Ktl-icon-tai-lieu

Cân điện tử

Được đăng lên bởi luc010191
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1:Dẫn nhập

CHƯƠNG 1 : DẪN NHẬP
1.1 Lý do chọn đề tài:
Gần nửa thế kỷ qua, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật,
lĩnh vực điện tử cũng đã có những tiến bộ vượt bậc góp phần không nhỏ phục vụ
vào mọi mặt của đời sống trong công nghiệp cũng như trong dân dụng. Sự phát
triển của công nghệ mạch tích hợp (chế tạo các IC) cùng với sự ra đời của kỹ thuật
số càng làm tăng tầm ảnh hưởng của kỹ thuật điện tử.
Năm 1971, với sự ra đời của vi xử lý đã làm cho kỹ thuật số phát triển nhảy vọt
đồng thời những ứng dụng của nó trong cuộc sống cũng ngày càng đa dạng hơn. Sự
ra đời của các vi mạch lập trình như Vi điều khiển, Vi xử lý, Vi mạch số lập trình
…. đã tạo ra một bước ngoặt trong lĩnh vực điều khiển. Chúng làm cho lĩnh vực
điều khiển bằng cơ khí thô sơ có độ chính xác và an toàn kém được thế bằng những
thiết bị điều khiển tự động với độ chính xác cao hơn, an toàn hơn. Nhờ đó, năng
suất lao động cũng không ngừng được nâng cao. Trong đời sống hằng ngày, Vi xử
lý điều khiển được ứng dụng vào các thiết bị dân dụng như ti vi, máy điều hòa nhiệt
độ, lò vi ba, máy giặt … Qua đó làm các thiết bị này trở nên đa chức năng hơn, dễ
dàng sử dụng hơn, tiện nghi hơn .
Với những ứng dụng rộng rãi như trên, thiết nghĩ việc tìm hiểu về Vi điều khiển
và những ứng dụng của nó là rất cần thiết. Trong khuôn khổ hạn hẹp của đề tài,
nhóm sinh viên chỉ tìm hiểu một ứng dụng nhỏ của Vi điều khiển đó là thiết kế và
thi công cân điện tử.
1.2 Mục đích nghiên cứu :
Mục đich trước hết khi thực hiện đè tai này là hoàn tất chương trình môn
học, đủ điều kiệ ra trường.
 Cụ thể khi nghiên cứu thực hiện đề tài này là chúng em muốn phát huy thành
quả ứng dụng của vi điều khiển nhằm tạo ra sản phẩm. Những thiết bị ứng
dụng bị tiên tiến hơn và đạt hiệu quả sản xuất cao hơn.

GVHD: Đỗ Đức Tuấn

1

Đặng Ngọc An - Huỳnh Trọng Ân

Chương 1:Dẫn nhập


Mặt khác tập luận văn này cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho ngững
sinh viên khóa sau.Giúp họ hiểu rõ hơn về nhữ ứng dụng của vi điều khiển.

 Ngoài ra quá trình nghiên cứu thực hiện đè tài là một cơ hội để chúng em tự
kiểm tra lại những kiến thức đã học ở trường, đòng thời phát huy tính sáng
tạo, khả năng giải quyết một vấn đè theo yêu cầu đặt ra. Và đây cũng là dịp
để chúng em tự khẳng định mình trước khi ra trường để tham gia vào các
hoạt động sản xuất của xã hội.
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu:
Đồ án tốt nghiệp thực chất là quá trình tổng kết những kiến thức mà sinh viên
đã tích lũy được tron...
Chương 1:Dẫn nhập
CHƯƠNG 1 : DẪN NHẬP
1.1 Lý do chọn đề tài:
Gần nửa thế kỷ qua, cùng với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật,
lĩnh vực điện tử cũng đã những tiến bộ vượt bậc góp phần không nhỏ phục vụ
vào mọi mặt của đời sống trong ng nghiệp cũng n trong n dụng. Sự phát
triển của công nghệ mạch tích hợp (chế tạo các IC) cùng với sự ra đời của kỹ thuật
số càng làm tăng tầm ảnh hưởng của kỹ thuật điện tử.
Năm 1971, với sự ra đời của vi xử lý đã làm cho kỹ thuật số phát triển nhảy vọt
đồng thời những ứng dụng của nó trong cuộc sống cũng ngày càng đa dạng hơn. Sự
ra đời của các vi mạch lập trình như Vi điều khiển, Vi xử lý, Vi mạch số lập trình
…. đã tạo ra một bước ngoặt trong lĩnh vực điều khiển. Chúng làm cho lĩnh vực
điều khiển bằng khí thôcó độ chính xác và an toàn kém được thế bằng những
thiết bị điều khiển tự động với độ chính xác cao hơn, an toàn hơn. Nhờ đó, năng
suất lao động cũng không ngừng được nâng cao. Trong đời sống hằng ngày, Vi xử
lý điều khiển được ứng dụng vào các thiết bị dân dụng như ti vi, máy điều hòa nhiệt
độ, vi ba, máy giặt Qua đó làm các thiết bnày trở nên đa chức năng hơn, dễ
dàng sử dụng hơn, tiện nghi hơn .
Với những ứng dụng rộng rãi như trên, thiết nghĩ việc tìm hiểu về Vi điều khiển
những ứng dụng của rất cần thiết. Trong khuôn khổ hạn hẹp của đề tài,
nhóm sinh viên chỉ tìm hiểu một ứng dụng nhỏ của Vi điều khiển đó thiết kế
thi công cân điện tử.
1.2 Mục đích nghiên cứu :
Mục đich trước hết khi thực hiện đè tai này là hoàn tất chương trình môn
học, đủ điều kiệ ra trường.
Cụ thể khi nghiên cứu thực hiện đề tài này là chúng em muốn phát huy thành
quả ứng dụng của vi điều khiển nhằm tạo ra sản phẩm. Những thiết bị ứng
dụng bị tiên tiến hơn và đạt hiệu quả sản xuất cao hơn.
GVHD: Đỗ Đức Tuấn 1 Đặng Ngọc An - Huỳnh Trọng Ân
Cân điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cân điện tử - Người đăng: luc010191
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Cân điện tử 9 10 840