Ktl-icon-tai-lieu

casein

Được đăng lên bởi bảnh tí
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 62 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA
Casein là tên của một nhóm protein chủ yếu trong sữa. Casein
có mặt trong tất cả các sữa động vật, bao gồm cả sữa người. Trong
sữa bò casein chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng 26 g cho 1
lít sữa.
Casein được chia làm bốn nhóm phụ α ó -,α s2 -, β- và κ-casein.
Cả bốn nhóm này đều rất không đồng nhất và có chứa từ 2 – 8 các
biến thể gen khác nhau. Những biến thể này khác nhau chỉ bởi một
số ít axit amin. Điểm chung giữa casein α- và β là các axit amin được
este hóa thành axit phosphoric. Axit phosphoric này liên kết với canxi
(có chứa nhiều trong sữa) để hình thành các liên kết nội phân tử và
ngoại phân tử.
Điều này khiến casein dễ dàng tạo chuỗi polymer có chứa một
vài loại casein giống hay khác nhau. Do có nhiều nhóm phosphate và
những nhóm kỵ nước trong phân tử casein, các phân tử polyme
được hình thành từ casein rất đặc biệt và bền. Những phân tử này
được cấu tạo từ hàng trăm và hàng nghìn những phân tử đơn lẻ và
hình thành nên dung dịch keo, tạo nên màu trắng của sữa. Những
phức chất này được gọi là các micelle casein. Hình 1 cho thấy các
micelle casein bao gồm một phức hợp các dưới-micelle, có đường
kính từ 10 đến 15 nm (1 nm = 10 –9 m). Một micelle với kích thước
trung bình có tới 400 đến 500 dưới-micelle và có thể có kích thước
lớn tới 0.4 micron (0.0004 mm).

Hình 1 : Trên: Cấu tạo một micelle casein. Chú thích : A: dướimicelle; B : chuỗi bề mặt; C: Phosphat canxi; D: κ -casein; E:
nhóm phosphat
Phosphat canxi và tương tác kỵ nước giữa các dưới-micelle đảm
bảo cho tính bền vững của cấu trúc micelle casein. Phần ưa nước
của κ -casein có chứa nhóm carbohydrate, nhóm này đính ở bên
ngoài của các micelle phức hợp (B trong hình 1), tạo nên một “lớp
tóc”, nhưng quan trọng hơn là chúng giúp các micelle bền vững,
chống lại sự kết tụ.
Casein và các nhóm carbonhydrate của nó rõ ràng rất quan
trọng trong sản xuất phomat. Được sử dụng trong công đoạn đầu
tiên của quá trình sản xuất phomat, men dịch vị loại bỏ
carbonhydrate của casein ra khỏi bề mặt của micelle. Do đó các
micelle sẽ mất đi khả năng hòa tan và liên kết với nhau để tạo thành
sữa đông.
Ở nhiệt độ thấp, cấu trúc của các micelle kém bền, nguyên nhân
do chuỗi κ -casein bắt đầu phân ly và hydroxyphosphat canxi tách
khỏi cấu trúc micelle. Người ta cho rằng vì β-casein là casein kị nước
nhất và các tương tác kị nước lại kém bền khi nhiệt độ giảm thấp. Sự
thủy phân β-casein thành γ-casein và proteose-peptones ( sản phẩm
phân hủy ) đồng nghĩa với năng suất thấp trong sản...
CASEIN VÀ ĐÔNG TỤ CASEIN SỮA
Casein tên của một nhóm protein chủ yếu trong sữa. Casein
mặt trong tất cả các sữa động vật, bao gồm cả sữa người. Trong
sữa bò casein chiếm gần 80% tổng số protein hay khoảng 26 g cho 1
lít sữa.
Casein được chia làm bốn nhóm phụ α ó -,α s2 -, β- và κ-casein.
Cả bốn nhóm này đều rất không đồng nhất và chứa từ 2 8 các
biến th gen khác nhau. Những biến thể này khác nhau chỉ bởi một
số ít axit amin. Điểm chung giữa casein α- và β là các axit amin được
este hóa thành axit phosphoric. Axit phosphoric này liên kết với canxi
(có chứa nhiều trong sữa) để hình thành các liên kết nội phân t và
ngoại phân tử.
Điều này khiến casein dễ dàng tạo chuỗi polymer chứa một
vài loại casein giống hay khác nhau. Do có nhiều nhóm phosphate và
những nhóm kỵ nước trong phân tử casein, các phân tử polyme
được hình thành từ casein rất đặc biệt bền. Những phân tử này
được cấu tạo từ hàng trăm hàng nghìn những phân tử đơn l và
hình thành nên dung dịch keo, tạo nên màu trắng của sữa. Những
phức chất này được gọi các micelle casein. Hình 1 cho thấy các
micelle casein bao gồm một phức hợp các dưới-micelle, đường
kính từ 10 đến 15 nm (1 nm = 10
–9
m). Một micelle với kích thước
trung bình tới 400 đến 500 dưới-micelle thể kích thước
lớn tới 0.4 micron (0.0004 mm).
casein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
casein - Người đăng: bảnh tí
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
casein 9 10 879