Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi nghành điện

Được đăng lên bởi Thuận Nguyễn
Số trang: 422 trang   |   Lượt xem: 3877 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC
Chương 1 : Kiến thức cơ bản điện
1 - 1 Những khái niệm cơ bản trong mạch điện
1 - 2 Dùng bút thử điện kiểm tra mạch điện
1 - 3 Cuộn dây có lõi sắt
1 - 4 Điện và từ
1 - 5 Vật liệu cách điện

8
13
16
18
19

Chương 2 : Những vấn đề cơ bản của hệ thống cấp điện
2 - 1 Truyền tải điện
2 - 2 Dây cái
2 - 3 Điện quầng
2 - 4 Vấn đề tiếp đất điểm trung tính
2 - 5 Cấp điện và thông tin
2 - 6 Những vấn đề khác

21
26
33
35
44
46

Chương 3 : Khí cụ điện
3 - 1 Ảnh hưởng cửa môi trường đối với khí cụ điện
49
3 - 2 Ống bọc (lồng) và vỏ sứ
51
3 - 3 Sự sản sinh và dập tắt hồ quang điện
54
3 - 4 Đầu tiếp xúc
57
3 - 5 Bộ ngắt mạch dầu
61
3 - 6 Bộ ngắt mạch Hexafluoride lưu huỳnh. Bộ ngắt mạch không khí. Bộ ngắt mạch
chân không
68
3 - 7 Công tắc cách ly và công tắc cầu dao
71
3 - 8 Cơ cấu thao tác và thao tác mạch điện
76
3 - 9 Cầu chì
80
3 - 10 Công tắc không khí tự động
87
3 - 11 Nam châm điện
89
3 - 12 Bộ tiếp xúc
93
3 - 13 Rơle
99
3 - 14 Bộ điện kháng
105
3 - 15 Thiết bị phòng chống nổ điện
109
Chương 4 : Máy biến áp
4 - 1 Nguyên lý chung của máy biến áp
113
4 - 2 Kết cấu và công nghệ của máy biến áp
120
4 - 3 Phương pháp đấu dây máy biến áp
- Trang 1 -

132
4 - 4 Đo thứ máy biến áp
138
4 - 5 Vận hành máy biến áp
143
4 - 6 Bộ điều chỉnh điện áp và bộ hỗ cảm
151
Chương 6 : Động cơ điện không đồng bộ
6 - 1 Nguyên lý hoạt động cơ bản của động cơ điện không đồng bộ
166
6 - 2 Kết cấu của môtơ điện không đồng bộ
174
6 - 3 Vận hành môtơ điện kiểu lồng sóc
179
6 - 4 Khởi động và phanh hãm môtơ điện kiểu lồng
185
6 - 5 Môtơ kiểu vành góp
191
6 - 6 Môtơ một pha
197
6 - 7 Môtơ cổ góp chỉnh lưu ba pha
201
6 - 8 Hư hỏng và kiểm tra sửa chữa môtơ
202
Chương 8 : Kết cấu, công nghệ và những vấn đề khác của máy điện
8 - 1 Kết cấu của máy điện
207
8 - 2 Lõi sắt
213
8 - 3 Cuộn dây

- Trang 2 -

215
8 - 4 Ổ trục
221
8 - 5 Bộ đổi chiều, vành góp và chổi điện
224
8 - 6 Đo kiểm máy điện
226
8 - 7 Những vấn đề khác
229
Chương 9 . Đường dây điện lực
9 - 1 Những vấn đề chung của đường dây điện
233
9 - 2 Dây dẫn
237
9 - 3 Đường dây mắc trên không , ngoài trời
242
9 - 4 Đường dây trong nhà
248
9 - 5 Kết cấu cáp điện
251
9 - 6 Đầu nối cáp điện
254
9 - 7 Lắp đặt và vận hành cáp điện
256
Chương 10 : Tiếp đất và an toàn điện
10 - 1 Kiến thức cơ bản phòng điện giật
261
10 - 2 Tiếp đất và tiếp "không"
267
10 - 3 Điện trở tiếp đất và an toàn điện

- Trang 3 -

272
10 - 4 Thiết bị tiếp đất
275
10 - 5 Biện pháp an toàn
279
Chương 11 : Kỹ thuật chống sét
11 - 1 Bộ thu lôi (Bộ tránh sét)
282
11 - 2 Ki...
MỤC LỤC
Chương 1 : Kiến thức cơ bản điện
1 - 1 Những khái niệm cơ bản trong mạch điện 8
1 - 2 Dùng bút thử điện kiểm tra mạch điện 13
1 - 3 Cuộn dây có lõi sắt 16
1 - 4 Điện và từ 18
1 - 5 Vật liệu cách điện 19
Chương 2 : Những vấn đề cơ bản của hệ thống cấp điện
2 - 1 Truyền tải điện 21
2 - 2 Dây cái 26
2 - 3 Điện quầng 33
2 - 4 Vấn đề tiếp đất điểm trung tính 35
2 - 5 Cấp điện và thông tin 44
2 - 6 Những vấn đề khác 46
Chương 3 : Khí cụ điện
3 - 1 Ảnh hưởng cửa môi trường đối với khí cụ điện 49
3 - 2 Ống bọc (lồng) và vỏ sứ 51
3 - 3 Sự sản sinh và dập tắt hồ quang điện 54
3 - 4 Đầu tiếp xúc 57
3 - 5 Bộ ngắt mạch dầu 61
3 - 6 Bộ ngắt mạch Hexafluoride lưu huỳnh. Bộ ngắt mạch không khí. Bộ ngắt mạch
chân không 68
3 - 7 Công tắc cách ly và công tắc cầu dao 71
3 - 8 Cơ cấu thao tác và thao tác mạch điện 76
3 - 9 Cầu chì 80
3 - 10 Công tắc không khí tự động 87
3 - 11 Nam châm điện 89
3 - 12 Bộ tiếp xúc 93
3 - 13 Rơle 99
3 - 14 Bộ điện kháng
105
3 - 15 Thiết bị phòng chống nổ điện
109
Chương 4 : Máy biến áp
4 - 1 Nguyên lý chung của máy biến áp
113
4 - 2 Kết cấu và công nghệ của máy biến áp
120
4 - 3 Phương pháp đấu dây máy biến áp
- Trang 1 -
Câu hỏi nghành điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi nghành điện - Người đăng: Thuận Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
422 Vietnamese
Câu hỏi nghành điện 9 10 209