Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi máy điện

Được đăng lên bởi nguyenanhducsc-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I: M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc
Câu 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha 2 dây quấn.
Trả lời:
a) Cấu tạo: Gồm 2 phần chính là lõi thép và dây quấn
+) Lõi thép: Gồm các lá thép kỹ thuật điện dày 0,1; 0,2; 0,35; 0,5mm được dập và gép cách điện với
nhau. Lõi thép gồm có phần trụ để cuốn dây và nối giữa các trụ là gông từ.
+) Dây quấn: Bằng Đồng hoặc Nhôm, có tiết diện hình tròn hoặc hình chữ nhật, có bọc cách điện và
các dây quấn sơ cấp(w1) được nối với nguồn, còn các dây quấn thứ cấp(w 2) được nối với tải. Các dây
quấn cách điện với trụ và cách điện với nhau.
+) Ngoài ra còn có vở máy, dầu làm mát và sứ cách điện.
b) Nguyên lý hoạt động

+) Cấp điện áp u1 = Usin  t (V) vào cuộn sơ cấp w1 của MBA thì trong cuộn w1 sẽ có dòng điện i1
sinh ra từ thông trong lõi thép có giá trị c = max .sin  t. Từ thông c biến thiên sinh ra trong
cuộn w1 một sức điện động là e1 =

dc
-w1 dt

.

Từ thông

dc
-w2 dt

0

móc vòng biến thiên sinh ra trong cuộn w 2

một sức điện động là e2 =
+) Nếu ta nối phía thứ cấp của máy biến áp với tải thì sẽ có dòng điện i 2 chạy qua và điện áp u2 rơi
trên tải.
E1 = 4,44w1 max f
E2 = 4,44w2 max f

1

Câu 2: Thành lập các phương trình mô tả quá trình điện từ trong MBA. Phân tích ý nghĩa năng
lượng của phương trình cân bằng sức từ động
Trả lời:
a) Các phương trình cân bằng điện áp trong MBA
+) Phương trình cân bẳng điện áp trong cuộn sơ cấp w1.
u1, i1, e1, et1, tổn hao đồng trong cuộn sơ cấp w1 gọi là R1.
I1.R1 – U1 = E1 + Et1
 U1 = -E1 + I1(R1 + j.X1)
 U1 = -E1 + I1.Z1
+) Phương trình cân bẳng điện áp trong cuộn sơ cấp w2.
u1, i1, e1, et1, tổn hao đồng trong cuộn sơ cấp w2 gọi là R2.
I2.R2 – U2 = E2 + Et2
 U2 = E2 - I2(R2 + j.X2)
 U2 = E2 - I2.Z2
Chú ý: I, U, E viết dưới dạng số phức (có dấu chấm trên đầu)
b) Phương trình cân bằng từ trong MBA
Vì cuộn sơ cấp và thứ cấp trong MBA không có sự liên hệ với nhau về điện mà chỉ có sự liên hệ về
từ, vì vậy ta có phương trình cân bằng từ trong MBA.
Áp dụng ĐL bảo toàn mạch điện:
Hl =  I .w
+) Máy biến áp chạy không tải: i2 = 0; i1 # 0.
i1.w1 = Hl =


.l
 .S

+) Máy biến áp có tải: i1 # 0; 12 # 0.
i2.w2 + i2.w2 = Hl =

'
.l
 .S

c) Phân tích ý nghĩa năng lượng của phương trình cân bằng sức từ động:

2

Câu 3: Thành lập sơ đồ thay thế đầy đủ của MBA một pha hai dây quấn? Tại sao phải đảm bảo
điều kiện quy đổi khi thành lập sơ đồ thay thế MBA?
Trả lời
a) Thành lập sơ đồ:
Giả thiết MBA là lý tưởng: w1 = w2
 E1 = E '2 = k.E2
Các quá trình xảy ra trong MBA trước và sau khi q...
I: M¸y biÕn ¸p ®iÖn lùc
Câu 1: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha 2 dây quấn.
Trả lời:
a) Cấu tạo: Gồm 2 phần chính là lõi thép và dây quấn
+) Lõi thép: Gồm các thép kỹ thuật điện dày 0,1; 0,2; 0,35; 0,5mm được dậpgép cách điện với
nhau. Lõi thép gồm có phần trụ để cuốn dây và nối giữa các trụ là gông từ.
+) Dây quấn: Bằng Đồng hoặc Nhôm, tiết diện hình tròn hoặc hình chữ nhật, bọc cách điện và
các dây quấn sơ cấp(w
1
) được nối với nguồn, còn các dây quấn thứ cấp(w
2
) được nối với tải. Các dây
quấn cách điện với trụ và cách điện với nhau.
+) Ngoài ra còn có vở máy, dầu làm mát và sứ cách điện.
b) Nguyên lý hoạt động
+) Cấp điện áp u
1
= Usin
t (V) vào cuộn cấp w
1
của MBA thì trong cuộn w
1
s dòng điện i
1
sinh ra từ thông trong lõi thép giá trị
c
=
max
.sin
t. Từ thông
c
biến thiên sinh ra trong
cuộn w
1
một sức điện động e
1
= -w
1
dt
d
c
.
Từ thông
0
móc vòng biến thiên sinh ra trong cuộn w
2
một sức điện động là e
2
= -w
2
dt
d
c
+) Nếu ta nối phía thứ cấp của máy biến áp với tải thì sẽ dòng điện i
2
chạy qua điện áp u
2
rơi
trên tải.
E
1
= 4,44w
1
max
f
E
2
= 4,44w
2
max
f
1
Câu hỏi máy điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi máy điện - Người đăng: nguyenanhducsc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi máy điện 9 10 558