Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi kiểm tra máy làm đất, làm cỏ

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên:
Lớp:

Câu hỏi kiểm tra
Câu 1. Chọn câu trả lời sai về an toàn lao động khi sử dụng máy làm đất đa năng:
A. Không được đi lại trước máy trong lúc vận hành.
B. Tất cả mọi người trong độ tuổi lao động đều có thể tham gia vận hành máy.
C. Cấm không được đưa tay vào bộ phận công tác, các bánh lồng, bánh bám hay các bộ
phận truyền động khác trong khi vận hành.
D. Trong quá trình vận hành máy cần chú ý vấn đề an toàn lao động cho người vận hành
máy, người phục vụ và cả người dân.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai về bảo dưỡng, sửa chữa máy làm đất đa năng sau mỗi
ngày làm việc, ca làm việc:
A. Vệ sinh rửa máy móc gọn gàng, để máy vào nhà thoáng mát có mái che, tránh mưa
nắng.
B. Kiểm tra và xiết chặt các bu lông, đai ốc, khớp nối, cần số, cần gạt, trục công tác, cắt
hướng, côn, dây ga, dây curoa, bánh lồng, bánh bám, bộ lưỡi công tác...
C. Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động, dây curoa, puly.
D. Kiểm tra nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu diesel cho động cơ, nước làm mát (nếu thiếu
cần bổ sung cho đầy đủ).
Câu 3. Chọn thứ tự đúng khi vận hành máy làm đất đa năng.
A. Nổ máy; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác hoạt động; Cắt côn; Gạt cần về
số 1; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
B. Nổ máy; Điều tiết ga hợp lý; Cắt côn; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác
hoạt động; Gạt cần về số 1; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
C. Nổ máy; Cắt côn; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác hoạt động; Gạt cần về
số 1; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
D. Nổ máy; Cắt côn; Gạt cần về số 1; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác hoạt
động; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
Câu 4. Chọn câu trả lời sai yêu cầu khi vận hành máy làm đất đa năng dùng cho
công tác cày tơi, xới, vun đất, đánh luống:
A. Trước khi nhả côn, phải nâng máy lên để bánh công tác không chạm đất.
B. Khi máy cày bắt đầu di chuyển mới cho bánh công tác từ từ ăn sâu xuống đất.
C. Khi quay vòng phải nâng máy lên, không để bánh công tác chạm đất.
D. Ruộng cày đất phải ẩm ướt.

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng trong khi vận hành máy làm đất đa năng :

1

A. Dùng máy làm đất cho công tác phay đất trồng lúa, phay đất khô cho ruộng màu thì cho
trục công tác quay ngược chiều.
B. Dùng máy làm đất cho công tác xới đất, làm cỏ vườn cây ăn quả trục công tác quay
ngược chiều.
C. Dùng máy làm đất cho công tác phay đất trồng lúa, phay đất khô cho ruộng màu. xới
đất, làm cỏ vườn cây ăn quả thì cho trục công tác quay thuận chiều.
D. Dùng máy làm...
Họ và tên:
Lớp:
Câu hỏi kiểm tra
Câu 1. Chọn câu trả lời sai về an toàn lao động khi sử dụng máy làm đất đa năng:
A. Không được đi lại trước máy trong lúc vận hành.
B. Tất cả mọi người trong độ tuổi lao động đều có thể tham gia vận hành máy.
C. Cấm không được đưa tay vào bộ phận công tác, c bánh lồng, bánh bám hay các bộ
phận truyền động khác trong khi vận hành.
D. Trong quá trình vận hành máy cần chú ý vấn đề an toàn lao động cho người vận hành
máy, người phục vụ và cả người dân.
Câu 2. Chọn câu trả lời sai về bảo dưỡng, sửa chữa máy làm đất đa năng sau mỗi
ngày làm việc, ca làm việc:
A. Vệ sinh rửa máy móc gọn gàng, để máy vào nhà thoáng mát mái che, tránh mưa
nắng.
B. Kiểm tra xiết chặt các bu lông, đai ốc, khớp nối, cần số, cần gạt, trục công tác, cắt
hướng, côn, dây ga, dây curoa, bánh lồng, bánh bám, bộ lưỡi công tác...
C. Tra dầu mỡ vào các khớp truyền động, dây curoa, puly.
D. Kiểm tra nhớt động cơ, nhớt hộp số, dầu diesel cho động cơ, nước làm mát (nếu thiếu
cần bổ sung cho đầy đủ).
Câu 3. Chọn thứ tự đúng khi vận hành máy làm đất đa năng.
A. Nổ máy; Kéo cần v phía sau vào tải cho trục công tác hoạt động; Cắt côn; Gạt cần về
số 1; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
B. Nổ máy; Điều tiết ga hợp ; Cắt côn; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác
hoạt động; Gạt cần về số 1; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
C. Nổ máy; Cắt côn; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác hoạt động; Gạt cần về
số 1; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
D. Nổ máy; Cắt côn; Gạt cần về số 1; Kéo cần về phía sau vào tải cho trục công tác hoạt
động; Điều tiết ga hợp lý; Từ từ nhả côn cho máy hoạt động.
Câu 4. Chọn câu trả lời sai yêu cầu khi vận hành máy làm đất đa năng dùng cho
công tác cày tơi, xới, vun đất, đánh luống:
A. Trước khi nhả côn, phải nâng máy lên để bánh công tác không chạm đất.
B. Khi máy cày bắt đầu di chuyển mới cho bánh công tác từ từ ăn sâu xuống đất.
C. Khi quay vòng phải nâng máy lên, không để bánh công tác chạm đất.
D. Ruộng cày đất phải ẩm ướt.
Câu 5. Chọn câu trả lời đúng trong khi vận hành máy làm đất đa năng :
1
Câu hỏi kiểm tra máy làm đất, làm cỏ - Trang 2
Câu hỏi kiểm tra máy làm đất, làm cỏ - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi kiểm tra máy làm đất, làm cỏ 9 10 807