Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi môn công nghệ chế tạo máy

Được đăng lên bởi trantheson
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 697 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA CƠ KHÍ

Đối tượng dự thi: CĐ Cơ khí
Môn thi: Công nghệ chế tạo máy 1
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi số: 01

Hình thức thi: Tự luận

NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1 (3 điểm): Thế nào là quá trình công nghệ? Trình bày cụ thể từng thành
phần của quá trình công nghệ?
Câu 2: (3 điểm)
Nêu các nguyên tắc khi chọn chuẩn thô và chuẩn tinh? Nêu ví dụ?
Câu 3: (4 điểm)
Tính độ võng lớn nhất của trục khi tiện trục trơn bằng cách gá phôi trên
mâm cặp 3 chấu? Biết phôi có đường kính D f=25mm, chiều dài công xôn
L=100mm, dùng dao tiện thường có lực cắt tổng cộng R=1200N, P y=0,25Pz,
R=1,1Pz, cho E = 2.107N/mm2, J = 0,05d4 (biến dạng ở ụ trước là không đáng
kể).

py

D
f

L=100

n
S

- Hết Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu, có trách nhiệm giữ nguyên vẹn đề thi nộp
cho cán bộ coi thi kèm theo bài thi ngay khi hết giờ làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Giám hiệu duyệt

Khoa cơ khí

Người lập đề

Nguyễn Văn Mẽ

Nguyễn Duy Chiến

Phạm Thị Thu Hằng

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đối tượng dự thi: CĐ Cơ khí
Môn thi: Công nghệ chế tạo máy 1
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi số: 02

Hình thức thi: Tự luận

NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1 (3 điểm):
Trình bày đặc điểm của các dạng sản xuất?
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày nguyên tắc định vị 6 điểm? Vẽ hình và nêu ví dụ cụ thể?
Câu 3: (4 điểm)
Tính chiều cao nhấp nhô khi tiện trụ trơn bằng dao tiện thường? Biết S =
0,2mm/vòng, dao có góc φ = φ1 = 450, Để có chiều cao nhấp nhô nhỏ hơn hai lần so
với hiện tại thì cần mài mũi dao có r bằng bao nhiêu? Nếu vẫn giữ nguyên S.

- Hết Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu, có trách nhiệm giữ nguyên vẹn đề thi nộp
cho cán bộ coi thi kèm theo bài thi ngay khi hết giờ làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Giám hiệu duyệt

Khoa cơ khí

Người lập đề

Nguyễn Văn Mẽ

Nguyễn Duy Chiến

Phạm Thị Thu Hằng

TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

KHOA CƠ KHÍ

Đối tượng dự thi: CĐ Cơ khí
Môn thi: Công nghệ chế tạo máy 1
Thời gian làm bài: 90 phút

Đề thi số: 03

Hình thức thi: Tự luận

NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1 (3 điểm):
Trình bày các yếu tố đặc trưng cho chất lượng bề mặt của chi tiết gia
công?
Câu 2: (3 điểm)
Trình bày các biện pháp công nghệ khi tiện?
Câu 3: (4 điểm)
Tính độ tăng đường kính của trục khi tiện bằng cách chống tâm hai đầu,
dùng dao tiện thường? Biết phôi có đường kính 40mm, chiều dài trục
L=200mm, mômen xoắn trên trục chính M x=4000 N.mm, Py=0,4Pz, cho
E=2....
TRƯỜNG ĐHCN VIỆT - HUNG
KHOA CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đối tượng dự thi: CĐ Cơ khí
Môn thi: Công nghệ chế tạo máy 1
Thời gian làm bài: 90 phút
Hình thức thi: Tự luận
NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1 (3 điểm): Thế nào quá trình công nghệ? Trình bày cụ thể từng thành
phần của quá trình công nghệ?
Câu 2: (3 điểm)
Nêu các nguyên tắc khi chọn chuẩn thô và chuẩn tinh? Nêu ví dụ?
Câu 3: (4 điểm)
Tính độ võng lớn nhất của trục khi tiện trục trơn bằng cách phôi trên
mâm cặp 3 chấu? Biết phôi đường kính D
f
=25mm, chiều dài công xôn
L=100mm, dùng dao tiện thường lực cắt tổng cộng R=1200N, P
y
=0,25P
z
,
R=1,1P
z
, cho E = 2.10
7
N/mm
2
, J = 0,05d
4
(biến dạng trước là không đáng
kể).
- Hết -
Ghi chú: - Thí sinh không được sử dụng tài liệu, trách nhiệm giữ nguyên vẹn đề thi nộp
cho cán bộ coi thi kèm theo bài thi ngay khi hết giờ làm bài.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Giám hiệu duyệt Khoa cơ khí Người lập đề
Nguyễn Văn Mẽ Nguyễn Duy Chiến Phạm Thị Thu Hằng
Đề thi số: 01
D
f
S
n
L=100
p
y
câu hỏi môn công nghệ chế tạo máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi môn công nghệ chế tạo máy - Người đăng: trantheson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
câu hỏi môn công nghệ chế tạo máy 9 10 893