Ktl-icon-tai-lieu

Cấu hình căn bản 1

Được đăng lên bởi Phan Thuy
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu hình căn bản 1

Phan Hoang Gia Liem

Cấu hình căn bản 1
Xóa cấu hình lưu trong Nvram của Router
#erase startup-config
Đợi Router báo complete
#reload
Router sẽ confirm lại việc reload. Enter để xác nhận

Cấu hình căn bản 1
Đặt tên cho Router
(config)#hostname R1
Nếu muốn đổi tên khác thì gõ lại câu lệnh vừa rồi với
tên muốn đổi

Cấu hình căn bản 1
Đặt password khi di chuyển từ user mode sang
privileged mode
(config)#enable password 123
Nếu muốn đổi password khác thì lặp lại câu lệnh trên.
Khi không muốn sử dụng password nữa
(config)#no enable password

Cấu hình căn bản 1
Đặt banner cho router
(config)#banner motd #welcome to my router#
Để xem được banner, đứng tại mode privileged gõ lệnh
Exit

Cấu hình căn bản 1
Đặt password console
(config)#line console 0
(config-line)#password 123
(config-line)#login
Để kiểm tra password console, đứng tại mode privileged
gõ lệnh exit

Cấu hình căn bản 1
Xem cấu hình trên Ram
#Show running-config
Dùng enter để xuống 1 dòng
Dùng spacebar để xuống 1 trang

Cấu hình căn bản 1
Save cấu hình
#copy running-config startup-config
Router sẽ confirm, nhấn phím enter để đồng ý

Cấu hình căn bản 1
Xem cấu hình lưu trong NvRam
#show startup-config

Cấu hình căn bản 1
Mã hóa tất cả các password trên Router bằng MD7
(config)#service password-encryption
Tiếp tục show running-config để kiểm tra password
được mã hóa như thế nào

Cấu hình căn bản 1
Tạo ra password enable được mã hóa sẵn bằng MD5
(config)#enable secret vnpro
Nếu như Router tồn tại 2 password enable, một loại mã
hóa bằng MD7, một loại bằng MD5 thì Router sẽ sử
dụng password MD5
Show running-config để kiểm tra hình ảnh password
MD5

Cấu hình căn bản 1
Ngăn không cho dòng thông báo chèn ngang câu lệnh
(config)#line console 0
(config-line)#logging synchronous

Cấu hình căn bản 1
Chỉnh thời gian timeout của cổng console
(config)#line console 0
(config-line)#exec-timeout 1 0
1: số phút
0: số giây
Nếu gõ 0 0 có nghĩa là không sử dụng timeout

Cấu hình căn bản 1
Tắt cơ chế phân giải tên miền trên Router
(config)#no ip domain-lookup

Thank you

Phan Hoang Gia Liem

...
Cấu hình căn bản 1
Phan Hoang Gia Liem
Cấu hình căn bản 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu hình căn bản 1 - Người đăng: Phan Thuy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Cấu hình căn bản 1 9 10 178