cảm biến điện trở
Cảm biến điện cảm
Cảm biến điện dung
Cảm biến siêu âm
Cảm biến quang
Cảm biến Hall
Cảm biến hồng ngoại
Encoder quay quang
Cảm biến biến áp vi sai tuyến tính
Cảm biến biến áp vi sai xoay
3

BIẾN ÁP VI SAI TUYẾN TÍNH VÀ XOAY


LVDT ( Linear variable different transformer:
máy phát vi sai biến đổi tuyến tính) là dụng cụ
đo độ dịch chuyển hoạt động dựa trên nguyên lý
của máy biến áp.

4

BIẾN ÁP VI SAI TUYẾN TÍNH VÀ XOAY


RVDT (Rotary Variable Differential Transformer)
là một loại biến áp điện được sử dụng để
đo dịch chuyển góc.

5

LVDT (Linear variable differential transformer)
Biến áp vi sai tuyến tính – Cấu tạo







Đo độ dịch chuyển: hoạt động dựa trên nguyên
lý máy biến áp.
Cấu tạo gồm cuộn dây sơ cấp và hai cuộn thứ
cấp giống nhau
Điện áp ngõ ra AC tỉ lệ với độ di chuyển của lõi.
6

LVDT – Hoạt động


Điện áp đo được ở ngõ
ra là điện áp xoay
chiều
có giá

 trị: 

E out = E 1 − E 2





Trong đó E1 , E2 là
điện áp xoay chiều
được tạo ra trên 2 cuộn
dây thứ cấp.
Khi lõi nằm ở vị trí cân
bằng như hình vẽ ,
điện áp trên 2 cuộn dây
thứ cấp có giá trị bằng
nhau
nên ta
có:



E out = E 1 − E 2 = 0

7

LVDT – Hoạt động




Khi lõi được dịch về phía
cuộn thứ cấp thứ nhất
E1 tăng lên, E2 giảm do
lượng từ thông được tập
trung nhiều về phía có
cuộn dây thứ nhất.
Điện áp ngõ ra so với
điện áp trên cuộn sơ cấp

8

LVDT – Hoạt động





Tương tự, khi lõi được
dịch về phía cuộn thứ
cấp thứ hai, ta có E1
giảm , E2 tăng.
Điện áp ngõ ra so với
điện áp trên cuộn sơ cấp

9

LVDT – Đặc trưng




Độ tuyến tính của phương
pháp LVDT được biểu
diễn trên đồ thị -Khi lõi
dịch chuyển càng xa vị trí
cân bằng, biên độ điện áp
đo được tại ngõ ra càng
tăng.
Biên độ áp ra chỉ tuyến
tính với độ dịch chuyển
của lõi khi lõi nằm trong
một khoảng giới hạn. Khi
lõi càng tiến gần các vị trí
giới hạn thì phép đo
không còn tuyến tính.

10

LVDT – Đặc trưng








Phạm vi tuyến tính LVDT từ + 1mm đến + 50cm
(sai số tuyến tính +0.25%)
Đơn vị thường được sử dụng là mV/V/mm hay
mV/V/in.
LVDT cung cấp tín hiệu sin cho cuộn sơ cấp với
tần số từ 50hz đế...
1
Cảm biến vị trí
biến áp vi sai tuyến tính và xoay
GVHD: TS Hoàng Quang Chính
Học viên: Nguyễn Công Nam
Cảm biến vị trí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cảm biến vị trí - Người đăng: rita_dady
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Cảm biến vị trí 9 10 617