Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi môn Kỹ thuật đo lường 1

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10169 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ thuật đo lường 1
Chương 1:
Câu 1: Anh chị hãy cho biết đo lường là gì ? Trình bày tóm tắt về hệ thống đo biến đổi
thẳng và hệ thống đo kiểu so sánh
Câu 2 : Anh chị hãy cho biết sai số tương đối của thiết bị đo, cấp chính xác của thiết bị
đo, sai số tương đối của phép đo là gì?
Câu 3 : Anh chị co biết độ nhạy của thiết bị đo , ngưỡng độ nhạy của thiết bị đo ,thang đo
của thiết bị đo lường ?
Câu 4 : Phân loại thiết bị đo lường .
Câu 5 : Sai số phụ là gì ? cho 2 ví dụ minh hoạ .
Câu 6 : Trình bày các bước tính sai số ngẫu nhiên với số lần đo có hạn n<=30.
Câu 7 :Tính toán sai số gián tiếp ? cho ví dụ !
Câu 8 : Trình bày những hiểu biết của anh chị về cấu trúc của một thiết bị đo lường nói
chung về phương pháp mã hoá xung ?
Câu 9 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phương pháp đo căn cứ vào điều kiện cân bằng ?
Câu 10 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phương pháp đo căn cứ vào cách tạo điện áp
bù ?
Câu 11 : Trình bày cấu trúc của hệ thống đo 1 kênh ? Giải thích ?.
Câu 12 : Thế nào là hệ thống đo nhiều kênh ? cho ví dụ minh hoạ .

Chương 2 :
Câu 1 :Thế nào là cơ cấu đo cơ điện ? Cấu tạo chung của cơ cấu đo cơ điện !
Câu 2 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo từ điện . Pt đặc tính quan hệ giữa
góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu . Ứng dụng của cơ cấu đo từ điện .
Câu 3 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo điện từ , Pt đặc tính quan hệ giữa
góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu . Ứng dụng của cơ cấu đo điện từ .
Shared By Boy_hh1_bacgiang

Câu 4 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo điện động, phương trình đặc tính
quan hệ giữa góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu. Ứng của cơ cấu đo điện động.
Câu 5 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo cảm ứng. Pt đặc tính quan hệ giữa
góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu . Ứng dụng của cơ cấu đo cảm ứng .
Câu 6 :
Câu 7 : So sánh sự giống và khác nhau về cấu tạo của cơ cấu đo từ điện loại 1 khung dây
động và 2 khung dây động .
Câu 8 So sánh sự giống về khác nhau về cấu tạo của cơ cấu đo điện động laọi 1 khung
dây và 2 khung dây động .
Câu 9 : Trình bày cấu tạo , đặc điểm và hoạt động của cơ cấu đo từ điện.
Câu 10 : Trình bày cấu tạo , đặc điểm và hoạt động của cơ cấu đo điện từ .
Câu 11 : Trình bày cấu tạo , đặc điểm và hoạt động của cơ cấu đo điện động.
Câu 12 : Trình bày cấu tạo , đặc điểm và hoạt động của cơ cấu đo cảm ứng .

Chương 3 :
Câu 1 : Nêu định nghĩa mạch tỷ lệ ? Phân loại mạch tỷ lệ (chỉ nêu tên và cho ví dụ)
Câu 2 : Thế nào là mạch tỷ lệ ? Hãy lấy ví dụ về mạch tỷ lệ dù...
Kỹ thuật đo lường 1
Chương 1:
Câu 1: Anh chị hãy cho biết đo lường là gì ? Trình bày tóm tắt về hệ thống đo biến đổi
thẳng và hệ thống đo kiểu so sánh
Câu 2 : Anh chị hãy cho biết sai số tương đối của thiết bị đo, cấp chính xác của thiết bị
đo, sai số tương đối của phép đo là gì?
Câu 3 : Anh chị co biết độ nhạy của thiết bị đo , ngưỡng độ nhạy của thiết bị đo ,thang đo
của thiết bị đo lường ?
Câu 4 : Phân loại thiết bị đo lường .
Câu 5 : Sai số phụ là gì ? cho 2 ví dụ minh hoạ .
Câu 6 : Trình bày các bước tính sai số ngẫu nhiên với số lần đo có hạn n<=30.
Câu 7 :Tính toán sai số gián tiếp ? cho ví dụ !
Câu 8 : Trình bày những hiểu biết của anh chị về cấu trúc của một thiết bị đo lường nói
chung về phương pháp mã hoá xung ?
Câu 9 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phương pháp đo căn cứ vào điều kiện cân bằng ?
Câu 10 : Trình bày tóm tắt cách phân loại phương pháp đo căn cứ vào cách tạo điện áp
bù ?
Câu 11 : Trình bày cấu trúc của hệ thống đo 1 kênh ? Giải thích ?.
Câu 12 : Thế nào là hệ thống đo nhiều kênh ? cho ví dụ minh hoạ .
Chương 2 :
Câu 1 :Thế nào là cơ cấu đo cơ điện ? Cấu tạo chung của cơ cấu đo cơ điện !
Câu 2 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo từ điện . Pt đặc tính quan hệ giữa
góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu . Ứng dụng của cơ cấu đo từ điện .
Câu 3 : Hãy cho biết nguyên lý làm việc của cơ cấu đo điện từ , Pt đặc tính quan hệ giữa
góc quay và dòng điện đưa vào cơ cấu . Ứng dụng của cơ cấu đo điện từ .
Shared By Boy_hh1_bacgiang
Câu hỏi môn Kỹ thuật đo lường 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi môn Kỹ thuật đo lường 1 - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Câu hỏi môn Kỹ thuật đo lường 1 9 10 833