Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi ôn tập công trắc địa

Được đăng lên bởi khackhanh291295
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG II
Câu 1. Nêu định nghĩa, tính chất, công dụng của mặt thuỷ chuẩn. Giải thích tại sao mặt thuỷ
chuẩn được coi là mặt tiêu biểu cho trái đất.
Câu 2. Trong công tác trắc địa khi thay thế mặt thuỷ chuẩn là mặt phẳng sẽ gây ra sai số gì? Kể
tên và viết công thức và chứng minh các sai số đó.
Câu 3. Để xác định vị trí một điểm trên mặt đất trong trắc địa người ta thường dùng các hệ toạ
độ nào? Kể tên, vẽ hình minh hoạ vị trí của một điểm trên các hệ toạ độ này.
Câu 4. Định hướng đường thẳng là gì? Thế nào là góc phương vị thực, phương vị từ, phương vị
thuận, phương vị nghịch của một đường thẳng, phạm vi biến thiên và vẽ hình minh hoạ. Ứng
dụng của góc phương vị trong trắc địa.
Câu 5. Định nghĩa bản đồ, bình đồ, tỷ lệ bản đồ. Phân biệt bản đồ tỷ lệ lớn, tỷ lệ nhỏ. Nói rõ ý
nghĩa về kinh tế, kỹ thuật khi chọn tỷ lệ đo vẽ bản đồ.
Câu 6.Nêu định nghĩa, tính chất, phân loại đường đồng mức, vẽ hình minh hoạ. Thế nào là
khoảng cao đều đường đồng mức, ý nghĩa chọn khoảng cao đều.
CHƯƠNG III
Câu 7. Định nghĩa, phân loại phép đo, VD minh hoạ. Nêu công thức sai số đo.
Câu 8. Nguyên nhân gây ra sai số đo, VD minh hoạ. Phân loại sai số đo và tính chất của mỗi
loại.
Câu 9. Trình bày các tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của các kết quả đo trực tiếp, lấy VD
minh hoạ.
Câu 10. Viết công thức tính sai số trung phương của đại lượng đo gián tiếp, giải thích các thành
phần của CT này, VD minh hoạ.
CHƯƠNG IV
Câu 11. Phương pháp xác định đường thẳng giữa hai điểm ngắm thông nhau.
Câu 12. Phương pháp xác định đường thẳng giữa hai điểm ngắm không thông nhau( trường hợp
qua đồi, qua làng)
CHƯƠNG V
Câu 13.Phương pháp đo chiều dài bằng thước thép với độ chính xác trung bình.
Câu 14. Nguyên nhân gây ra sai số khi đo chiều dài bằng thước thép và biện pháp khắc phục.
CHƯƠNG VI
Câu 15. Khái niệm về đo độ cao.
Câu 16. Trình bày nguyên lý đo cao hình học.
Câu 17. Trình bày phương pháp đo thuỷ chuẩn giữa hai điểm cách xa nhau.
Câu 18. Những yêu cầu kỹ thuật khi đo thuỷ chuẩn cấp III và IV.
Câu 19. Trình tự nội dung đo và kiểm tra tại một trạm đo thuỷ chuẩn cấp IV
Câu 20. Để đánh giá độ chính xác của đuờng đo thuỷ chuẩn người ta thường bố trí các dạng
đường đo nào? vẽ hình nêu công thức tính sai số khép fh và sai số khép cho phép [fh]cp.
Câu 21. Mục đích và nội dung bình sai đường đo thuỷ chuẩn cấp III và IV
Câu 22. Những sai số khi đo thuỷ chuẩn và biện pháp khắc phục.

CHƯƠNG VII
Câu 23. Nguyên lý đo góc đứng. Phân biệt góc đứng và góc thiên đỉnh, quan hệ giữa chúng. Vẽ
...
CÂU HỎI ÔN TẬP
CHƯƠNG II
Câu 1. Nêu định nghĩa, tính chất, công dụng của mặt thuỷ chuẩn. Giải thích tại sao mặt thuỷ
chuẩn được coi là mặt tiêu biểu cho trái đất.
Câu 2. Trong công tác trắc địa khi thay thế mặt thuỷ chuẩn là mặt phẳng sẽ gây ra sai số gì? Kể
tên và viết công thức và chứng minh các sai số đó.
Câu 3. Để xác định vị trí một điểm trên mặt đất trong trắc địa người ta thường dùng các hệ toạ
độ nào? Kể tên, vẽ hình minh hoạ vị trí của một điểm trên các hệ toạ độ này.
Câu 4. Định hướng đường thẳng là gì? Thế nào là góc phương vị thực, phương vị từ, phương vị
thuận, phương vị nghịch của một đường thẳng, phạm vi biến thiên vẽ hình minh hoạ. Ứng
dụng của góc phương vị trong trắc địa.
Câu 5. Định nghĩa bản đồ, bình đồ, tỷ lệ bản đồ. Phân biệt bản đồ tỷ lệ lớn, tỷ lệ nhỏ. Nói ý
nghĩa về kinh tế, kỹ thuật khi chọn tỷ lệ đo vẽ bản đồ.
Câu 6.Nêu định nghĩa, tính chất, phân loại đường đồng mức, vẽ hình minh hoạ. Thế nào
khoảng cao đều đường đồng mức, ý nghĩa chọn khoảng cao đều.
CHƯƠNG III
Câu 7. Định nghĩa, phân loại phép đo, VD minh hoạ. Nêu công thức sai số đo.
Câu 8. Nguyên nhân gây ra sai số đo, VD minh ho. Phân loại sai số đo tính chất của mỗi
loại.
Câu 9. Trình bày các tiêu chuẩn để đánh giá độ chính xác của các kết quả đo trực tiếp, lấy VD
minh hoạ.
Câu 10. Viết công thức nh sai strung phương của đại lưng đo gián tiếp, giải thích các thành
phần của CT này, VD minh hoạ.
CHƯƠNG IV
Câu 11. Phương pháp xác định đường thẳng giữa hai điểm ngắm thông nhau.
Câu 12. Phương pháp xác định đường thẳng giữa hai điểm ngắm không thông nhau( trường hợp
qua đồi, qua làng)
CHƯƠNG V
Câu 13.Phương pháp đo chiều dài bằng thước thép với độ chính xác trung bình.
Câu 14. Nguyên nhân gây ra sai số khi đo chiều dài bằng thước thép và biện pháp khắc phục.
CHƯƠNG VI
Câu 15. Khái niệm về đo độ cao.
Câu 16. Trình bày nguyên lý đo cao hình học.
Câu 17. Trình bày phương pháp đo thuỷ chuẩn giữa hai điểm cách xa nhau.
Câu 18. Những yêu cầu kỹ thuật khi đo thuỷ chuẩn cấp III và IV.
Câu 19. Trình tự nội dung đo và kiểm tra tại một trạm đo thuỷ chuẩn cấp IV
Câu 20. Để đánh giá độ chính xác của đuờng đo thuỷ chuẩn người ta thường bố trí c dạng
đường đo nào? vẽ hình nêu công thức tính sai số khép fh và sai số khép cho phép [fh]cp.
Câu 21. Mục đích và nội dung bình sai đường đo thuỷ chuẩn cấp III và IV
Câu 22. Những sai số khi đo thuỷ chuẩn và biện pháp khắc phục.
Câu hỏi ôn tập công trắc địa - Trang 2
Câu hỏi ôn tập công trắc địa - Người đăng: khackhanh291295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi ôn tập công trắc địa 9 10 361