Ktl-icon-tai-lieu

cấp nước đô thị

Được đăng lên bởi Phạm Minh Đồng
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
1, Hệ thống cấp nuớc đô thị là gì? gồm hạng mục công trình nào?
Các yêu cầu đối với hệ thống cấp nước đô thị? (Q,H)
2,Trong đô thị có những nhu cầu sử dụng nước nào? (đối tượng) và tiêu
chuẩn của nó
3,Chế độ làm việc của hệ thống cấp nước?
4, Mối liên hệ giữa các ctrình về phương diện áp lực và lưu lượng
5, Lựa chọn nguồn cấp nước cho 1 khu đô thị
6,Các nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước?
7, Xác định các lưu lượng nước ở các đoạn cống và các thông số thủy
lực
8, Tính toán mạng lưới vòng mạng lưới cụt
9, Cấu tạo của mạng lưới cấp nước, chi tiết hóa mạng lưới

...
CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ
1, Hệ thống cấp nuớc đô thị là gì? gồm hạng mục công trình nào?
Các yêu cầu đối với hệ thống cấp nước đô thị? (Q,H)
2,Trong đô thị có những nhu cầu sử dụng nước nào? (đối tượng) và tiêu
chuẩn của nó
3,Chế độ làm việc của hệ thống cấp nước?
4, Mối liên hệ giữa các ctrình về phương diện áp lực và lưu lượng
5, Lựa chọn nguồn cấp nước cho 1 khu đô thị
6,Các nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới thoát nước?
7, Xác định các lưu lượng nước ở các đoạn cống và các thông số thủy
lực
8, Tính toán mạng lưới vòng mạng lưới cụt
9, Cấu tạo của mạng lưới cấp nước, chi tiết hóa mạng lưới
cấp nước đô thị - Người đăng: Phạm Minh Đồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
cấp nước đô thị 9 10 187