Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi lí thuyết đo lường

Được đăng lên bởi yencao
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỘT SỐ CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN ĐƯỜNG
Ai nhớ câu nào up lên cho mọi người tham khảo nha.
1.Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường .
2.Lên khuôn đường? Cách tính khối lượng nền.
3.Chọn độ dốc mái ta luy như thế nào?
4. Có mấy phương pháp nâng siêu cao, ưu nhược điểm.
5.Nguyên tắc chung định tuyến qua đèo .
6.Các điểm khống chế trên đường đỏ .
7. Mục đích , tác dụng của đường cong chuyển tiếp .
8.Các bước khảo sát thiết kế tuyến
9.Các bước đo cao ? dụng cụ đo ?
10.Các bước đo dài .
11.Tại sao phải triết giảm dốc trên đường cong.
12.Có mấy phương pháp xác định tầm nhìn
13.Quy định bố trí nối tiếp đường cong chuyển tiếp .
14.Các giai đoạn thiết kế đường .
15.Dùng số liệu gì để vẽ trắc dọc .
16.Điều kiện để bố trí đường cong chuyển tiếp
1.Trình tự và nội dung thi công cống .
2.Các loại đất thường dùng để đắp nền.
3.Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường .
4.Lên khuôn đường? Cách tính khối lượng nền.
5.Chọn độ dốc mái ta luy như thế nào?
6.Căn cứ chọn máy trong thi công nền đường.
7.Giải thích tiến độ thi công theo giờ.
8.Căn cứ chọn tốc độ thi công nền đường .
9.Mục đích tác dụng của việc đầm nén đất nền đường.
10.Nêu phương pháp xác định độ chặt tốt nhất.
11.Kĩ thuật đầm nén đất nền đường.
12.Trình bày các phương pháp kiểm tra độ chặt , độ ẩm nhanh tại hiện hiện trường.
13.Nêu phương pháp xác định độ chặt theo Kavaliep.
14.Nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường .
15.Dùng ống cống như thế nào.
16.Các nguyên lí sử dụng vật liệu để làm mặt đường.
17.Cách chọn lu đầm nén mặt đường .
18.Xác định, chiều dày lớp mặt đường .
19.Tại sao quy định chiều dày lớn nhất , nhỏ nhất của lớp kết cấu mặt đường.
20.Nghiệm thu mặt đường đá dăm .
21.Yêu cầu vật liệu , trình tự thi công mặt đường cấp phối.
22.Mặt đường đá dăm , yêu cầu vật liệu, trình tự thi công.
23.Các giai đoạn lu lèn mặt đường đá dăm.

24.So sánh ba loại thấm nhập nhựa (sâu, nông , bán thấm nhập).
25.Căn cứ chọn tốc độ dây chuyền thi công mặt đường bê tông nhựa nóng .
26.Cấu tạo mặt đường BTXM .
27.Nguyên tắc chung chọn cấu tạo mặt đường .
28.Xác định độ chặt mặt đường cấp phối
.29.Nêu nội dung và giải thích các chi phí khác trong dự toán XDCB.
30. Cách xác định E đưa vào TK .
31.Tại sao phải mở rộng bụng đường cong .Cách bố trí mở rộng .
32.Nguyên tắc chung thiết kế trắc dọc đường.
33.Biện pháp xử lí khi thiết kế thi công nền đắp cao .
34.Các phương pháp XĐ độ nhám mặt đường .
35.Nội dung KS địa chất trong thiết kế kĩ thuật
36.Căn cứ chọn cấp hạng đường .
37. Đặc điểm của tuyến qua vùng dân cư .
38.Nguyê...
MỘT SỐ CÂU HỎI BẢO VỆ ĐỒ ÁN ĐƯỜNG
Ai nhớ câu nào up lên cho mọi người tham khảo nha.
1.Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường .
2.Lên khuôn đường? Cách tính khối lượng nền.
3.Chọn độ dốc mái ta luy như thế nào?
4. Có mấy phương pháp nâng siêu cao, ưu nhược điểm.
5.Nguyên tắc chung định tuyến qua đèo .
6.Các điểm khống chế trên đường đỏ .
7. Mục đích , tác dụng của đường cong chuyển tiếp .
8.Các bước khảo sát thiết kế tuyến
9.Các bước đo cao ? dụng cụ đo ?
10.Các bước đo dài .
11.Tại sao phải triết giảm dốc trên đường cong.
12.Có mấy phương pháp xác định tầm nhìn
13.Quy định bố trí nối tiếp đường cong chuyển tiếp .
14.Các giai đoạn thiết kế đường .
15.Dùng số liệu gì để vẽ trắc dọc .
16.Điều kiện để bố trí đường cong chuyển tiếp
1.Trình tự và nội dung thi công cống .
2.Các loại đất thường dùng để đắp nền.
3.Căn cứ chọn tốc độ thi công mặt đường .
4.Lên khuôn đường? Cách tính khối lượng nền.
5.Chọn độ dốc mái ta luy như thế nào?
6.Căn cứ chọn máy trong thi công nền đường.
7.Giải thích tiến độ thi công theo giờ.
8.Căn cứ chọn tốc độ thi công nền đường .
9.Mục đích tác dụng của việc đầm nén đất nền đường.
10.Nêu phương pháp xác định độ chặt tốt nhất.
11.Kĩ thuật đầm nén đất nền đường.
12.Trình bày các phương pháp kiểm tra độ chặt , độ ẩm nhanh tại hiện hiện trường.
13.Nêu phương pháp xác định độ chặt theo Kavaliep.
14.Nội dung công tác kiểm tra và nghiệm thu nền đường .
15.Dùng ống cống như thế nào.
16.Các nguyên lí sử dụng vật liệu để làm mặt đường.
17.Cách chọn lu đầm nén mặt đường .
18.Xác định, chiều dày lớp mặt đường .
19.Tại sao quy định chiều dày lớn nhất , nhỏ nhất của lớp kết cấu mặt đường.
20.Nghiệm thu mặt đường đá dăm .
21.Yêu cầu vật liệu , trình tự thi công mặt đường cấp phối.
22.Mặt đường đá dăm , yêu cầu vật liệu, trình tự thi công.
23.Các giai đoạn lu lèn mặt đường đá dăm.
Câu hỏi lí thuyết đo lường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi lí thuyết đo lường - Người đăng: yencao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Câu hỏi lí thuyết đo lường 9 10 896